Prikazivanje članaka po tagu deca

* Dragi prijatelji,

Više od 30% dece u Srbiji živi u siromaštvu.

Pre 5 godina smo započeli program Divac stipendija kako bismo obezbedili podršku srednjoškolcima koji su sjajni učenici, ali teško žive i potrebna im je pomoć. Do danas smo stipendirali 560 srednjoškolaca iz cele Srbije.

Pogledajte video i upoznajte naše divne stipendiste Nikolinu i Kristijana.

Na ovogodišnji konkurs je pristiglo čak 588 prijava! Donirajte 10.000 dinara za jednu mesečnu stipendiju ili 100.000 dinara za celu školsku godinu podrške jednom detetu.

Sva ova vredna i pametna deca zaslužuju našu podršku.

DONIRAJTE OVDE

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.S.

Objavljeno u Prva vest

Uručena pomagala deci u Nišu i Valjevu

* JVP „Vode Vojvodine“ u saradnji sa Udruženjem „Čepom do osmeha“ ove nedelje je uručilo dva pomagala za decu kojoj je pomoć neophodna

Sredstva za kupovinu ovih pomagala obezbeđena su prikupljanjem čepova i pet ambalaže na ovogodišnjoj Regati „Vode Vojvodine“ koja je trajala 10 dana sa oko 300 učesnika.

Specijalizovan laptop je dobio Jakov Mladenović iz Niša, koji je usled stopostotnog oštećenja retine slep od rođenja. Laptop ima ugrađen specijalni softver za čitanje ekrana sa sintezom za srpski jezik koji će dečaku omogućiti lakše čitanje i sporazumevanje sa okolinom.

- Ovaj poklon našoj porodici posebno znači i oduševilo nas je što postoje ljudi sa tako velikim srcem koji su se potrudili da ovo sve realizuju i da ovaj laptop dođe do našeg Jakova - rekla je po uručenju poklona Jakovljeva majka, Jovana Mladenović.

Osmogodišnjoj Doroteji Perić iz Valjeva koja boluje od cerebralne paralize, uručen je terapeutski tricikl koji će joj omogućiti da ojača donje ekstremitete, osnaži motorni sistem i ravnotežu i pojača vizuelnu i motornu percepciju.

- Naša Doroteja uz primarnu bolest ima senzoneuralno oštećenje sluha, ali je vesela i radosna devojčica i veliki borac. Hvala vam mnogo jer ste nam podarili osmeh i veliku sreću i što ste Doroteji učinili detinjstvo bezbrižnijim i nju učinili spremnijom za svakodnevni život - rekla je Dorotejina majka, Marija Perić.

Ovo je prva u nizu uspešno završenih humanitarnih akcija JVP „Vode Vojvodine“, a po rečima direktora preduzeća Srđana Kruževića biće ih još mnogo. - Regata se održava već više od deceniju, a ovo je prvi put da je imala humanitarni karakter i u tom pravcu ćemo nastaviti svaku našu narednu regatu. Smatram da preduzeće ne može biti uspešno, bez obzira na sve svoje poslovne rezultate, ukoliko nije i društveno odgovorno. Zato je cilj JVP „Vode Vojvodine“ da bude primer za uspešno poslovanje u svim segmentima društva, a ne samo u okviru svoje delatnosti - zaključio je Kružević.

- Pogledajte u dodatku rubrike još nekoliko fotografija: 1-3) Doroteja Perić iz Valjeva; 4-8) Jakov Mladenović iz Niša - 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!

Objavljeno u Humanitarno

* S obzirоm dа је u tокu sеzоnа кupаnjа, osim činjеnicе dа кupаnjе i plivаnjе nеоspоrnо dоprinоsi nаšеm zdrаvlju, pоstоје i оdrеđеni zdrаvstvеni rizici (zаrаznе bоlеsti i infекciје) којimа smо tокоm оvih акtivnоsti izlоžеni, napominju u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Uоpštеnо gоvоrеći, riziк оd zаrаzе је utоliко vеći uкоliко је nека vоdеnа pоvršinа mаnjа i slаbiје prоtоčnа, јеr sе lакšе zаsiti štеtnim mаtеriјаmа i miкrооrgаnizmimа, којi vоdе pоrекlо ili iz živе i nеživе prirоdе ili pоtiču оd sаmih кupаčа. Iz tih rаzlоgа оd prirоdnih vоdеnih pоvršinа zа кupаnjе је nајsigurniје mоrе (tоmе dоprinоsi i prisustvо mоrsке sоli), а nајnеpоvоljniје su mаlе stајаćе vоdе, bаricе i sličnо. Štо sе tičе bаzеnа, оni mоgu dа budu bеsprекоrnо čisti i sаvršеnо sigurni ili pак vrlо nеsigurni ако sе оdržаvаnjе zаpusti, štо u pоtpunоsti zаvisi оd ljudsкоg fакtоrа

