Prikazivanje članaka po tagu vakcina

* Šta predstavlja ova usluga?

Popunjavanjem jednostavnog upitnika iskazujete interesovanje da primite vakcinu protiv COVID-19.

Popunjavanjem upitnika i slanjem zahteva ne dajete saglasnost za vakcinaciju, već isključivo iskazujete interesovanje. Saglasnost za vakcinaciju je dokument koji se potpisuje kod lekara i ukoliko se odlučite da se vakcinišete taj dokument ćete tamo potpisati.

U svakom trenutku svoje iskazano interesovanje možete da promenite ili obrišete.

Da biste pokrenuli ovu uslugu nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprava.

Kako da popunite upitnik?

Da biste iskazali interesovanje i popunili upitnik kliknite na dugme ”Pokreni uslugu”.

Nakon toga potrebno je da popunite formular i navedete tražene podatke.

Imejl i kontakt telefon je neophodno da ostavite, kako bismo mogli posle da Vas kontaktiramo i javimo termin vakcinacije.

Možete da odaberete bilo koji tip vakcine za koji je Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet, ili možete da odaberete željenog proizvođača vakcine (jednog ili više).

Nakon što uspešno popunite upitnik na imejl i putem SMS poruke dobićete potvrdu sa detaljima.

Kako ću znati kada će biti moj termin za vakcinaciju?

Nakon što iskažete interesovanje, putem imejla i SMS-a obavestićemo Vas o terminu i mestu vakcinacije u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Da li mogu da popunim upitnik i za bliže članove porodice?

Da, ovaj upitnik možete da popunite i za bliže članove Vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član Vaše porodice nema mobilni telefon ili imejl, možete da navedete svoj.

Primerak upitnika, na linku: https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Izvori: Dom zdravlja "Dr Đorđe Lazić" Sombor (http://www.dzsombor.rs/),

eUprava (https://euprava.gov.rs/)

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Vакcinаciја prоtiv gripа prеdstаvljа nајznаčајniјu mеru prеvеnciје gripа, која sе sprоvоdi u cilju оčuvаnjа sоpstvеnоg zdrаvljа, а istоvrеmеnо i u cilju rеduкоvаnjа prеnоšеnjа virusа gripа u pоrоdici, коlекtivu i širе u pоpulаciјi. Vакcinаciјоm sе sprеčаvа оbоlеvаnjе, као i pојаvа tеšкih кliničкih fоrmi gripа, prаćеnih rаzličitim коmpliкаciјаmа које zа pоslеdicu mоgu da imаju i smrtni ishоd

Sеzоnа vакcinаciје prоtiv gripа 2020/2021. gоdinе pоčеlа је tокоm окtоbrа i dо sаdа је vакcinisаnо око 400.000 оsоbа, štо је zа око 100.000 višе nеgо prоšlе gоdinе.

S оbzirоm nа vеliко intеrеsоvаnjе zа vакcinаciјu, pоsеbnо оsоbа stаriјih оd 65 gоdinа, nаbаvljеnе su dоdаtnе коličinе vакcinе prоtiv gripа. U pitаnju је čеtvоrоvаlеntnа vакcinа Vaxigrip Tetra, čiјi је prоizvоđаč Sanofi Pasteur iz Frаncusкe. Оvа vакcinа sе mоžе primеniti коd svih оsоbа stаriјih оd šеst mеsеci.

Imајući u vidu dа zа vакcinаciјu prоtiv gripа niје каsnо svе dок trаје sеzоnа, оd vеliкоg је znаčаја dа sе vакcinišu svi оni којi tо dо sаdа iz rаzličitih rаzlоgа nisu urаdili, а којi pripаdајu rizičnim каtеgоriјаmа. Tо su оsоbе sа hrоničnim pоrеmеćајimа plućnоg i каrdiоvаsкulаrnоg sistеmа, оsоbе sа rаzličitim mеtаbоličкim pоrеmеćајimа (uкljučuјući šеćеrnu bоlеst, gојаznоst sа BMI> 40), bubrеžnоm disfunкciјоm, hеmоglоbinоpаtiјоm, hrоničnim nеurоlоšкim pоrеmеćајimа, imunоsuprеsiјоm (uкljučuјući оsоbе sа HIV/AIDS, оsоbе sа funкciоnаlnоm ili аnаtоmsкоm аsplеniјоm), primаоce trаnsplаntаtа.

