Najnovije

Odbornici usvojili budžet Grada Sombora za 2024. godinu

Radno predsedništvo: Radovan Leković, zamenik predsednika, predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus, sekretarka GS Danijela Dubaić

  • Na današnjoj, 27. Sednici Skupštine grada Sombora, kojoj je predsedavao predsedenik gradske Skupštine Zoran Rus, odlučivalo se o sedamnaest tačaka dnevnog reda. Evidentirano je da sednici prisustvuje 49 odbornika. Odbornicima je bilo dovoljno sat i dvadeset minuta za donošenje odluka

Pre samog zasedanja i usvajanja dnevnog reda predsednik Zoran Rus je izvestio da je Darko Smiljanić, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite, juče podneo ostavku.

Ključna tačka, usvajanje budžeta za narednu godinu, bila je druga po redu. Izvestilac, Sva Dojić, detaljno je obrzaložio, osim ostalog, da ostvarenje osnovnih prioriteta i ciljeva ekonomske/budžetske i fiskalne politike države za naredni period je u velikoj meri zavisno od dodatnog rasta cena energenata, svetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i metala, koje su u ovim momentima na istorijski maksimalnim vrednostima.

  • Budžet se i u 2024.godini planira sa razvojnim karakterom, sa značajno povećanim kapitalnim ulaganjima, što će obezbediti zadržavanje određene, neophodne dinamike investicione aktivnosti i samim tim omogućiti nastavak privrednog rasta – rekao je Dojić, gradski većnik za privrredu i finansije i nastavio: – Planiranje budžeta lokalne vlasti usklađeno je sa predviđenim makroekonomskim pokazateljima i na taj način je ostvarena snažna disciplina budžetskih korisnika. Realno zadovoljavanje potreba i zahteva budžetskih korisnika, kao preduslov njihovog kvalitetnog funkcionisanja i razloga postojanja garantuje namensko, opravdano i ekonomično raspolaganje javnim sredstvima, a pogotovo u uslovima rada i funkcionisanja koje zahteva delovanje u ograničavajućim okolnostima usled energetske krize.

Prilikom planiranja budžeta za 2024. godinu vodilo se, naveo je takođe, računa o tome da će masa plata za zaposlene u javnom sektoru, u cilju nastavka fiskalne konsolidacije, biti planirana u skladu sa Uputstvom Ministrstva finansija, odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024.godinu i fiskalnim principima Zakona o budžetskom sistemu.

Broj zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta Grada Sombora iznosi 631 lice, od čega je 530 lica zaposleno na neodređeno vreme, dok je 101 lice zaposleno na određeno vreme (u ukupnom broju na određeno vreme nalaze se i izabrana i postavljena lica).

  • Akcenat pri planiranju budžeta za 2024. godinu, stavljen je, kao i prethodnih godina, na angažovanje internih i eksternih kapaciteta koji bi aplikacijom kod republičkih i pokrajinskih institucija obezbedili masu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata od značaja za lokalnu samoupravu, pre svega projekata infrastrukturnog sadržaja (izgradnja kapitalnih investicionih sistema). Polazeći od pretpostavki makroekonomske politike definisane Uputstvom Ministarstva finansija i revidiranom Fiskalnom strategijom za 2024.godinu, za naredni period, procenjeno je da će obim prihoda u 2024. godini iznositi 4.988.796 dinara – precizirao je Dojić.

Sredstva namenjena za sufinansiranje projekata opredeljena su u značajnim iznosima i to za sufinansiranje projekata opšteg karaktera od značaja za lokalnu samoupravu, sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja i najveći iznos je izdvojen za sufinansiranje projekata iz komunalne oblasti (najvećim delom izgradnja).

Plan bruto budžeta za 2024. godinu u iznosu od 4.988.796 dinara obuhvata sredstva opredeljena Odlukom o budžetu grada Sombora u iznosu od 4.748.794 dinara i sredstva indirektnih budžetskih korisnika predviđena iz ostalih izvora finansiranja u iznosu od 240.002 dinara.

Budžet je usvojen sa 46 glasova za i dva uzdržana.

Sve ostale tačke dnevnog reda, o čemu u nastavku ovog izveštaja, usvojene su isto tako velikom većinom glasova ili jednoglasno.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Tagovi: , , , ,

Povezani članci

Предавање : Српски добровољци из Боке Которске и њихово насељавање у војвођанске области ( 1914 – 1941.)
179 krivičnih dela u novembru na području PU Sombor

Kategorije

Izbornik