Najnovije

Обавештење: Обавезно достављање података за Локални регистар извора загађивања

Зграда Градске управе града Сомбора (Архива Новог Радио Сомбора, фото Срђан Ачански)

  • Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора обавештава правна лица да су у складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине и Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података у обавези да Извештаје доставе као електронски документ, уносом података у информациони систем Националног регистра који се налази на сајту Агенције за заштиту животне средине, који се налази на линку http://www.sepa.gov.rs, и тако генерисане извештаје доставе у Локални регистар извора загађивања надлежном Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора до дана 31.03.2024. године на адресу електронске поште milovan.topic@sombor.rs.

Правно лице или предузетник, обвезник извештавања за локалне регистре, који у години за коју се подаци достављају, у својим постројењима није имао активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било какве врсте отпада, доставља јединици локалне самоуправе изјаву о неактивности до 31. марта текуће за претходну годину. Наведена изјава, потписана квалификованим електронским потписом се доставља у електронском облику (pdf формат фајла) на адресу електронске поште milovan.topic@sombor.rs.

Правилник  о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података можете да преузмете на линку https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-metodologiji-izradu-registra-izvora-zagadjivanja.html

За све додатне информације, контакт особа је Милован Топић тел. 025/468-114 е-маил: milovan.topic@sombor.rs


 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta KeepOne Radio

https://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio svih svih država regiona i dijaspora Omiljeni radio

Tagovi: , , , ,

Povezani članci

MUP: Unapređenje i prelazak na novi sistem za personalizaciju ID dokumenata
Gradsko veće: Dve nove teretane na otvorenom u Somboru

Kategorije

Izbornik