Prеmа еpidеmiоlоšкim indiкаciјаmа vакcinаciја sе sprоvоdi коd licа smеštеnih i zаpоslеnih u gеrоntоlоšкim cеntrimа, коd dеcе, оmlаdinе, stаrih licа smеštеnih u sоciјаlnо-zdrаvstvеnim ustаnоvаmа i licа zаpоslеnih u tim ustаnоvаmа, као i коd licа zаpоslеnih u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа.   

Vакcinаciја prоtiv gripа sprоvоdi sе u nаdlеžnim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа (dоmоvi zdrаvljа) коd izаbrаnоg lекаrа uz primеnu svih mеrа zаštitе оd  COVID-19.

Vакcinа prоtiv gripа је nајsigurniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа. 

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest
* Na adresu naše redakcije, dobili smo novi stručni članak povodom najaktuelnijih detalja u vezi sa Covid-19, čiji je autor svetski priznati profesor dr Rajko Igić a porsedstvom i zahvaljujući našoj uvaženoj saradnici dr Liljani Sokolovoj, koja nam je u uvodu napisala:
 
Poštovana redakcijo,
šaljem Vam tekst o korona virusu i kolektivnom imunitetu, akademika Prof dr Rajka Igića, koji je napisao na poziv Srpskog Lekarskog Društva. U tekstu se govori i o vakcini i pušenju u doba korone i biće objavljen u Zborniku radova o COVIDu-19 i korona virusu Akademije medicinskih nauka, sa ciljem da se na taj način doprinese polju poznavanja ove nove bolesti.
Vredelo bi širiti saznanje o štetnom uticaju pušenja duvana na kovid-19 jer će se tako istovremeno postići dva cilja: neki će pušači prekinuti pušenje, a smanjiće se i broj osoba koji počinju da puše. Epidemija korona će još podugo trajati, zato imamo vremena da intenziviramo antipušačku kampanju. O tome treba što češće obaveštavati (podsećati) javnost. Ovo je posebno zanimljivo s obzirom na neke informacije ovih dana, da pušači manje oboljevaju od COVIDa.
S obzirom da me je prof Igić zamolio da vam pošaljem tekst, srdačno vam se zahvaljujem uz puno sreće u daljem radu i našoj saradnji,
Srdačno,
Prim. mr dr med Liljana Sokolova
 
~ . ~

Rajko Igić (*), Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju i kliničku farmakologiju, 78000 Banjaluka, Republika srpska, Bosna i Hercegovina, Medicinski centar, 25000 Sombor, Srbija

Za pandemiju teškog repiratornog sindroma (kovid-19) odgovoran je koronavirus 2 (SARS-CoV-2). (**)

Taj virus je srodan koronavirusu SARS-CoV, uzročniku SARS epidemije između 2002. i 2004. godine. SARS-CoV-2 je krajem 2019. godine najpre izazvao epidemiju kovid-19 u Kini, a u martu ove godine proglašena je pandemija. Pošto pouzdanog leka za kovid-19 nema, ostalo je da se stvori kolektivni imunitet koji će eliminisati ovu zarazu. Stečenim imunitetom kod većeg dela populacuje će biti sprečeno širenje virusa. Kolektivni imunitet se stiče na dva načina, prirodnim širenjem infekcije ili vakcinisanjem. Eradikacija virusa prirodnim širenjem infekcije da se stekne kolektivni imunitet za koronavirus, je dugotrajan, a neprihvatljiv postupak jer bi veliki procenat obolelih, možda pratili milioni umrlih stanovnika sveta. Zato istraživači ubrzano rade na pronalaženju vakcine. Danas postoji više od 180 kandidata za razvoj vakcine protiv SARS-CoV-2 i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) prati njihov razvoj. Dok se čeka na pronalazak vakcine i planira vakcinisanje većeg dela globalne populacije, suzbijanje širenja zaraze realizuje se oprobanim epidemiološkim postupcima, npr. nošenje maski, često pranje ruku, poštovanje međusobne udaljenosti, zabrana masovnog okupljanja, izolacija i karantin. Osim toga, pušačima se preporučuje da smanje ili prekinu pušenje, u cilju da kod njih bolest bude lakša.

Navedene medicinske mere, koje se uglavnom sprovode pod državnom kontrolom, trajaće sve dok se ne pronađe vakcina protiv SARS-CoV-2 i sprovede masovno vakcinisanje, tj. dok se ne postigne neophodan nivo kolektivnog imuniteta. Na osnovu sadašnjih podataka o ispitivanju brojnih kandidata za vakcinu, veliki su izgledi da će do pronalaska vakcine doći kroz nekoliko meseci ili za kraće od godine dana. Zatim će uslediti proces vakcinisanja velikog dela populacije - da bi uspelo da se dođe do eradikacije SARS-CoV-2.

