Ekonomija

Rekonstrukcija Klinike za neurohirurgiju KCS procenjena na 470 miliona dinara

 

Piše: Julijana Vincan

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA JAVNU NABAVKU MINISTARSTVA ZA JAVNA ULAGANJA 9. MAJ

Na Portalu javnih nabavki od 24. do 31. marta planirane javne nabavke objavilo je više državnih organa, organizacija, ustanova ili drugih pravnih lica, od kojih izdvajamo nekoliko sa najvišim procenjenim vrednostima samih postupaka.

Ministarstvo za javna ulaganja otvorilo je 30. marta postupak za izvođenje radova na rekonstrukciji Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Ova javna nabavka procenjena je na 470 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 9. maj do 13 časova.

Za usluge tekućeg i remontnog održavanja CSK blokova A1 – A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda i drugi zavarivačko bravarski radovi – TENT-A, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije raspisalo je 30. marta javnu nabavku vrednu 179 miliona dinara. Rok za prijavljivanje je 13. april u 10 sati.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije objavila je 24. marta postupak nabavke i ugradnje urbanog mobilijara na teritoriji Grada Novog Sada (klupe i korpe) procenjene vrednosti 163,16 miliona dinara.

Javno komunalno preduzece „Čistoća“ Novi Sad raspisalo je 25. marta javnu nabavku za usluge čišćenja, sakupljanja i selektovanja otpada vrednu 149 miliona dinara. Rok za podnošenje prijava je 10. april.

Javno komunalno preduzeće „Put“ Novi Sad, objavilo je 25. marta javnu nabavku soli za posipanje puteva procenjene vrednosti 120 miliona dinara.

JKP Beograd-put raspisalo je javnu nabavku građevinskih mašina, dve glodalice za asfalt (1.000 mm i 2.000 mm), kako se navodi, „po sistemu staro za novo“. Rok za podnošenje prijava je 28. april u 11 časova.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice objavilo je 28. marta postupak nabavke medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije procenjene vrednosti 109,63 miliona dinara. Rok za podnošenje prijava je 27. april u 10 sati.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisalo je 25. marta javnu nabavku za nabavku i implementaciju produkcionog Storage sistema za Data Centar u Pokrajinskom fondu u Novom Sadu uz nadogradnju rešenja za replikaciju podataka. Procenjena vrednost ovog programskog paketa je 100 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 4. maj u 10 časova.

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije je objavilo 29. marta postupak vredan 76,85 miliona dinara. Reč je o javnoj nabavci održavanja i popravki, u konkretnom slučaju adaptaciji dela cevnog sistema ekonomajzera bloka A2. Rok za prijavljivanje je 3. maj.

EPS je objavio javnu nabavku 31. marta remonta kotlovske opreme gorionika i kanala ugljenog praha A1-A6 za TENT-A vrednu 50 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 19. april.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu raspisala 28. marta je javnu nabavku za izgradnju atmosferske kanalizacije (odvodnika) od objekata instituta u Sremskoj Kamenici do Rokovog potoka. Procenjena vrednost ovog postupka je 51,45 miliona dinara, a rok za prijavljivanje je 19. april.

Naravno, ovo su samo neka od pravnih lica koja su raspisala javne nabavke u datom periodu. Takođe, važno je napomenuti da na Portalu javnih nabavki nisu za sve postupke objavljene i procenjene vrednosti.

Izvor: https://biznis.rs/

Tagovi: , ,

Povezani članci

RPK Zapadnobačkog upravnog okruga: Radionica „Klikni s’ kupcima“
Povezivanje kompanija i osoba sa invaliditetom preko portala za zapošljavanje

Kategorije

Izbornik