Prikazivanje članaka po tagu Gradsko veće

*Na 158. sednici Gradskog veća grada Sombora, održanoj u sredu, 8. maja, članovi Veća su odlučivali o trinaest tačaka  dnevnog reda

Na narednoj sednici Skupštine grada Sombora pred odbornicima će se naći nacrt Odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika, kao i nacrt Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora, te predlog rešenja o imenovanju glavnog urbaniste grada Sombora, predlog rešenja o prestanku funkcije i imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Čistoća“ Sombor i predlog rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Sombora.

Prema jednoglasno usvojenom nacrtu Odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu, ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 2.988.826.411,00 dinara. Ukupni prihodi su ostvareni na nivou od 92,03% i u odnosu na 2017. godinu nominalno su viši za oko 17%. Ukupni rashodi u 2018. godini izvršeni su u iznosu od 2.908.013.954,00 dinara i u odnosu na planirane rashode izvršeni su na nivou od 84,81%.

Gradski većnici su na 158. sednici dali saglasnost na predlog za realizaciju populacione mere „Servis za podršku roditeljstva". Za navedenu meru odobrena su sredstva od strane Ministarstva za demografiju i populacionu politiku u visini od 3.683.050,00 dinara, a preostali potreban iznos je obezbeđen u budžetu grada. Crveni krst Sombor bi bio nosilac realizacije servisa, a merom bi prevashodno bile obuhvaćene porodice zaposlenih samohranih roditelja sa dvoje i više dece, kao i zaposlenim roditeljima sa starijim članom domaćinstva, sa ciljem da se roditeljima koji su u radnom odnosu, a slabijeg materijalnog stanja olakša i poveća budžet slobodnog vremena.

Većnici su na današnjoj sedici razmotrili i usvojili informaciju u vezi sa usvajanjem ponude za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na delu Gakovačkog puta u Somboru II deo.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović je na 31. sednici Skupštine grada Sombora, održanoj u utorak, 12. februara, podnela izveštaj o radu gradonačelnice i Gradskog veća za 2018. godinu.  Ona je ovom prilikom istakla da ovaj izveštaj sadrži brojne aspekte, pre svega aktivnosti gradonačelnice i Gradskog veća, kao i akta koja je izvršni organ vlasti donosio, usvajao i predlagao Skupštini Grada

- Podsetiću vas da sam u svom programu na konstitutivnoj sednici 2016. godine istakla da će za nas prioriteti biti ulaganje u infrastrukturu, razvoj privrede i povećanje zaposlenosti, poljoprivreda i ruralni razvoj, finansijska disciplina i borba protiv korupcije, svakako, saradnja sa višim nivoima vlasti, ali i međunarodna saradnja, reforma javnog sektora, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje i kultura, sport, deca i omladina, ali i saradnja sa organizacijama civilnog društva, verskim i nacionalnim zajednicama. U skladu sa ovako iznetim programom 2016. godine kada govorimo o 2018. godini i kada je u pitanju ulaganje u infrastrukturu, podsetiću vas da smo najveća ulaganja imali upravo u industrijskoj zoni, u želji da stvorimo adekvatan i povoljan poslovni ambijent, kako bismo privukli investitore. Danas možemo da im ponudimo oko 40 hektara infrastrukturno opremljenog zemljišta - istakla je gradonačelnica Dušanka Golubović i pojasnila da se radilo na izgradnji saobraćajnica, javne rasvete, kanalizacije i vodosnabdevanja u želji da sva naseljena mesta imaju ispravnu vodu.

Prema rečima gradonačelnice, po Zakonu o lokalnoj samoupravi, grad je tu da pravi povoljan poslovni ambijent, da ulaže u infrastrukturu i da potencijalno, na bazi opštih akata, daje neke povoljnosti svakom ko želi da investira na njegovoj teritoriji. Grad nema mogućnosti da investira u privredne aktivnosti i da na takav način pomaže svoj razvoj.

- U smislu toga koliko je grad uložio u sve ovo i koliko je to povoljno i dobro poslovno okruženje, dokazuje i Business Friendly sertifikat koji smo uspeli da ostvarimo prošle godine, ali čiju smo resertifikaciju uspeli da izdejstvujemo i tokom ove godine i gde smo kroz procenu brojnih eliminacionih i drugih kriterijuma, uspeli da ostvarimo još bolji rezultat - podsetila je gradonačelnica odbornike i dodala da je tokom prošle godine veliki broj privrednika prepoznao potencijale Sombora i organizovao svoje poslovanje upravo ovde.

Gradonačelnica je u svom izveštaju iznela i brojne podatke o subvencijama za zapošljavanje i samozapošljavanje, realizovanim evropskim projektima i planovima za nove, ulaganju u atarske puteve, podršci ruralnom razvoju, posetama mesnim zajednicama, kao i o posetama stranih delegacija. Odbornici su jednoglasno usvojili izveštaj o radu gradonačelnice i Gradskog veća grada Sombora, kao i izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora.