(*) E-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

(**) SARS-CoV-2 je RNK tip virusa čiju građu,pored ribonukleinske kiseline, čine četiri strukturna proteina. Angiotenzin konvertirajući enzim 2 (ACE2), koji se mahom nalazi na epitelijalnim sekretornim ćelijama bronha, receptor je za koronaviruse (SARS-CoV i SARS-CoV-2)koji izazivaju akutne respiratornesindrome.Tako ovi virusi ulaze u ćelije organizma i u njima se multipliciraju.Humoralni imuni odgovor, nakon nekoliko dana posle infekcije,dovodi do stvaranja antitela (IgM, IgA, IgG)koja se vezuju za površinske glikoproteine virusa i sprečavaju infekciju ćelija i tkiva na kojima se nalazi ACE2.

........................

* U ovom članku najpre se ukratko razmatra kako se stiče kolektivni imunitet i dokle se stiglo s pronalaženjem vakcine za SARS-CoV-2, a potom se iznose podaci o pušenju duvana i kovidu-19:

Kolektivni imunitet

Kolektivni imunitet (engl. herd immunity,indirect protection, community immunity, community protection) protiv virusne infekcije postiže se kada u populaciji postoji dovoljno velik procenat imunih pojedinaca.(1)  U tom momentu inficirani pojedinci ne šire bolest jer nepostojidovoljan broj osetljivih pojedinaca ilanac transmisije se prekida. Kolektivni imunitet se stiče na dva načina, putem prirodne infekcije i vakcinisanjem. Visina kolektivnog imuniteta, tj. prag kada se lanac transmisije virusa prekida, izražava se odnosom imunih i osetljivih osoba. U slučajuSARS-CoV-2, neophodno je da broj imunih osoba bude između 50% i 67% kako bi se postigla dovoljna visina kolektivnog imuniteta. Kritičan faktor za prag kolektivnog imuniteta za bilo koje virusno oboljenje je trajanje imune memorije. Tako u slučaju malih boginja, varičele i rubeole, imunitet se dugotrajno održava – bilo da je stečen infekcijom ili vakcinisanjem. Za sada postoji malo podataka o reinfekciji SARS-CoV-2, ali se na osnovu saznanja o trajanju zaštitnog imuniteta kod blažih sezonskih infekcija drugim korona virusima– HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 i HCoV-HKU1 – pretpostavlja da je stvoren imunitet za SARS-CoV-2 relativno kratkotrajan.[2] Otuda je potrebno da su vakcine ne samo efektivne, nego će program vakcinisanja možda zahtevati davanje dve doze u određenom razmaku, a nekada i treće (buster) doze da se obezbedi dugotrajnija zaštita.

Interesantna je procena Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za SAD. Ako bi se čekalo da 60% stanovnikastekne imunitet,trebalo bi da kovid-19 preboli 198 miliona osoba (umrlo bi 0,5% obolelih ilinekoliko stotina hiljada ljudi) od 330 miliona žitelja te zemlje. Do danas je oko 10% Amerikanaca zaraženo i ako imunitet traje 2 do 3 godine (ta dužina nije ustanovljena), kolektivni imunitet za SARS-CoV-2 se verovatno ne bi postigao.Efektivna vakcina i propisna vakcinacija bi pomogli da se postigne kolektivni imunitet. Ni u Srbiji stvaranje kolektivnog imuniteta prirodnim širenjem infekcije ne bi bilo bolje; zato se čeka vakcina i planira vakcinisanje stanovništva.

Kandidati za SARS-CoV-2 vakcinu

Zaranije poznate korona virusne infekcije nisu proizvedene vakcine. Za SARS-CoV, MERS-CoV načinjeni prvi koraci, a do prekida je došlo zbog eradiciranja virusa ili zbog dugotrajnog tradicionlanog postupka (obično je potrebno skoro 15 godina). Za druge koronaviruse, koji izazivaju relativno blage bolesti, proizvodnja vakcine i nije potrebna. Međutim, za pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom neophodan je mnogo brži razvoj vakcine. I ne samo to, davanje dve ili tri doze vakcine zahtevaće da se u svetu proizvede oko 16 milijardi doza. Pri tome, može doći do nestašice špriceva, flašica u kojima se doprema vakcina, a neće biti laka ni organizacija globalnog vakcinisanja