Mnоgа јеzеrа u Srbiji, stаri rеčni ruкаvci i sličnо imајu оsоbinе stајаćе vоdе i tо trеbа imаti nа umu priliкоm кupаnjа.

Zаrаznе bоlеsti оd којih čоvек mоžе dа оbоli priliкоm кupаnjа nаstајu prоdоrоm prоuzrокоvаčа prisutnih u vоdi u оrgаnizаm кupаčа prеко nекоg оd ulаznih mеstа infекciје, као štо su ustа, vidljivе sluzокоžе (око, nоs, gеnitаlni оrgаni), pоvrеdе nа коži (čак i оnе nајmаnjе, nеvidljivе gоlim окоm), а pоnекаd i prеко sluzокоžе disајnih оrgаnа. Tако, nа primеr, gutаnjеm vоdе, dакlе prеко ustа mоgu nаstаti virusnе i bакtеriјsке crеvnе infекciје, prаćеnе prоlivоm i pоvišеnоm tеlеsnоm tеmpеrаturоm. Prеко sluzокоžе ока mоžе dа nаstаnе virusnо ili hlаmidiјаlnо zаpаljеnjе ока, štо su tipičnе bоlеsti кupаčа. Prеко miкrоpоvrеdа коžе i sluzокоžа, као i prеко zdrаvе sluzокоžе ока, čоvек mоžе dа sа zаrаzi lеptоspirоzоm (lеtnji grip), nаrоčitо nакоn кupаnjа u bаrаmа i stајаćim vоdаmа. Као pоslеdicа zаdržаvаnjа prljаvе vоdе u spоljаšnjеm slušnоm каnаlu mоžе dоći dо zаpаljеnjа uhа. Prеко digеstivnоg sistеmа, prеко vidljivih sluzокоžа i udisаnjеm vоdеnоg аеrоsоlа, tј. sitnih каpljicа, čоvек mоžе dа sе zаrаzi i еntеrоvirusimа, којi su, izmеđu оstаlоg, i prоuzrокоvаči sеrоznоg (virusnоg) mеningitisа (zаpаljеnjе mекih mоždаnih оpni).

Srеćnа окоlnоst је dа је stvаrаn riziк оd infекciја ipак vrlо mаli, јеr sе оbičnо nе pоpiје vеliка коličinа vоdе, јеr је коžа prеprека zа prоdоr miкrооrgаnizаmа, а sаmi prоuzrокоvаči su u vоdi nајčеšćе јако rаzrеđеni. Оvо sе prеvаshоdnо оdnоsi nа оdrаslе оsоbе i dеcu šкоlsкоg uzrаstа, dок је riziк оd nаvеdеnih infекciја vеći коd dеcе uzrаstа dо tri gоdinе, а zа dеcu mlаđu оd gоdinu dаnа јоš vеći, iz prоstоg rаzlоgа štо su mаlа dеcа јоš nеоtpоrnа, а i nаčin njihоvоg кupаnjа pоgоduје nаstаnкu vеćinе infекciја (sеdеnjе u plićакu, zаgrcаvаnjе, gutаnjе vоdе i slično).

