Aktuelno / Brza procena rizika: Otkrivanje novih varijanti SARS-COV-2 u vezi sa kanadskom kunom

* Kakav rizik predstavljaju za zdravlje ljudi varijante povezane sa kanadskom kunom SARS-CoV-2?

Prenosivost

Trenutni dokazi dostupni iz Danske i Holandije o SARS-CoV-2 varijantama u vezi sa kanadskom kunom ukazuju na to da ove varijante mogu brzo da cirkulišu na farmama kanadskih kuna i ljudskim zajednicama u blizini farmi, međutim, čini se da nisu prenosivije nego druge cirkulišuće varijante SARS-CoV-2. Dakle, verovatnoća infekcije varijantnim sojevima povezanim sa kunama procenjuje se kao niska za opštu populaciju, umerena za populacije u oblastima sa visokom koncentracijom farmi nerčeva i vrlo visoka za pojedince koji su profesionalno izloženi.

Ozbiljnost

Pacijenti za koje je prijavljeno da su zaraženi varijantama povezanim sa kunom, uključujući varijantu klastera 5 u Danskoj, izgleda da nemaju ozbiljnije kliničke simptome od onih zaraženih varijantama koje nisu povezane sa kunama. Stoga se čini da je trenutni uticaj COVID-19 na težinu bolesti kod pacijenata zaraženih bilo kojom varijantom vezanom za kune sličan onima zaraženim varijantama koje nisu povezane sa kunom. Ovaj uticaj je prethodno procenjen kao nizak za opštu populaciju i veoma visok za pojedince sa faktorima rizika za ozbiljnu bolest COVID-19, poput starijih osoba.

Imunitet, reinfekcija, vakcinacija i lečenje

Od svih do sada analiziranih varijanti povezanih sa kunama, samo je varijanta Klastera 5 izazvala posebnu zabrinutost zbog svog efekta na antigenost. Dalja istraživanja su potrebna da bi se procenilo da li ovo može imati bilo kakav uticaj na i) rizik od ponovne infekcije, i) smanjenu efikasnost vakcine ili iii) smanjenu korist lečenja plazmom kod rekonvalescentnih pacijenata ili sa monoklonskim antitelima. Treba napomenuti da kontinuirani prenos SARS-CoV-2 na farme nerca može na kraju dovesti do drugih varijanti zabrinutosti.

Prekogranično širenje

Prekogranično širenje varijanti SARS-CoV-2 koje se odnose na kune u zemljama EU / EEA i Velikoj Britaniji preko ljudi do sada nije primećeno, ali nema naznaka da je potencijal za prekogranično širenje različit od onog za druge varijante SARS-CoV-2. Genetska adaptacija u populacijama kuna mogla bi da dovede do selektivne prednosti u regionima koji se bave uzgojem kuna. Mutacija I453F, koja definiše varijante povezane sa kunama, takođe je otkrivena van Evrope, što ukazuje na potencijalnu cirkulaciju takvih sojeva. U poslednjih nekoliko meseci, prenos zajednice se dogodio u Danskoj i donekle u Holandiji, što bi moglo dovesti do prekograničnog širenja. Prekogranično širenje varijanti SARS-CoV-2 u vezi sa kunama u zemljama EU / EEA i Velikoj Britaniji kroz životinje i proizvode životinjskog porekla čini se vrlo malim.

Zaključak

Na osnovu informacija koje su trenutno dostupne o prenosivosti, ozbiljnosti, imunitetu i prekograničnom širenju, ukupan nivo rizika za zdravlje ljudi koji predstavljaju varijante povezane sa kunama SARS-CoV-2 može se odrediti kao:

  • nizak za opštu populaciju i umereno za medicinski osetljive osobe, što se ne razlikuje od ostalih sojeva SARS-CoV-2 (nije povezano sa kunama);
  • nizak za opštu populaciju u područjima sa visokom koncentracijom farmi nerca i umeren do visok za medicinski ugrožene pojedince koji žive u istim oblastima;
  • umereno za nemedicinski ranjive osobe sa profesionalnom izloženošću i vrlo visoko za medicinski osetljive osobe sa profesionalnom izloženošću. Ako se potvrde zabrinutosti u vezi sa imunitetom, reinfekcijom, vakcinacijom i lečenjem, procena rizika će se odmah pregledati kako bi se ponovo procenio ukupan nivo rizika za ljudsko zdravlje i potencijalne implikacije na dijagnozu, lečenje i razvoj vakcine COVID-19. Ovo se takođe odnosi na sve dalje povezane sa kunama, varijante sa mutacijama u proteinu S koje mogu nastati i širiti se u EU / EEA i Velikoj Britaniji.

Izvor: Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje (https://www.frd.org.rs/)

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Pročitano 455 puta

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…