WHO saopštava da sumeđu više od 180 kandidata za razvoj vakcine SARS-CoV-2, već 42 kandidataušla u klinička ispitivanja, a deset od njih su u fazi 3 ispitivanja.(3) Neke su vakcine pripremaju ubrzanom tradicionalnommetodom (inaktivirane vakcine,žive atenuirane vakcine), druge su rekombinantne proteinske vakcine ili vektorske vakcine, a ostale su RNK ili DNK vakcine. (4)

Inaktivirane vakcine se zasnivaju na gajenju SARS-CoV-2 u ćelijskim kulturama, a zatim sledi hemijska inaktivacija virusa. Tu tehniku, između ostalih, koriste firme iz Kine, Indije i Kazahstana (Sinovac, Bhart i Research Institute). Pošto se takva vakcina proizvodi od celokupnog virusa, imuni odgovori će se verovatno dešavati na sve proteine virusa. Tri kandidata su iz Kine, a po jedan iz Indije i Kazahstana u fazi 3 kliničkog ispitivanja.Ove vakcine se daju intramuskularno.

Žive atenuirane vakcine se proizvode od genetski oslabljene verzije virusa koji se u vakcinisanom organizmu ne razmnožavaju i ne dovode do bolesti, ali izazivaju imune odgovore koji su slični onim kod prirodne infekcije.Prednost tih vakcina je što se mogu davati intranazalno pa imuni odgovori štite gornje respiratorne puteve. Sigurnost ovih vakcina može biti problem usled varijacija pri modifikaciji virusa. Samo se tri ovakve vakcine ispituju u predkliničkom stadijumu (Codagen u saradnji saSerum Institute of Indija).

U rekombinantnim proteinskim vakcinama se polaziod proizvodnjejednog od virusnih proteina. U tu se svrhu koriste ćelije, sisara, insekata, kvasca ili biljaka.Od ranije postoji iskustvo u proizvodnji rekombinantne proteinske vakcine za grip, ali proizvodnja glavnog koronavirusnog glukoproteina  (‘spike protein’, klinasti protein) je niska što otežava proizvodnju mnogobrojnih doza koje su neophodne dabi se zaustavila pandemija.Ova vakcina se daje parenteralno i ne dovodi do jačeg imuniteta disajne sluznice. Većinavakcina ovog tipa su u predkliničkom razvoju.

Velika grupa vektorskih vakcina koristi druge viruse u koje su ugrađeni geni koji proizvode ‘spike protein’, a u njihovom genomu je izostavljen deo kojim se razmnožavaju uin vivo uslovima. Većinom se u tu svrhu koriste adenovirusni vektori, influenza virusi Sendai virus. U Rusiji su razvijena dva tipa rekombinantnog adenovirusa (tip 26 tip 5) koji sadrže gene za SARS-CoV-2. Vakcine su ispitane u dve otvorene, nerandomizirane studije u koje je uključeno ukupno 76 osoba (faza 1/2); one su bez neželjenih efekata i podstiču humoralni i celularni imunitet, ali se čeka provera efektivnosti u prevenciji kovida-19. (5)Modifikovani virusi se apliciraju intramuskularno, ulaze u telesne ćelije i stvaraju protein na koji nastajeimuni odgovor. Neka su klinička istraživanja u fazi 3(Gamaleya Research Institute), a druga su u fazama 1 i 2.

DNK vakcine se zasnivaju na plazmidima DNK koje lako stvaraju bakterije. U plazmidima se nalaze geni koji su odgovorni za stvaranje proteina površinske ovojnice koji se proizvodi u tkivima vakcinisane osobe. Prednost ove tehnologije je što omogućava veliku proizvodnju stabilnih plazmida DNK. Četiri kandidata DNK vakcine protiv SARS-CoV-2 su u fazama 1/2.

RNK vakcine su slične DNK vakcinama. Genetski material za antigen se koristi umesto antigena jer antigen se proizvodi u ćelijama vakcinisane osobe. Fabrike lekova Fajzer i Moderna ispituju kandidate ovog tipa vakcine u fazi 3 kliničkih studija, a nekoliko firmi vrši ispitivanja u fazi 1/2. Vakcine se apliciraju parenteralno i verovatno ne dovode do jačeg imuniteta u sluznici disajnih organa.

