Prikazivanje članaka po tagu sednica

* Gradsko veće grada Sombora je 83. sednici, dalo saglasnost na prve izmene i dopune programa poslovanja JKP „Čistoća“ i JKP „Zelenilo“ za 2017. godinu

Razlog za izmene jeste sprovođenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Sombora za 2017. godinu. Tako će u JKP „Čistoća“ broj zaposlenih sa 147 biti sveden na 124 zaposlena na neodređeno vreme, a JKP „Zelenilo“ će umesto dosadašnjih 95 imati 85 radnika zaposlenih na neodređeno vreme. Shodno smanjenju broja zaposlenih, programi poslovanja u ovim preduzećima izmenjeni su i dopunjeni u delu koji se odnosi na planiranu masu zarada i dinamiku isplate po mesecima, kao i u delu troškova koji se odnose na primanja zaposlenih  kao što su topli obrok, putni troškovi i druga primanja. O predloženim izmenama programa poslovanja izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Na 83. sednici, održanoj u petak 15. septembra, članovi Veća utvrdili su Predlog odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora JKP „Bezdan“ u Bezdanu, s obzirom da dosadašnjem v.d. direktora, Dejanu Kubatovu, ističe period na koji je imenovan. I o ovom predlogu  odluke izjasniće se odbornici Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima i o raspodeli sredstava u oblasti sporta za period jul-decembar 2017. godine.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

*Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić odbornicima je uputio saziv za 14. sednicu. Sednica je zakazana za ponedeljak, 26. jun u 9 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave

Odbornicima je upućen dnevni red koji sadrži 14 tačaka, od kojih je prva Predlog lokalnog antikorupcijskog plana za Grad Sombor. Skupština će razmotriti i odlučiti o Predlogu odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području Grada Sombora.

Predmet razmatranja i odlučivanja biće i predlozi izmena i dopuna šest odluka i to: Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JKP „Prostor“, Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluke o sahranjivanju i grobljima na području Grada Sombora. Odbornici će odlučiti o izmenama osnivačkih akata javnih komunalnih preduzeća „Čistoća“, „Zelenilo“ i „Parking servis Sombor“.

Skupština će razmotriti i izveštaje o poslovanju javnih komunalnih preduzeća za 2016. godinu i to: JKP „Vodokanal“, JKP „Prostor“, JKP „Čistoća“, JKP „Energana“, JKP „Zelenilo“ i JKP „Parking servis Sombor“. Odbornici će odlučivati i o izmenama i dopunama programa poslovanja JKP „Energana“ za ovu godinu, kao i o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovaće vršioca dužnosti pravobranioca Grada Sombora.

U okviru tačke imovinsko-pravni predmeti biće razmotren zahtev o ispravci međa susednih parcela, a u okviru tačke izbori i imenovanja, o postavljanju direktora Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ Sombor, kao i o razrešenjima i imenovanjima dva člana u dva školska odbora.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Na 13. sednici Skupštine grada Sombora, održanoj u utorak, 23. maja, odbornici su čvrstom većinom usvojili sve predložene odluke i zaključke

Predsednik gradskog parlamenta primarijus dr Zoran Parčetić otvorio je najnovije skupštinsko zasedanje predlogom Odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za prošlu godinu, sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika. Izvestilac, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede Sava Dojić, u jezgrovitom obrazlaganju, istakao je da suficit sredstava prenetih iz 2016. godine iznosi čak 115,2 miliona dinara. Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 2 milijarde, 448 miliona, što čini ostvarivost u odnosu na nivo planiranih sredstava od, iznad zavidnih devedest odsto (tačnije, 91,4%), dok su rashodi ostali na 85,7 odsto. Završni budžetski račun grada Sombora usvojen je sa 42 glasa za, četvoro odbornika iz redova opozicije je bilo protiv i isto toliko uzdržano.

Gradski većnik za finansije i privredu Sava Dojić

.....................................................................

