Prikazivanje članaka po tagu Gradsko veće

* U periodu januar-septembar 2017. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.744.720.050,00 dinara i predstavljaju ostvarenje plana ukupnih prihoda sa 55,01 odsto, navedeno je u izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu grada za navedeni period. Prema izveštaju, u istom periodu ukupni budžetski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.655.717.125,00 dinara, odnosno na nivou od 51,32 odsto. Gradsko veće je, na 91. sednici, razmotrilo i prihvatilo dostavljeni izveštaj i na dalje razmatranje i usvajanje uputiće ga Skupštini grada Sombora

Članovi Veća utvrdili su Predlog strateškog plana komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine, a o predlogu će se izjasniti takođe odbornici Skupštine grada Sombora.

Na 91. sednici, održanoj u sredu, 22. novembra, prihvaćena je i ponuda JKP „Zelenilo“ o obavljanju zimske službe u sezoni 2017/2018. godine, za šta je potrebno 23.969.752,40 dinara.

Gradsko veće je prihvatilo izveštaj o sprovedenom konkursu za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u okviru kojeg će putem osnivanja zadruge ili radnje, biti zaposleno 31 lice, te konkursu stručne prakse u okviru kojeg će 18 lica biti osposobljeno za rad.

Veće je imenovalo i stručni tim za izradu Programa razvoja turizma grada Sombora za period 2017-20125. godine. U tim su imenovani: Ivan Šimunov, pomoćnik gradonačelnice za oblast međunarodne saradnje, Milan Stojkov, gradski arhitekta, a u ime Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac, šef Odseka i Nikolina Kovačić, pravnik u Odseku. Članovi tima koji predstavljaju Turističku organizaciju grada Sombora su turizmolozi Angelina Nađ i Igor Petrović, te Mirijana Ivković, pravnik. Rukovodilac tima je Ivan Šimunov.

Gradsko veće je odlučilo i o raspisivanju konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi u 2018. godini, kao i projekata i programa udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Sombora u narednoj godini. Gradsko veće je odlučilo i o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana Roma u 2018. godini.

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Članovi Gradskog veća grada Sombora, na 89. sednici, dali su saglasnost na statut JKP „Vodovod“ u Bezdanu i uputili ga na konačno odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora. Odbornici će se izjasniti i o Predlogu odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodokanal“ u Somboru, a na osnovu predloga koji je Gradsko veće utvrdilo na ovoj sednici, održanoj 6. novembra 

Veće je donelo i odluku o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje funkcija pravobranioca i dva zamenika pravobranioca, te odluku o učestvovanju grada u manifestaciji „Srbija u ritmu Evrope“, za šta je potrebna i odobrena finansijska podrška u iznosu od 372.000,00 dinara. Sombor na najvećoj dečjoj manifestaciji u Srbiji učestvuje pet godina, 2016. godine bio je pobednik i na osnovu toga 2017. domaćin predstavnicima 20 gradova i 20 ambasada koje podržavaju ovaj program. Kao pobednik „Srbija u ritmu Evrope 2017.“ grad Niš biće domaćin manifestacije naredne godine.

Veće je odlučilo da mesnoj zajednici „Bački Monoštor“ odobri 280.000,00 dinara za nabavku i ugradnju stolarije na objektu Doma kulture u ovom selu. MZ „B. Monoštor“ ima obezbeđeno 220.000,00 dinara, a nedostajuća sredstva će biti obezbeđena iz tekuće budžetske rezerve.

Gradsko veće je odobrilo i 230.000,00 dinara za rešavanje problema grejanja velike sale koju koriste gradske mesne zajednice „Nova Selenča“ i „Selenča“.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Cene isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP „Energana“ neće se menjati, odnosno u predstojećoj grejnoj sezoni potrošnja po kilovat satu utrošene energije bez PDV-a iznosiće 5,930 din, a fiksni deo troškova tokom 12 meseci iznosiće 31,66 din/m2, takođe bez obračunatog PDV-a, zaključeno je na 85. sednici Gradskog veća, održanoj u ponedeljak, 2. oktobra 

Na 85. sednici Veće je donelo i Odluku o službenim putovanjima, te Pravilnik o poklonima funkcionera i Pravilnik o troškovima reprezentacije, a sve u skladu sa Lokalnim antikorupcijskim planom za grad Sombor i Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije  za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade da se Oktobarska nagrada grada Sombora za 2017. godinu dodeli dr Milivoju Mlađenoviću, kao posebno priznanje za izuzetne rezultate u višegodišnjem radu.