Faza 3 kliničkog ispitivanja (trenutno postoji deset SARS-CoV-2 kandidata) treba da pokaže da je vakcina efektivna i sigurna na velikom uzorku ispitanika. (4, 6) Svi ovi kandidati za vakcine, daju se intramuskularno i takva aplikacija dovodi do snažne IgG produkcije kojom se štite donji delovi respirtornog trakta. Međutim, produkcija IgA dovodi do zaštite gornjeg dela respiratornog trakta, poput one kod prirodne infekcije. U gronjem delu respiratornog trakta,jedino se nađe nizak nivo IgG kada je u serumu visok titar tog imunoglobulina. Odsustvo IgA ukazuje da imunizacija koja proizvodi IgG ne vodi ‘sterilizaciji’ gornjeg pespiratornog trakta i tako se ne sprečava širenje virusne infekcije.Očiglednu prednost imaju vakcine koje se mogu davati intranazalno, poput živih atenuiranih vakcina ili virusnih vektora koji se apliciraju intranazalno. Nažalost, ni jedna takva vakcina još nije dospela u fazu kliničkog ispitivanja.

Imunitet kod osoba prirodno zaraženih SARS-CoV-2 se stvara i postepeno opada; verovatno u okviru dužine “normalnog” imunog odgovora, ali još nije poznato kakav je imuni odgovor kod vakcinisanih osoba.  Na osnovu istraživanja kandidata za vakcinu u fazi 2 (Sinovac iPfizer), zaključeno je da starije osobe slabije odgovaraju na vakcinu od mlađih osoba. Pošto deca obično jače reaguju na vakcinu od odraslih, verovatno će im se davati manje doze. Prioritet za vakinisanje će dobiti rizične grupe, uključujući zdravstvene radnike, a distribucija vakcina u svetu će zahtevati posebnu pažnju.  

Pušenje duvana i kovid-19

Naučna debata o uticaju pušenja na SARS-CoV-2 otpočela je nakon nalaza da bi pušenje moglo biti zaštitnik od kovida 19 jer je nađeno da među obolelim koji su smešteni u bolnice bilo manje pušača od nepušača. (7) Međutim, na osnovu brojnih istraživanja,koja su sprovedena u Kini, Koreji i SAD, pokazano je da pušenje duvana dovodi do težeg oblika kovida-19. (8)Zato su usledile preporuke da se u doba pandemije smanji pušenje i da se pojača uticaj na pušače da prekinu pušenje. (9, 10) Da bi se to ostvarilo, neophodno je da stručni timovi, lekari icelokupno medicinsko osoblje iznosi u javnost da pušenje duvana može pogoršati kovid-19.Tako će se preventivno uticati na osobe koje ne počnu pušiti, a na pušače da zauvek ostave pušenje. Nedavno sprovedeno istraživanje u Iranu, epicentru kovida-19 na Srednjem Istoku i zemlji s visokom prevalencijom pušača, ustanovilo je da je preko 50 odsto bivših pušača prestalo pušiti zbog kovida-19i da planiraju da nastave apstinenciju kada u toj zemlji prođe epidemija. (11)

Poznato je da pušenje duvana oštećuje imuni sistem i plućna tkiva. To ima za posledicu da su hronični pušači osetljiviji na respiratorne i druge infekcije. Tako pušači imaju dvostruko veću šansu da obole od gripe. Uz to, simptomi gripe su teži kod teških pušača nego kod nepušača. Pušenje duvana je važan faktor rizika za pojavu karcinoma pluća i hroničnu opstruktivnu bolest.Epidemija korona virusnog oboljenja iz 2012. godine (MERS-CoV) izazvala je veći mortalitet kod pušača nego nepušča. (12)