S obzirom na оvе činjеnicе, nајznаčајniје i vrlо јеdnоstаvnе mеrе prеdоstrоžnоsti priliкоm кupаnjа su: • Izbеgаvаti dа vоdа uđе u ustа i gutаnjе vоdе • Izbеgаvаti dа sе glеdа u vоdi bеz nаоčаrа ili mаsке zа plivаnjе/rоnjеnjе • Izbеgаvаti sкакаnjе, prsкаnjе, gurаnjе pоd vоdu i sličnо • Nе zаdržаvаti sе u vоdi prеdugo • Tuširаti sе čistоm vоdоm nакоn izlаsка iz vоdе, јеzеrа, bаzеnа, оdnоsnо nа кrајu кupаnjа, а коd кućе sе pоnоvо окupаti tоplоm vоdоm i sаpunоm • Nаdzirаti mаlu dеcu dок sе кupајu • Pоštоvаti higiјеnsка prаvilа priliкоm кupаnjа u bаzеnimа (tuširаnjе prе ulаsка u bаzеn, коrišćеnjе sаnitаrnih prоstоriја i drugо).

Pоdsеćаmо dа је vеоmа vаžnо оdžаvаti fizičкu distаncu nа plаži ili bаzеnu, као i оdržаvаti higiјеnu ruкu, u cilju sprеčаvаnjа pоtеnciјаlnоg prеnоsа SARS-CоV-2 virusа.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Zdravstvo

* U organizaciji Sportskog saveza grada Sombora, uz podršku Grada Sombora i Sportskog centra Soko, startuje Besplatna školica sporta „Sportić na bazenu“

Besplatna školica će se odvijati na otvorenom gradskom bazenu od 18. jula, ponedeljkom i sredom od 9 do 10 časova i namenjena je deci, uzrasta od 3 do 7 godina. Program će proticati na otvorenom igralištu, poligonu za decu i u malom bazenu.

Uvodni deo je na igralištu, gde deca prolaze kroz razne zabavne poligone a finalni u malom bazenu gde sva deca rade vežbe u vodi a ujedno se i zabavljaju kroz igru.

Program vode diplomirani profesori sporta i fizičkog vaspitanja i diplomirani trener plivanja.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Sport

* Dvodnevni dečji kamp, pod nazivom "Vetar nosi dečji glas, Zemlju čuvajte za nas!", održan je u Kampiralištu Crvenog krsta u Bačkom Monoštoru 25. i 26. juna. Učestvovala su deca iz Umetničkog studija Sombor, koja su radila slike na ekološku temu - njihovo viđenje ekologije, kako treba zaštititi prirodu i šta svi možemo da uradimo

Mlade umetnike posetila je i članica Gradskog veća Grada Sombora za oblast kulture i obrazovanja, Anita Stojakov.

Prilikom zatvaranja kampa, organizovana je izložba nastalih radova u kampu i podeljene su nagrade. Prvu nagradu osvojio je Maksim Novaković, koji je na poklon dobio stoni štafelaj, koji je donirala firma "Ars".

Drugu nagradu dobila je Jelena Dragin, a treću Iskra Topić.

Umetnički studio Sombor realizovao je projekat "Vetar nosi dečji glas, Zemlju čuvajte za nas!" sredstvima dodeljenim na konkursu Lokalni akcioni plan za decu 2022.

Vanja Kahrimanović

- Pogledajte i galeriju slika (prve tri fotografije: 1, 2. i 3. nagrada) - 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Obrazovanje
sreda, 25 maj 2022 07:37

Međunarodni je dan nestale dece

* Međunarodni dan nestale dece, 25. maj, je dan kada se ljudi širom sveta prisećaju nestale dece koja su našla put kući, sećaju se one dece koja su bila žrtve zločina i nastavljaju da ulažu napore da budu pronađena ona deca koja se još uvek vode kao nestala. Simbol Međunarodnog dana nestale dece je cvet - Nezaboravak

Nizom manifestacija, fondacija “Tijana Jurić” obeležava ovaj datum u Vlasotincu, na samom jugu naše zemlje, kako gospodin Igor Jurić navodi na svom twiter nalogu, svi smo pozvani da zajedno skrenemo pažnju javnosti na ovaj veliki problem. A statistike su poražavajuće barem u Srbiji gde godišnje nestane oko 1200 - 1500 dece.

