Mladi

Putešestvije 15: Drina reka koja spaja, od Foče preko Goražda do Višegrada

* U novom putopisu donosimo priču o reci Drini,  po kojoj je čak ćuveni holivudski glumac Robert Deniro dao ime svojoj ćerci, biće takođe reči i o njenom kanjonu. Dakle krećemo, nizvodno Drinom ko što i sam naslov kaže od Foče pa do Višegrada…..

Tokom Drine od Goražda do Foče

(google.maps)

Drina je izgradila kanjon usecajući se u padine planine Zvijezde na prostoru od ušća reke Žepe do Neveljskog potoka, gde je u pojedinim delovima kanjon dubok i do hiljadu metara, što inače predstavlja najdublji deo kanjona. Kanjon Drine je treći na svetu najdublji kanjon,   Kolorada  (SAD) i  Tare  (Crna Gora). Reka Drina  dugačka je 346 km nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore i istočni deo  Bosne i Hercegovine, pripada Crnomorskom slivu.  Visoka koncentracija rastvorenog krečnjaka dovodi do toga da vode Drine imaju karakterističnu zelenu boju. Drina je najveća pritoka reke Save u koju se uliva blizini Sremske Rače (81 m).

Kanjon Drine pripada kompozitnom tipu dolina, na dužini od nekoliko desetina kilometara smenjuju se dolinska proširenja (kotline) i dolinska suženja (klisure i kanjoni) u toku reke Drine, na granici Srbije i BIH.

Drina u Višegradu

Izgradnjom brane kod Perućca, najniži delovi kanjona su potopljeni i pretvoreni u Perućačko jezero, koje se prostire do Višegrada. Tok Drine se pruža od juga ka severu i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa leve strane su: SutjeskaBistricaPračaDrinjača i Janja, a sa desne: ĆehotinaLimRzavLjuboviđa i Jadar. Posebno Tok Drine može se odeliti u četiri prirodne celine: reke izvornice (Tara i Piva), gornji, srednji i donji tok. Najvažnija pritoka Drine je Lim, koji je njena desna pritoka. On izvire na Prokletijama iz doline nekadašnjih pleistocenskih glečera Ropojani i Grbaja. U gornjem toku protiče kroz Plavsko jezero. Najlepši i najduži (24 km) kanjon je od Žepe do Klotijevca. Širina reke je od 15 m na mestu zvanom Tijesno do 200 m kod Perućca i Zvornika. U donjem toku Drina stvara brojne meandre koji protiču kroz tesnace i doline, zbog čega se Drina smatra jednom od najlepših reka Balkana.

Veći gradovi kroz koje protiče Drina su: Foča (400 m), Goražde (345 m), Višegrad (300 m), Bajina Bašta (260 m), Zvornik (140 m) i Loznica. Divlja snaga Drine je ukroćena branama i jezerima (Višegradsko, Perućac, Zvorničko) čime je narušena ali ne i uništena lepota drinskih kanjona.

Drina u Goraždu 

Na Drini su izgrađene tri hidroelektrane i to Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik, u sve tri hidroelektrane proizvedena energija se deli između Srbije i BiH.

HE „Višegrad“ zvanično je puštena u pogon 26. novembra 1989, kada je proradio prvi agregat. Instalisana su tri agregata ukupne snage 315 MW. Korisna zapremina akumulacije iznosi 101 milion m³

HE „Bajina Bašta“ u Perućcu jeste najveći objekat sagrađen na Drini. Reka je pregrađena branom visokom 90 i dugačkom 460 metara. Puštena je u rad 22. novembra 1966. Instalisana su četiri agregata ukupne snage 365 MW. Korisna zapremina akumulacije iznosi 340 miliona m³. HE „Bajina Bašta“ godišnje proizvede približno 1500 GWh.

HE „Zvornik“ puštena je u rad 26. jula 1955. Instalisana su četiri vertikalna agregata ukupne snage 92 MW. Korisna zapremina akumulacije iznosi 89 miliona m³. HE „Zvornik“ godišnje u proseku proizvodi približno 500 GWh.

Image:© Shutterstock / AcanskiS

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Rubrika je u okviru realizacije projekta Udruženja Podium „Sve je lako kad si mlad 5”, izdavača Novog Radio Sombora, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima Grada Sombora na Konkursu LAP za mlade za 2022. godinu.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , ,

Povezani članci

Moj hobi 1: Šta je DXing?
Alice in Wonderband u avgustu

Kategorije

Izbornik