Obrazovanje

Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз помоћ зајма Светске банке

 

  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања уз помоћ зајма Светске банке. Циљ Пројекта је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за свако дете од рођења до 6,5 година, нарочито за децу из социјално и економски угрожених друштвених група

Добити од пројекта имају деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локалне заједнице (јединице локалне самоуправе, здравствене службе, центри за социјални рад итд), институције државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање, итд.

Главне компоненте кроз које се пројекат реализује су:

Компонента 1: Унапређивање доступности предшколског васпитања и образовања

Компонента 2: Унапређивање квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања

Компонента 3: Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група

Кроз посебну компоненту се реализују активности управљања пројектом, техничке помоћи и праћења и евалуације.

Део активности пројекта се реализују на нивоу читаве земље (обуке запослених у предшколским установама, кампања на националном нивоу о значају похађања предшколског васпитања и образовања, субвенције јединицама локалних самоуправа итд), док ће се активности које се односе на компоненту 1 и на грантове спровести у најмање 30 локалних самоуправа.

Ранг листу локалних самоуправа и критеријуме на основу којих је настала можете видети овде.

О процесу припреме пројекта више видите овде.

За реализацију пројекта су оформљене две јединице: Јединица за управљање пројектом при Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у чијој је надлежности координација свих активности на спровођењу пројекта, као и Централна фидуцијарна јединица при Министарству финансија, која је задужена за све набавке и финансијско управљање током пројекта.

Ради ефикасније реализације пројекта и праћења остваривања резултата оформљена су два саветодавна тела: Радна група, која пружа техничку екпертизу Јединици за управљање пројектом, чине је стручњаци Министарства просвете, науке и технолошког развоја и укључује контакт особе у Министарству за сваку од компоненти пројекта и Консултативна група, коју чине представници релевантних министарстава и институција и која даје опште савете и смернице о политикама у области предшколског васпитања и образовања, повезаним програмима и грантовима и другим активностима на локалном, регионалном и националном нивоу.

 

*ранг-листа локалних самоуправа којима је пројекат одобрен, Сомбор је под редним бројем 42, регион Војводина

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

U susret novoj školskoj godini: Većina maturanata zadovoljna školovanjem u somborskoj Gimnaziji, žele da upišu Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Novak Đoković Fondacija – Stilovi roditeljstva i njihov uticaj na razvoj deteta: blogerka Alicia Naser

Kategorije

Izbornik