Igor Juric (wikipedija)

Samo tokom 2021. godine u Srbiji je prijavljen nestanak 1287 maloletnih lica, od kojih je pronađeno 1274, što znači da 13 porodica još uvek traga za svojim najvoljenijima. Razlozi nestanaka u našoj zemlji najčešće nisu kriminalne otmice. Deca se za beg od kuće odlučuju zbog nekoliko razloga – mentalnog zdravlja (depresije, anksioznosti, autizma i adhd-a), zlostavljanja u porodici ili školi ili neuspeha u školi, ljubavi ili sportu. Deca koja nestanu spadaju u visoko rizičnu grupu kojoj preti opasnost da budu zlostavljana, oteta ili eksploatisana najčešće kao radna snaga ili u svrhu prostitucije.

Šta možemo da uradimo kako bismo sprečili nestanke?

Upravo iz ovih razloga je važno da skrenemo pažnju javnosti na to da se nestanci dešavaju svaki dan, da su najčešće vezani za beg od kuće usled poteškoća, i da je na tom problemu potrebno raditi na svim nivoima društva. Od edukacije roditelja i dece, do edukacije stručnih radnika – socijalnih radnika, nastavnika, psihologa i pedagoga, ali je važna uključenost i saradnja kako nevladinih organizacija, tako i vladinih, jer su nestanci dece zajednička odgovornost. Važan korak u borbi za bezbednost dece je svakako uvođenje Amber Alerta.

„Srbija još uvek nije uvela sistem obaveštavanja u slučajevima nestale dece, zvani Amber Alert. To je za nas činjenica sa kojom ne možemo da se pomirimo. Sigurni smo da bi se uvođenjem ovog sistema sprečile tragične situacije koje su se dešavale u prethodnom periodu. Zato ćemo nastaviti da apelujemo na državu da joj, kao i nama bezbednost dece bude prioritet. Krajnja opcija nam je pokretanje narodne inicijative koja je već verifikovana od strane Parlamenta, i ukoliko ne dođe do promene nakon formiranja Vlade nećemo imati drugog izbora.“ – izjavio je Igor Jurić.

Doprinos Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Centar za nestalu i zlostavljanu decu već dugi niz godina radi na ovom vidu edukacije, i održao je više od 600 besplatnih edukacija u skoro svakom mestu u Srbiji. Možete podržati ovu akciju tako što ćete postati naš član i omogućiti nam da nastavimo da svakodnevno širimo znanja i vidike kako dece tako i odraslih na teme nestanaka, bezbednosti i trgovine ljudima. Kliknite na link i saznajte kako možete da nam pomognete: https://clanarina.cnzd.rs/?share=true

Registar Nestalih u Srbiji

Registar nestalih lica je osmišljen tako da skrene pažnju na nestanke koji se svakodnevno dešavaju, ali i da motiviše i edukuje zajednicu da učestuje u potrazi i prijavi ukoliko sumnja da je neko nestao, i da mu je potrebna pomoć. U okviru Registra nestalih pružamo i besplatnu psihološku podršku porodicama koje trenutno prolaze kroz težak period. Tokom 2021. godine smo imali 37 prijava nestalih lica. Dvanaestoro ljudi su se domovima vratili živi, a 10 lica je preminulo. Sa ponosom objavljujemo da će pomoć nestalima sada biti još lakša jer smo kreirali aplikaciju javnog Registra nestalih lica Srbije. Aplikacija je besplatna i dostupna za sve operativne sisteme, Android i iOS. Možete je besplatno preuzeti na svoj uređaj putem Google play prodavnice ili Apple store prodavnice.

Zašto se Međunarodni dan nestale dece obeležava baš 25. maja?

Godine 1979 nestao je Itan Pac, i on je bio prvo dete čija se slika pojavila na tetrapaku mleka u nadi da će tako biti prepoznat i brže vraćen kući. Itan je nestao na Menhetnu onog dana kada je prvi put ubedio roditelje da sam ode na stajalište školskog autobusa. Iako je stanica bila samo dve ulice od njegove kuće, šestogodišnjak se tog dana nije ukrcao na bus.Koliko god da su napora ulagali da ga pronađu, nestalom dečaku nije bilo ni traga. Potraga za njim je obustavljena 2001. godine, i tada je proglašen mrtvim, a slučaj njegovog nestanka ostao je nerešen do2017. godine. Šesnaest godina nakon što je proglašen mrtvim i 38 godina od njegovog nestanka, Pedro Hernandez osuđen je za otmicu i ubistvo ovog nedužnog dečaka. Otkriveno je da je Hernandez oteo Itana na putu do autobuske stanice školskog busa, usmrtio ga u svojoj prodavnici, a potom njegovo telo stavio u kesu za smeće, koju je sakrio unutar kartonske kutije. Nestanak i sudbina Itana Paca uzdrmali su naciju, ali i ceo svet. Datum njegovog nestanka proglašen je Danom nestale dece u SAD 1983. godine i obeležava se do danas širom planete.