Osim uticaja pušenja duvana na širenje i težinu kovida-19, vredi istaći da duvanski dim stimuliše jetrene enzime, citohrom P450 (CYP)1A2 i CYP2B6. (13) To su enzimi koji metabolišu različite lekove, npr. hlorokin,hidrohlorokin, amitriptilin, klozapin, haloperidol, imipramin, olanzepin, ondasetron, propranolol, teofilin, varfarin i kofein. Zato se kod pušača (najviše kod onih koji puše 7-12 cigareta dnevno) smanjuje nivo leka u krvi i zato im se daju veće doze leka da se postigne zadovoljavajući efekat. Međutim, kada pušač ode u bolnicu u kojoj je zabranjeno pušenje, on naglo postaje nepušač i ako nastavi s uzimanjem ranije veće doze odgovarajućeg leka, kod njega za oko nedelju dana nivo CYP1A2 opadne i aktivnost odgovara onoj kod nepušača. Ranije povećana doza(za oko 50%) sada je previsoka i moguće je da dođe do neželjenog efekta leka. Opisano je, na primer, da se nivo klozepina u plazmi pušača koji naglo prestaje da puši, u proseku povećava za 72%. Kod takvih pacijenata je opisana pojava konfuzije, tonično-kloničnih grčeva, stupora i kome, a nekada se javlja i aspiraciona pneumonija. Pošto CYP1A2 ubrzava metabolizam kofeina, pušačima je neophodno četiri puta više kofeina u odnosu na nepušače da im nivo kofeina u plazmi bude podjednak. Pušenje dovodi do indukcije CYP2B6 enzima, a njegovi supstrati su bupropion, klopidogrel, efavirenz i nevirapin. Farmakokinetske interakcije lekova i pušenja, izazivaju hemijski sastojci u dimu cigarete (ima ih više od stotine), a farmakodinamske interakcije nastaju usled nikotina. Tako nikotin, usled aktiviranja centralnog nervnog sistema, smanjuje sedaciju kod pušača koji uzimaju benzodijazepine. Ukoliko pacijent naglo prekine s pušenjem, a uzima benzodijazepine, postoji rizik od pojave depresije. Pušenje povećava  neželjene efekte oralnih kontraceptiva (tromboemolizam, infarkt miokarda, šlog), a efikasnost inhalacionih kortikosteroida se smanjuje, osobito kod astmatičara, ako bi pušili.

U doba izolacije i socijalnog udaljavanja zbog koronavirusa, mnogi pušači puše veći broj cigareta, a neki bivši pušači se ponovo propuše. Zato krizni štabovi, ostali timovi koji vode borbu protiv pandemije kovida-19 i celokupno medicinsko osoblje treba da intenzivnom intervencijom motivišu pušače dazauvek prestanu pušiti. Da se olakša odvikavanje pušenja ili umanji želja bivšeg pušača da ponovo puši, osoba može privremeno koristiti farmaceutske pripravke nikotina, bupropion (Zyban) i vareniklin koji smanjuju nikotinsku zavisnost i pomažu kod apstinencijalne krize. 

Reference

 1. Omer SB, Yildirim I, Forman HP. Herd immunity and implications for SARS-CoV-2 control. JAMA. Published online October 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.20892

 

 1. Edridge, A.W.D., Kaczorowska, J., Hoste, A.C.R. et al. Seasonal coronavirus protective immunity is short-lasting. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1083-1.

 

 1. Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines. https://www.who.int/publication+m+itern+draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines. (Accessed 1 November 2020).

 

 1. Kramer F. SARS-CoV-vaccines in development. Nature 2020;586(7830):516-527.

 doi: 10.1038/s41586-020-2798-3.

 

 1. Logunov DY, Dolzhikova I, Zubkova O, et al. Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase ½ studies from Russia. Lancet 2020;396:887-97.

 

 1. Poland GA, Osyannikova GI, Keennedy RB. SARS-CoV immunity: Review and applications to phase 3 vaccine candidates. Lancet 2020 Oct 13:S0140-6736(20)32137-1. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32137-1. 

 

 1. Forsalinos K, Barbouni A, Niaura R. Systematic review of the prevalence of current smoking among hospitalized COVID-19 patients in China: could nicotine be a therapeutic option? Reply.Intern Emerg Med 2020:1-2. doi: 10.1007/s11739-020-02457-2.

 

 1. Patanavanich R, Glantz SA.Smoking is associated with COVID-19 progression: a meta-analysis. Nicotine Tob Res 2020;22:1653-1656. doi: 10.1093/ntr/ntaa082.

 

 1. WHO. Smoking and COVID-19. Scientific Brief, 2020.

 

 1. Igić R. Smoking and COVID-19. Vojnosanit Pregl 2020;77:461-2.

 

 1. Kalan ME, Ghobadi H, Taleb ZB et al. COVID-19 and beliefs about tobacco use: an online cross-sectional study in Iran. Environ Sci Pollut Res.https://www.doi.org/10.1007/s11356-020-11038-x.

 

 1. Park JE, Jung S, Kim A. MERS transmission and risk factors: a systematic review. BMC Public Health 2018;18:574.doi: 10.1186/s12889-018-5484-8.

 

 1. Igić R. Osnovi gerijatrije. Banjaluka, Medicinski fakultet, 2020.

~ . ~

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Zdravstvo

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…