Gradsko veće je uvažilo zahtev Gradskog muzeja i odlučilo da se za opremanje i izradu nove stalne postavke u Spomen muzeju Batinske bitke obezbede dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 4.201.080,00 dinara, od kojih 1.201.080,00  iz tekuće budžetske rezerve, dok su 3.000.000,00 dinara obezbeđena Odlukom o prvom rebalansu budžeta grada Sombora.

Gradsko veće je o odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Na 84. sednici Gradsko veće je stavilo van snage zaključak Gradskog veća grada Sombora donet 13. marta 2012. godine. Zaključak je stavljen van snage jer su njime na neadekvatan način korigovani koeficijenti za zaposlene u Gradskoj upravi sa zvanjem viši referent, referent, daktilograf, kvalifikovani i nekvalifikovani radnik

Zaključkom Gradskog veća, usvojenim na 84. sednici, održanoj u ponedeljak, 25. septembra, koeficijenti za navedena zvanja biće usklađeni sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima.

Gradsko veće je prihvatilo predlog projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni“ kojim će lokalna samouprava konkurisati na konkursu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Partneri u projektu su:  UG „Somborski edukativni centar“, UG „Somborski omladinski Boom“ i Škola za osnovno i srednje obrazovanje odraslih u Somboru.

Odlučujući o finansijskim pitanjima, članovi Veća su odobrili 15.000,00 dinara Društvu podvodnih aktivnosti „Sombor“, 30.000,00 dinara FK „Spektar“, kao i prestrukturiranje sredstava Sportskom centru „Soko“.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Gradsko veće grada Sombora je 83. sednici, dalo saglasnost na prve izmene i dopune programa poslovanja JKP „Čistoća“ i JKP „Zelenilo“ za 2017. godinu

Razlog za izmene jeste sprovođenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Sombora za 2017. godinu. Tako će u JKP „Čistoća“ broj zaposlenih sa 147 biti sveden na 124 zaposlena na neodređeno vreme, a JKP „Zelenilo“ će umesto dosadašnjih 95 imati 85 radnika zaposlenih na neodređeno vreme. Shodno smanjenju broja zaposlenih, programi poslovanja u ovim preduzećima izmenjeni su i dopunjeni u delu koji se odnosi na planiranu masu zarada i dinamiku isplate po mesecima, kao i u delu troškova koji se odnose na primanja zaposlenih  kao što su topli obrok, putni troškovi i druga primanja. O predloženim izmenama programa poslovanja izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Na 83. sednici, održanoj u petak 15. septembra, članovi Veća utvrdili su Predlog odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora JKP „Bezdan“ u Bezdanu, s obzirom da dosadašnjem v.d. direktora, Dejanu Kubatovu, ističe period na koji je imenovan. I o ovom predlogu  odluke izjasniće se odbornici Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima i o raspodeli sredstava u oblasti sporta za period jul-decembar 2017. godine.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Gradsko veće Grada Sombora je na 80. sednici, održanoj 29. avgusta, utvrdilo Predlog odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama o kojoj će se izjasniti i odbornici Skupštine grada Sombora

Veće je prihvatilo informaciju o preuzimanju vodovoda u Kljajićevu, ovlastilo gradonačelnicu da sa JKP „Vodokanal“ zaključi ugovor o preuzimanju vodovoda i dalo saglasnost na procenu vrednosti imovine, obaveza i kapitala sistema vodosnabdevanja sela Kljajićevo, koju je izvršio beogradski Institut za ekonomiku i finansije.

Gradsko veće je takođe dalo saglasnog na odluku o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje JKP „Vodokanal“, u zavisnosti od kategorije potrošača, primenjuje.

Osim toga, Gradsko veće je dalo saglasnost na pravilnik o pružanju socijalno-edukativnih usluga. Socijalno-edukativne usluge utvrđene su Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Sombora, a podrazumevaju pomoć pojedincima i porodicama radi prevazilaženja kriznih situacija, sticanja veština za samostalan i produktivan život u zajednici.

Gradsko veće je ovlastilo gradonačelnicu da sa Centrom za socijalni rad u Somboru potpiše aneks ugovora o finansiranju pružanja socijalno-edukativnih usluga u ovoj godini.

Članovi Gradskog veća utvrdili su i tekst javnog poziva i kriterijume za raspoređivanje sredstava za realizaciju Lokalno-akcionog plana Roma u 2017. godini i odlučili o imovinsko-pravnim, finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga rada Veća.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Objavljeno u Prva vest
Strana 5 od 7

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…