Najnovije

DDOR potpisao ugovore o saradnji sa tri eminentna fakulteta Novosadskog univerziteta

 

Bliska saradnja nauke i privrede je preduslov za stvaranje stručnjaka nove generacije

  • Današnje generacije studenata stasavaju u okruženju i okolnostima koje se menjaju iz dana u dan. Znanje koje stiču na svojim fakultetima im pruža odličnu osnovu za izazove koji ih čekaju u realnom poslovnom okruženju. Takođe, kompanijama, poput DDOR-a, koje prate razvoj društva i tehnologije, ali i donose svežu poslovnu praksu sa razvijenih tržišta i iz značajnih evropskih finansijskih grupacija, poput Unipol grupe, potrebni su mladi stručnjaci koji će spremni da se dalje razvijaju i stiču kvalitetno iskustvo. Upravo je ovo razlog zbog kojeg su danas potpisani sporazumi o saradnji između DDOR osiguranja i tri eminentna fakulteta Novosadskog univerziteta – Prirodno-matematičkog i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Ekonomskog fakulteta iz Subotice koji stvaraju osnovu za partnerstva kojima se primarno studentima pruža mogućnost sveobuhvatnog obrazovnog ciklusa, ali i otvara mogućnost za realizaciju različitih zajedničkih naučnih i praktičnih projekata

Izrazivši veliko zadovoljstvo time što je kompanija učinila naredni korak u stvaranju boljeg ambijenta saradnje nauke i privrede, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, Frančesko Maši je rekao: – Velika mi je čast što predstavljam DDOR, jednu od vodećih osiguravajućih kompanija na tržištu i našu Grupu, Unipol, jer nastavljamo da ojačavamo saradnju između DDOR-a i ovako značajnih i uglednih naučnih i obrazovnih institucija i to Ekonomskog fakulteta iz Subotice, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Delimo iste vrednosti podržavajući i ohrabrujući doživotno učenje i razvoj. ‘Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš živeti večno.’ Obrazovanje je najmoćnije oružje kojim možete da promenite svet i znanje vam niko ne može oduzeti, poput vaše strasti i vašeg srca. Obrazovanje postavlja osnovu koja nas uči hrabrosti da razmišljamo van ustaljenih okvira i želji da stalno menjamo svoje ideje, stavove, našu tačku gledišta i da se poboljšavamo, jer kada težimo da postanemo bolji nego što jesmo i sve oko nas postaje bolje. I sve što možete učiniti dobro, sigurno možete učiniti još bolje, i dodao: – Danas sam posebno ponosan jer, zajedno sa ovako značajnim naučnim i obrazovnim institucijama, obeležavamo početak, potpuno sam uveren, novog puta za pripremu budućih generacija stručnjaka u našoj industriji, za dobrobit čitave zemlje i celokupne zajednice, imajući u vidu konačni cilj – uklanjanja svih prepreka daljem ekonomskom i socijalnom zbližavanju.

Prisutnima se prvi obratio prof. dr Nebojša Gvozdenović, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici i rekao: – Veliko je zadovoljstvo biti danas na ovom mestu. Naša saradnja je svakako dugogodišnja i ogleda se u činjenici da veliki broj alumnija sa Ekonomskog fakulteta u Subotici radi baš u DDOR-u. Istakao bih nekoliko stvari. Prvo, naš fakultet direktno upućuje studente i svršene studente sa redovnih studija i studijskih programa na kojima direktno izučavamo osiguranje, finansijsku i aktuarsku matematiku kojom sam se i lično bavio izučavanjem matematičkih modela osiguranja lica. Svojevremeno smo i sa Narodnom bankom Srbije organizovali kurseve gde smo buduće aktuare pripremali za ispite. Iz ovoga možemo da zaključimo da Ekonomski fakultet svakako upućuje na poslove osiguranja i otvara im vidike o poslovima kojima se bavi jedna osiguravajuća kuća. Sem toga, naša saradnja je dodatno podstaknuta akreditovanim programima kojima smo već ove godine na master studijama imali obaveznu studentsku praksu i time obavezali sve studente da moraju obavezno da provedu dve nedelje u privredi i za nju stiču bodove. Isto tako, studenti na osnovnim studijama kojima će praksa biti obavezna, stižu nam za dve godine i imaćemo potrebu da pronađemo čak 500 praksi i iskreno se nadam da će DDOR biti zainteresovan za njih.