Nakon usvajanja odluke o istupanja grada Sombora iz Agencije za regionalni razvoj APV D.O.O. Novi Sad, prešlo se na rad u vezi sa usvajanjem predloga Lokalnog akcionog plana za mlade grada Sombora. Antonija Nađ Kosanović, članica Gradskog veća za oblast omladine, dece i sporta, u jasnom izveštavanju, precizno je navela razloge zbog kojih somborska sredina ima sve bolju perspektivu kada je briga o položaju mladih u pitanju. Uspostavljanje institucionalnih modela za mlade, prilagođavajući lokalnom nivou, za period od 2017 – 2021. godine, naišlo je na prihvatanje od strane 38 odbornika, protiv je i ovom prilikom bilo četvoro, bez uzdržanih.

Gradska većnica za omladinu, decu i sport Antonija Nađ Kosanović

................................................................................................

Nemanja Sarač, gradski većnik za oblast kulture i obrazovanja, bio je izvestilac u objedinjenom izveštavanju o radu i poslovanju javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti u 2016. godini sa finansijkim pokazateljima, premda je odlučivano, pojedinačno. Reč je o svim budžetskim korisnicima u ovoj oblasti, Sportskom centru Soko, Narodnom pozorištu Sombor, Gradskoj biblioteci „Karlo Bijelicki“, Gradskom muzeju Sombor, Kulturnom centru „Laza Kostić“, Istorijskom arhivu, Galeriji „Milan Konjović“, Centru za socijalni rad Sombor, Domu zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ i Apoteci Sombor. Svi predlozi takođe su usvojeni sličnom većinom, uz jedva primetne polemike tanke somborske opozicije.

Odbornici su dali saglasnost i na prve izmene i dopune programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Prostor, za ovu godinu. U tom smislu ostvareno je saglasje u vezi sa zaključenim ugovorom između ovog gradskog javnog komunalnog preduzeća i Nacionalnom službom za zapošpljavanje, filijalom Sombor, zahvaljujući kojem će biti zaposleno šesanestoro lica.

Usvojeni su i izveštaji o radu Turističke organizacije grada Sombora za prošlu godinu, Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, kao i predlozi za prihvatanje početnog likvidacionog izveštaja za JP za prostorno i urbanističko planiranje Urbanizam i zaštitu spomenika kulture Sombor u livkividaciji, te isto tako, za prihvatanje likvidacionog izveštaja za JP Direkcija za izgradnju grada Sombora u likvidaciji.

Odbornici su prihvatili i informacije o potrebi finansiranja aktivnosti na održavanju pruge na deonici Sombor-Vrbas – kao pružnog pravca od vitalnog lokalnog interesa za razvoj grada Sombora, kao i informaciju o obezbeđenju i opremanju lokacije i izgradnji objekata za pružanje pomoći, prihvat, obezbeđivanje osnovnih životnih uslova i privremeni smeštaj migranata za vreme trajanja migrantske krize na području grada Sombora, a zbog, kako je naglašeno, uočenog problema grupisanja i povećane koncentracije migranata u Somboru.

Odlučeno je i, da u narednom periodu, u sredini kulture, umetnosti, tradicije i nauke, budu postavljene biste Veljka Petrovića, Nikole Tesle, kao i spomenik somborskoj alternativi. Umetnik Pavle Blesić poklanja svom gradu skulpture naširoko poznate, što su odbornici takođe izrazitom većinom pozitivno prihvatili.

S. Stričević

Objavljeno u Prva vest

* U prostorijama UGS NEZAVISNOST u Beogradu održana zajednička sednica članova Programskog odbora za političko delovanje, civilno društvo i javne kampanje i članova Izvršnog odbora i Saveta UGS NEZAVISNOST

Na početku sednice, Maja Bobić, članica Saveta UGS NEZAVISNOST iz Evropskog pokreta Srbije, detaljno je upoznala prisutne sa sadržajem dokumenta “Beli papir o budućnosti Evropske unije” koji je 1. marta predstavio Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije, a koji sadrži pet mogućih scenarija u daljem razvoju Evropske unije. Bobić je objasnila da, za sada, najveću podršku razvijenih zemalja EU ima model “Evrope u više brzina” kojim, pak, nisu zadovoljne članice Višegradske grupe koje smatraju da bi, u slučaju ovog scenarija, postale “članice drugog reda”.