Na 31. sednici Skupštine grada odbornici su doneli i Statut grada Sombora kao najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave, razmotren je i usvojen Plan javnog zdravlja grada Sombora za period 2018-2025. godine, kao i Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada, te Odluka o postavljanju spomen ploče Lidiji Kolar.

Odbornici su takođe, jednoglasno usvojili predlog Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja, kao i održavanju spoljnih delova zgrada, naknadama za korišćenje javnih površina i predlog odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada. Za vršioca dužnosti direktora JKP „Zelenilo“ Sombor umesto dosadašnjeg direktora, koji je podneo ostavku, imenovan je Momir Mioković. Osim ovog imenovanja, odbornici su doneli još nekoliko kadrovskih rešenja.

Na samom početku zasedanja Skupštine, 10 odbornika iz redova opozicije je napustilo skupštinsku salu zato što njihovi zahtevi za dopunu dnevnog reda 31. sednice Skupštine grada Sombora po hitnom postupku nisu uvršteni u  sednicu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Gradsko veće grada Sombora je prihvatilo druge izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čistoća“ za 2018. godinu i na dalje odlučivanje uputilo odbornicima Skupštine grada Sombora

Predložene izmene se odnose na investiciono ulaganje za nabavku potrebnih vozila i opreme neophodne za obavljanje delatnosti, za šta je potrebno 54,24 miliona dinara. Sredstva potrebna za realizaciju investicije biće obezbeđena iz sopstvenih sredstava u iznosu od 12,24 miliona dinara, a 42 miliona dinara bi se obezbedila iz dugoročnog kredita, za šta je potrebna saglasnost Gradskog veća, odnosno Skupštine grada.

Na 132. sednici, Gradsko veće je dalo saglasnost na manju cenu daljinskog grejanja. Prema novom cenovniku, koji će JKP „Energana“ primenjivati od 1. oktobra 2018. godine,cena kilovat časa utrošene energije iznosiće 5,66 dinara bez obračunatog PDV-a, što je za 4,55 odsto manje od cene koja je sada u primeni. Za oko četiri odsto biće manji i fiksni deo troškova tokom 12 meseci, odnosno iznosiće 30,39 din/m²  (bez PDV-a).

Članovi Veća su ovlastili somborski Crveni krst da bude nosilac aktivnosti realizacije Servisa za podršku roditeljstva, kao jedne od mera populacione politike. Veće je na 132. sednici, održanoj danas (25. septembra), utvrdilo i Predlog odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga radi poboljšanja položaja ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i predlog na razmatranje i odlučivanje uputilo Skupštini grada Sombora.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Na 131. sednici (ponedeljak, 17. septembar), članovi Gradskog veća utvrdili su Program kontrole vazduha na teritoriji grada Sombora u 2018/2019. godini koji će na saglasnost biti dostavljen Ministarstvu zaštite životne sredine

Veće je usvojilo i Pravilnik o drugim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi. Prema izmenama, u Odeljenju za skupštinske i izvršne poslove uvodi se novo radno mesto – tehnički poslovi informisanja, dok je reorganizacija poslova zbog nedovoljnog broja izvršilaca izvršena u Odeljenju za društvene delatnosti, Odeljenju za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj i Službi za zajedničke poslove.

Razlozi za izmene i dopune Pravilnika su, kako je navedeno u obrazloženju, sve manji broj zaposlenih u Gradskoj upravi zbog otkaza, penzionisanja i smrti, a prijem novih zaposlenih onemogućen je zbog zabrane zapošljavanja na neodređeno vreme, dok su zapošljavanja na određeno vreme ograničena.

Veće je prihvatilo predlog Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Komisija je odlučila o 35 zahteva i to tako da je jedan zahtev odbila, a usvojila zahtev osam maloletnih osoba kojima će se isplatiti naknada u iznosu od po 50.000,00 dinara. Usvojena su i 22 zahteva za naknadu za nematerijalnu štetu u iznosu od 25.000,00 dinara, tri zahteva za naknadu materijalne štete u iznosu od po 50.000,00 dinara po zahtevu i za jedan zahtev odobrena je naknada u iznosu od 11.460,00 dinara. Ukupno, na ime štete koju su pričinile napuštene životinje po navedenim zahtevima, biće isplaćeno 1.111.460,00 dinara.

Gradsko veće je usvojilo finansijski plan za manifestaciju „Likovna jesen“ u ukupnom iznosu od dva miliona dinara. Manifestaciju organizuje Kulturni centar „Laza Kostić“ u periodu od 28. septembra do 22. oktobra.

U prostorijama Gradskog muzeja biće postavka savremene umetnosti, u Galeriji KC „Laza Kostić“ postavka iz kolekcije Novosađanina Đure Popovića, dok će radovi mladih umetnika biti izloženi na Trgu umetnosti.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Gradsko veće je grada Sombora, na 130. sednici, prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti somborskih javnih komunalnih preduzeća: JKP „Čistoća“,  JKP „Energana“,  JKP „Vodokanal“, JKP „Parking servis Sombor“, JKP „Zelenilo“ Sombor,  JKP „Prostor“  i  JKP „Vodovod“, Bezdan, za period 1. januar – 30. jun 2018. godine

Prema informaciji, veće prihode od planiranih ostvarili su JKP „Čistoća“ i JKP „Vodovod“, Bezdan, dok su ostala preduzeća ostvarila manje prihode od planiranih. U istom periodu sva preduzeća, izuzev  bezdanskog „Vodovoda“, realizovala su i rashode manje od planiranih. U informaciji se navodi i da je prosečna plata po radniku, računato za sva preduzeća, u periodu januar-jun 2018. godine iznosila  46.221,00 dinara neto.