Prisutnima se obratila dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević sledećim rečima: – Izuzetno mi je drago što danas predstavljam našu kuću, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i što prisustvujem ovom svečanom potpisivanju sporazuma o saradnji. Izdvojila bih način kako je došlo do ovog čina, jer obično dve institucije pokušaju prvo da pronađu zajedničke ciljeve i interes zbog kojih bi sarađivale, međutim potpisivanje sporazuma je došlo kao rezultat već postojeće saradnje, na inicijativu gospode Dejana Botića i Filipa Grujića iz DDOR-a koje sam upoznala na Sajmu praksi i stručnog usavršavanja na našem fakultetu i koji su pokazali inicijativu za daljom i intenzivnijom saradnjom sa našom kućom. Naravno, Prirodno-matematički fakultet, kao jedan multidisciplinarni fakultet sa svojih pet departmana neguje različite bazične nauke. Pre svega tu je Departman za matematiku i informatiku koji obuhvata pre svega osnovnu ciljnu grupu jedne osiguravajuće kuće poput DDOR-a. Naročito me je zainteresovala pomenuta alumni baza koja je pokazala da najveći broj zaposlenih u DDOR-u dolazi upravo sa tog departmana i studentskih programa kao što su diplomirani matematičar i diplomirani informatičar, kao i sa master studija Data science, primenjena matematika, a ono što je bilo posebno interesantno za mene je da su se tu našli i diplomirani biolog i diplomirani geograf i geoinformatičar, diplomirani turizmolog i diplomirani analitičar zaštite životne sredine što svedoči o nečemu na šta sam ja jako ponosna kao neko ko rukovodi Prirodno-matematičkim fakultetom, a to je da mi pre svega učimo naše studente da misle naročito u vremenu kada stara zanimanja nestaju i potrebna je brzina u prilagođavanju novim uslovima života i rada. Ovaj ugovor bi trebalo da pruži i dodatne mogućnosti stručne prakse studenata Departmana za matematiku i informatiku, pomoć pri izradi seminarskih, master, diplomskih i završnih radova i naravno mogućnosti predavanja stručnjaka iz DDOR-a kod nas i obrnuto. Nadam se da je ovo početak još dublje, veće i šire saradnje i da ćemo tek otkriti nove mogućnosti saradnje kroz zajednički rad i partnerstvo.

Uz zahvalnost za ovu inicijativu DDOR osiguranja, prof. dr Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je rekao: – Izuzetna mi je čast što se danas nalazim u ovoj prestižnoj kompaniji sa kojom Fakultet tehničkih nauka ima decenijsku saradnju koja se u poslednjih nekoliko godina i ubrzala i proširila. Mi smo potpuno uvereni da pripremamo studente za vas jer imamo module „Upravljanje rizicima i osiguranjem“ na studijskom programu Inženjerski menadžment, a imamo i čitav studijski program „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“, međutim verujem da svih naših 16.000 studenata mogu da budu vaši zaposleni i koji će vam pomoći. Od građevinaca, arhitekata, mašinaca koji odmah mogu da se uključe na procenama šteta, na primer. Normalno je da će ovaj sporazum još više pospešiti saradnju i naša je želja da imamo još više uspešnih zajedničkih projekata kroz studentske prakse koje su od izuzetnog značaja za naše inženjere kao i kroz transfer znanja sa Fakulteta tehničkih nauka ka DDOR-u, kao i stručnjaka DDOR-a studentima Fakulteta tehničkih nauka. Naša je želja da još više sarađujemo i da zajednički razvijamo struku i vašu kompaniju, a samim tim i Fakultet tehničkih nauka. Siguran sam da ćemo u tome uspeti.

Da podsetimo, DDOR osiguranje, kao društveno odgovorna kompanija, u svojoj strategiji saradnje sa naučno-obrazovnim institucijama povezana je kako sa srednjoškolskim, tako i sa visokoškolskim ustanovama. Kompanija je kao jedan od osnivača, na inicijativu krovne novosadske naučno-obrazovne institucije – Univerziteta u Novom Sadu, učestvovala u formiranju Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnika i umetnika koji već trideset godina uspešno pruža podršku studentima. Takođe, od prošle godine, kompanija je pokrenula saradnju sa srednjim školama u čitavoj Srbiji, koje u svojim programima realizuju modul „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ i kroz neposrednu dodatnu nastavu zainteresovanim učenicima približava teme kako iz osiguranja, tako i iz poslovanja velikih preduzeća i međunarodnih finansijskih grupacija.

– U galeriji fotografija, pogledajte: 1) Predsednik i članovi IO DDOR-a, direktor Direkcije za HR DDOR; 2) prof. Nebojša Gvozdenović, Frančesko Maši, prof. Milica Pavkov-Hrvojević, prof. Srđan Kolaković; 3) Frančesko Maši i prof. Pavkov-Hrvojević; 4) Frančesko Maši i prof. Gvozdenović; 5) Franečsko Maši i prof. Kolaković – 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država svet

Tagovi: , ,

Povezani članci

JKP Prostor Sombor: Izgradnja raka sa betonskim okvirom na mesnom groblju u Kljajićevu
Ostalo je još 7 dana do završetka konkursa “Ja sam ODVAŽNA“

Kategorije

Izbornik