Sa aspekta strategije UGS NEZAVISNOST neophodno je, u narednom periodu, razmoriti potencijalne efekte svih pet scenarija na položaj Srbije u odnosu na Evropsku uniju, posebno ako se ima u vidu da se ni u jednom od njih ne predviđa politika proširenja EU. Za UGS NEZAVISNOST ostaje stalno otvoreno pitanje o tome kakvu Evropu želimo.

Predsednik Saveta UGS NEZAVISNOST Vukašin Pavlović upozorio je na činjenicu da u današnje vreme jačanja desnih i populističkih pokreta na tlu Evrope, te jačanja nacionalnih država na račun regionalnih prekograničnih integracija, postoji mogućnost regresije Evropske unije na njenu dominantno ekonomsku integraciju, pri čemu bi levo orijentisani socijalni model koji je EU promovisala mogao biti ozbiljno ugrožen.

Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST, takođe se založio za snažniju socijalnu dimenziju EU, kao kolevke modela socijalnog partnerstva, uz povećanje jednakosti, inkluzivnosti i transparentnosti. On je zaključio da će diskusija o ovom dokumentu ostati samo na nivou akademske rasprave, ukoliko se ne dotaknemo pitanja povećanja zarada i ukoliko ne budemo insistirali da kvalitetnom, a ne bilo kakvom, ekonomskom razvoju.

Učesnicima su, zatim, prezentovani nalazi poslednjeg istraživanja Ipsos Stratedžik marketinga (koje je obuhvatalo i bateriju sa devet pitanja o sindikatima) a koji pokazuju da je nepoverenje u sindikate i dalje dominantno raspoloženje građana Srbije. Ovaj utisak moguće je promeniti samo efikasnim radom u oblastima koje zaposleni percipiraju kao zadatak sindikata, a one obuhvaju četiri tradicionalna cilja sindikalnog delovanja: borbu za poštovanje prava radnika i unapređenje njihovog položaja, borbu za veće zarade, unapređenje bezbednosti, zaštite i zdravlja na radu i obezbeđivanje pravne zaštite članstvu. Među visoko vrednovane ciljeve, prema nalazima ovog istraživanja, takođe spadaju i: razvoj jednakosti, solidarnosti, tolerancije i rodne ravnopravnosti, borba protiv korupcije, razvoj sistema kolektivnih ugovora i razvoj radničke participacije u procesu odlučivanja.

Kada je reč o metodama sindikalnog delovanja, nameće se zaključak o neophodnosti kombinovanja pregovora i protesta. Isto istraživanje pokazuje i da bi bilo poželjno intenzivirati aktivnosti prema indirektnim ciljnim grupama, kao što su nezaposleni i penzioneri.

Prisutni na zajedničkoj sednici su raspravljali i o platformi UGS NEZAVISNOST za predsedničke izbore, jednoglasno se opredeljujući za stav da ne treba dati direktnu podršku nijednom predsedničkom kandidatu, već insistirati na što većoj izlaznosti i poštovanju demokratske izborne procedure, te javno osuditi svaki pokušaj njene zloupotrebe. Za UGS NEZAVISNOST ključno je razvijanje jasnih kriterijuma za odabir koji bi bili upućeni kao poruka vlastima. Kriterijumi bi bili razvijani oko sledećih osa: 1. zalaganje za Evropu jednakosti, solidarnosti i tolerancije; 2. zalaganje za novi model ekonomskog razvoja, baziran na vladavini prava, odgovornoj upravi, kvalitetnom sistemu obrazovanja i razvijenoj strategiji reformi; 3. razvoj ekonomske politike u pravcu ostvarivanja pune zaposlenosti i razvoja društva nauke i inovacija; 4.  politika zapoljavanja koja mora doprineti smanjenju obima neformalne ekonomije i povećanju stope zaposlenosti; 5. depolitizacija upravljanja javnim preduzećima; 6. utvrđivanje kriterijuma za nastavak privatizacije; 7. reforma poreskog sistema i uspostavljanje efikasnijeg sistema socijalne zaštite; 8. dalja demokratizacija političkog sistema u Srbiji.