Kada je reč o sredstvima za sponzorstva, donacije, reprezentaciju, reklamu i druga, u informaciji je navedeno da su značajnija odstupanja u odnosu na planirane iznose imali: „Energana“ za sponzorstva i za donacije, a „Čistoća“ za donacije.

Izuzev JKP „Vodokanal“, sva preduzeća su za troškove reprezentacije potrošila više sredstava od planiranih.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća za prvih šest meseci 2018. godine i naložilo preduzećima koja imaju odstupanja u okviru sredstava za sponzorstva, troškove reprezentacije i druga, da do podnošenja izveštaja za treći, a najkasnije za četvrti kvartal, troškove za navedene namene usklade sa iznosima na koje je Skupština grada Sombora dala saglasnost.

Informacija će biti prosleđena i nadležnom sektoru Ministarstva privrede RS.

Veće je donelo i rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“, Sombor za 2018. godinu, pri čemu iznos ekonomske cene ostaje isti, a samo se utvrđuju elementi potrebni radi realizacije nadoknade dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama.

Prema donetom rešenju osnov za obračun dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi je iznos od 15.159,17 dinara mesečno, pri čemu će lokalna samouprava roditeljima refundirati 80 odsto od navedene cene.

Gradsko veće je usvojilo finansijski plan projekta „Podunavski dani Janoša Hercega“ koji Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ realizuje 13. i 14. septembra. Za realizaciju manifestacije opredeljeno je 100.000,00 dinara, a prema programu prvog dana u sali Dečjeg odeljenja GB predviđena je projekcija dokumentarnog filma „Ljudi sa kamerom“, a drugog dana biće uručena nagrada laureatu.

Gradsko veće je na 130. sednici, održanoj 3. septembra, odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / Prati: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Gradsko veće je na 120. sednici, održanoj u petak, 15. juna, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018. godinu

Razlozi za donošenje Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, rečeno je na sednici, sadržani su u potrebi da se rasporedi budžetski suficit u iznosu od 49.734.089,00 dinara, utvrđen Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu.

Osim navedenog, i pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za korekcijom pojedinih budžetskih stavki u važećoj Odluci o budžetu grada, a došlo je i do izmena određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje celokupnog  budžetskog sektora.

Prema predloženom rebalansu, ukupna sredstva budžeta iznose 3.247.505.778,00 dinara, a planirano je veće ostvarenje tekućih prihoda, i to za 3,8 odsto, odnosno za 119 miliona u odnosu na važeću Odluku o budžetu grada, što znači da su tekući prihodi, planirani u iznosu od 2.969.000.000,00 dinara.

Ukupni prihodi prema Predlogu odluke o prvom rebalansu iznosiće 3.296.858.000,00, a rashodi 3.348.592.000,00 dinara. Planirano je da se budžetski deficit, u iznosu od 51.734.000,00 dinara „pokrije“ iz prenetih sredstava kao i sredstava ostvarenih od prodaje domaće finansijske imovine.

Predlog odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, biće na razmatranje i odlučivanje upućen odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo i predlog prvih izmena i dopuna programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini. Razlozi izmena programa poslovanja JKP „Zelenilo“, JKP „Čistoća“, JKP „Energana“, JKP „Prostor“, JKP „Parking servis Sombor“, JKP „Vodokanal“ i JKP „Vodovod“ u Bezdanu, proističu iz njihovih potreba o revidiranju pojedinih stavki i usaglašavanja sa Odlukom  o prvom rebalansu budžeta. Kod svih preduzeća program je dopunjen i iznosom za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, što je utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koja za isplatu imaju obezbeđena finansijska sredstva. Dopunjeni programi poslovanja JKP, biće razmotreni i na sednici Skupštine grada.

Veće je utvrdilo predloge sledećih odluka: Predlog odluke javnoj rasveti, Predlog odluke o održavanju javnih zelenih površina, Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i Predlog odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora.

Na 120. sednici utvrđen je Predlog revidirane Strategije održivog razvoja grada Sombora za period 2017-2020. godine, kao i Predlog programa razvoja turizma grada Sombora 2017-20125. godine.

Prethodno navedeni predlozi Gradskog veća, odlaze na dalje razmatranje i odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o naknadi štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Veće je prihvatilo predlog nadležne Komisije da se naknada štete odobri za 15 lica, a da se jedan zahtev odbije.

Veće je odlučilo i o finansijskim pitanjima i za „Festival multikulturalnosti“ odobrilo 500.000,00 dinara, a za sufinansiranje muzičkog događaja „Koncert u šumi – simfonija ptica“, izdvojilo 300.000,00 dinara.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest
Strana 4 od 7

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…