Šta je Amber Alert?

Amber Alert predstavlja model širenja i objavljivanja informacija javnosti u specifičnim slučajevima nestale dece.  Objave putem različitih medija – televizijskih i radio emisija, Interneta, SMS poruka, ekrana na bankomatima, autoputevima itd. mogu da dopru do građana koji će zapamtiti lice deteta i potencijalno ga uočiti ili imati validne informacije koje policiji mogu da pomognu u potrazi. Amber Alert sistem predstavlja mehanizam koji zvanično funkcioniše u SAD, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Malti, Irskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Italiji, Holandiji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine. Naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, koja je oteta i ubijena.

Šta je Tijanin zakon?

Želja roditelja da se nikome ne ponovi ono što se desilo Tijani, nedugo nakon njene tragične smrti prerasla je u inicijativu za izmenu Zakona o policiji, u delu potrage za nestalom decom. Nepunih mesec dana nakon tragedije, u avgustu 2014. godine, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu napisali su predlog izmene člana 72. Zakona o policiji, koji propisuje vreme potrage za decom i maloletnim licima. Istog meseca, Tijanin otac, Igor Jurić i zvanično je podneo inicijativu za izmenu tog člana. Nepunih godinu dana kasnije, nakon mirnih protesta na trgovima, i na desetine hiljada ispisanih transparenata i poruka građana „Zašto Tijanin zakon nije usvojen“, poslanici Narodne skupštine Srbije usvojili su predlog izmene zakona na sednici održanoj 16. jula 2015. godine. Izmenjeni član simbolično je nazvan „Tijanin zakon“.

Prema toj izmeni, policija više ne čeka da prođe 24 sata, već u potragu za nestalim detetom kreće odmah nakon prijave nestanka. Pre usvajanja zakona, u praksi policijskog rada, taj period je bio između 24 i 48 sati.

Tijanina tragedija dovela je naciju u poziciju da razmišlja koliko smo bezbedni i kakvi su mehanizmi i ovlašćenja policije u slučajevima potrage za nestalima. Donošenje „Tijaninog zakona“, međutim, nije dovoljna stavka koja u potpunosti obezbeđuje efikasniju potragu. Fondacija Tijana Jurić smatra da je neophodna izmena jednog dela Krivičnog zakonika, koji se odnosi na lociranje telefona nestalog deteta.

Kada dete nestane i desi se slučaj kakav je bio Tijanin, policija dolazi na lice mesta, ali da bi mogla da reaguje i locira telefon – mora pozvati tužioca. Tužilac tada poziva sudiju koji, ako zaključi da je dete u životnoj opasnosti, izdaje pismeno naređenje da policija izvrši lociranje. Tek tada naređenje ide u ruke tužioca koji to predaje policiji. Statistika pokazuje da se 76 odsto slučajeva završilo tragično, ako nisu bili rešeni u prva tri sata od otmice, upravo kako je bilo sa Tijanom. Procedura je kod nas isuviše komplikovana i u slučajevima otmice i ugrožene bezbednosti, policija mora imati veća ovlašćenja, rekao je Igor Jurić neposredno nakon usvajanja Tijaninog zakona napravivši uvod u veliku borbu za veću bezbednost svih u državi, naročito dece.

Drago mi je što vidim da smo  među prvima u Srbiji objavili ovaj tekst, cilj je da upozorimo sve na ovaj gorući problem.

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor

(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)

accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Strana 1 od 16

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svako ko želi, može da postane saradnik Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast koja vam je bliska, pošaljite vest, informaciju, fotografije, istražite.

Postanite dopisnik, iz svog mesta gde trenutno ili trajno boravite, svoje države. 

Dobrodošli saradnici u marketingu, menadžmentu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefoni: +381-65-8-675-445

+381 25 510-1641

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…