Najnovije

Nova promocija MIA četbot usluga u Somboru

 

Još jedna promocija MIA četbot usluga održana je danas u Somboru na Trgu Svetog Đorđa

Stefanos Jokić, projektni koordinator za regionalnu saradnju Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj NALED govorio je najpre o značaju promocije digitalne asistencije MIA četbot usluga Gradske uprave grada Sombora. Ona je razvijena u sklopu regionalnog projekta pod nazivom Unapređenje opštinskih službi u Srbiji i Bosni i Hercegovini, uvođenjem četbot platforme odnosno aplikacije.

  • Sprovodi se ukupno u četiri lokalne samouprave, osim Sombora to je još Šabac iz Srbije, kao i Laktaši i Bijeljina iz Bosne i Hercegovine. Reč je o razvojnom programu nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju u okviru kojeg se sprovodi projekat, pod nazivom Divelop, a sprovode ga u saradnji sa Gradskom upravom, NALED, GIZ-Nemačka razvojna saradnja i Kompanija Saga, jedna od vodećih IT kompanija u Srbiji i u regionu – napomenuo je Jokić.

Cilj projekta jeste da pokaže aktivnu i funkcionalnu primenu čet bota na lokalnom nivou gde će najviše koristi imati građani kao korisnici, s obzirom da će dobiti na transparentan a i pristupačan način korisne informacije i naravno kako je rekao, određene opštinske usluge. Osim građana koji će imati koristi od ovakvog načina pružanja i dobijanja informacija, sama Gradska uprava će se promovisati kao efikasna i kompetentna administracija koja je u stanju da pruža kvalitetne informacije i usluge samim građanima.

  • Četbot je dostupna 24/7, putem vibera, i putem veb stranice Grada, internet gradske prezentacije. Zvanično je MIA četbot promovisana krajem prošle godine kada je počela sa radom, i kada su građani mogli da dobiju osnovne informacije o određenim administrativnim postupcima kao što je administrativni postupak o dečjem dodatku, a mogu da se informišu i o izdavanju poreskih uverenja, izmirenju lokalnih javnih prihoda, ili ostalih informacija u vezi sa stanjem poreskog duga, međutim od oktobra ove godine uvedene su nove funkcionalnosti i dodatno je razvijena MIA četbot aplikacija, da sada osim o određenim informacijama i administrativnim postupcima ona zapravo sada pruža konkretne usluge građanima – naglasio je Stefanos Jokić.

To su pre svega mogućnosti građana da prijave komunalni problem putem MIA četbota kao i da podnesu zahtev za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga državljana.

Od oktobra ove godine kada su zvanično uvedene nove funkcionalnosti do sada je podneseno više od 30 komunalnih prijava, i isto toliko zahteva za izdavanja zahteva iz matičnih i knjiga državljana – konkretizovao je Jokić: – U međuvremenu smo uveli još nove funkcionalnosti tako da sada građani mogu da se informišu i o administrativnom postupku o roditeljskom dodatku, generalno privrednici mogu da dođu do nekih informacija u vezi sa uslovima za poslovanje, tako da vremenom kako projekat odmiče, sve više mu se širi opseg informacija i usluga koje MIA četbot može da pruža građanima.

U poslednja dva meseca kako su uvedene nove funkcionalnostsi, više od sedam hiljada građana odnosno korisnika je komuniciralo sa četbotom i ostvareno je iznad 14 hiljada različitih konverzacija u okviru platforme.

  • U pitanju je jedan ono što je veoma važno reći, pilot projekat koji se prvi put pilotira na nivou lokala, jer se zapravo primenjuje za opštinske usluge. Inače karakteristično je da se ova vrsta tehnologije aplikacija primenjuje uglavnom u privredi, kao što su banke, i neke druge oblasti iz privrednog delovanja, tako da je ovde reč o jednom pilot projektu koji nadamo se da će pomoći Gradu da proces afirmiše kao modernu administraciju koja će biti na usluzi svojim građanima – zaključio je Stefanos Jokić.

Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnika je prvo podsetio da je Grad Sombor u oktobru 2019. godine započeo realizaciju projekta MIA četbota zajedno sa Sagom, NALEDOM i nemačkom GIZ-om.

  • Ideja koja je tada pokrenuta jeste bila da se građanima pruži mogućnost da na novi način komuniciraju sa Gradom Somborom, način koji bi bio u toku sa savremenim trendovima, to jest putem sajta kao i putem vibera što je kasnije i omogućeno pa osnovna ideja jeste bila da građanima osnovne usluge od strane Gradske uprave budu pružene baš na ovaj način – istakao je Svorcan.

On je dalje podvukao značajnim i sledeće podatke:

  • Sama priča je počela baš sa pružanjem mogućnosti za izdavanjem izvoda iz matične knjige za državljanstvo kao i pružanjem informacija o procedurama o tome kako se dobija i ostvaruje pravo na dečji dodatak i pravo na socijalnu pomoć, a taj spektar usluga proširen je i na druge oblasti, s tim da naravno ništa nije okončano i završeno, i ideja jeste da zajedno sa našim kolegama iz Sage i NALEDA indirektno nastavimo ovu saradnju – kao i to, da građanima pružimo novi vid usluga i efikasne mogućnosti pvakvih vidova komunikacije sa Gradskom upravom.

Ono što je bitno napomenuti jeste da osim banera i informacija koje na sajtu Grada postoje i koje se na ovaj način mogu ostvariti, i do kojih usluga građani mogu da dođu, postoji uz to i nedavno uvedena usluga komunikacije direktno preko vibera, koja olakšava jednu od primarnih grupa upita građana a to je prijava komunalnih problema. Na ovaj način građani tako mogu poslati i sliku, kratak video zapis ili samu informaciju o komunalnom problemu kojeg prijavljuju a zatim će nadležne službe Gradske uprave proslediti ta pitanja građana što javnim preduzećima, što organizacijama čiji je konkretan problem u nadležnosti.

  • I konačno, nadam se da ovo jeste prvi digitalni vodič koji Grad Sombor poseduje i sa kojim se prilagođuje građanima i da će uskoro biti uvedene nove usluge u okviru samog MIA četbota ali i neke druge vidove komunikacije pre svega u ustanovama kulture i javnim preduzećima – dopunio je Branislav Svorcan

Naslovna fotografija: Stefanos Jokić i Branislav Svorcan, Trg Svetog Đorđa; galerija

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

 

Tagovi: , , , , , , , , , ,

Povezani članci

Grad Sombor: Uređenje atarskih puteva u Telečkoj
Završna konferencija Tourism4All projekta Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Kategorije

Izbornik