Izvor: https://nezavisnost.org/ S. S.

 

 

Objavljeno u Sindikat

Danas se održala 6. sednica u Skupštini grada Sombora, a prva tačka dnevnog reda ticala se Predloga odluke o rebalansu budžeta grada Sombora za 2016. godinu. Predlog je obrazlagao Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede. Rasprava je obilovala vrlo konkretnim kritikama sa strane opozicionih lidera, koji smatraju da ovaj Predlog nije u interesu građana Sombora. Sa druge strane, pozicioni odbornici smatraju da je ovaj Predlog dobar i da će unaprediti život somboraca. Najviše rasprave vodilo se oko fiskulturne sale Gimnazije "Veljko Petrović, jer se ovim Predlogom grad obavezao da sufinansira obnovu fiskulturne sale ove obrazovne institucije. Siniša Lazić kritikovao je ovakav predlog činjenicom da sala u Srednjoj tehničkoj školi u Somboru nije u funkciji, kao i da mnoge škole na teritoriji grada Sombora imaju slične probleme.

Takođe, pričalo se i o problemima Proteinke, za koju većina odbornika smatra da može da bude dobar energetski potencijal našeg grada i da ona priča o "stavljanju ključa" na ovu firmu nije dobra i nije utemeljena na dobrim dokazima. Odbornik Grujić iz redova stranke na vlasti jedini je bio ko je glasao da se ova tema o kafileriji u našem gradu stavi na dnevni red pred odbornike, ali većina je ipak odlučila da se o ovoj temi još zvanično ne govori. Milan Rakas poveo je diskusiju na temu razvojnog potencijala ovog Predloga, a svoju diskusiju branio je pre svega činjenicom da grad mora dosta da ulaže u razvojne projekte, a isti smatra da Predlog nije razvojnog karaktera. Ozbiljan novac daje se ne socijalna davanja ovim Predlogom, iako, smatra odbornik Marjanović bi bilo najbolje da su socijalna davanja 0 dinara, jer bi onda značilo da je svima dobro.

Na kraju, Predlog odluke o rebalansu budžeta grada Sombora za 2016. godinu je izglasan sa 43 glasa za, 8 glasova protiv i 3 uzdržana.

 

Odbornici u Skupštini izglasali su i predlog po kojem se ograničava vreme sa kojim raspolažu predsednici odborničke grupe koje će u buduće trajati za prvo obrazlaganje 5 minuta, a naredna javljanja će moći da traju najduže do 3 minuta.  Pravo na repliku odbornici će moći da iskoriste samo jednom. Član gradskog veća za kulturu i obrazovanje Vladislav Živanović podneo je ostavku, a na njegovo mesto imenovan je Nemanja Šarac. Centar za socijalni rad u Somboru dobio je novog direktora, jer je Silvija Kranjc podnela ostavku, a na njeno mesto imenovan je Branislav Hadži Bojanić. Takođe, Kulturni centar "Laza Kostić" dobila je novog direktora na koje imenovan Saša Milić jer je bivši direktor Srđan Aleksić podneo ostavku.

 

Sonja Grgurić, Zoran Kovačić

Objavljeno u Prva vest

Sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za 6. oktobar sa početkom u 9 časova u velikoj sali zgrade lokalne samouprave. Prim. dr Zoran Parčetić, predsednik skupštine grada Sombora zakazao je ovu sednicu, a na istoj će se naći ukupno deset tačaka dnevnog reda. Odbornici će raspravljati i odlučiti o ovim tačkama, a najznačajnija je upravo prva, koja se tiče Predloga odluke o rebalansu budžeta grada Sombora za 2016. godinu.

Odbornici će se izjasniti i o prvim izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada, izmenama i dopunama odluka: o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluke o merama i načinu i uslovima trajnog uništavanja ambrozije, Odluke o držanju kućnih ljubimaca.

Odbornici će raspravljati i o planu detaljne regulacije obilaznice oko Kljajićeva, te o predlogu odluke o izradi plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana.

 

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zoran Kovačić

Objavljeno u Prva vest
Strana 13 od 13

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…