Prosečna neto zarada u Srbiji nešto viša od 60.000 dinara (bruto iznad 80) - objavljuje poslednje, julske podatke RZS

* Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2020. godine iznosila je 83 016 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 60 029 dinara - objavio je u petak, 25. septembra na svom sajtu Republički zavod za statistiku Srbije

Rast bruto zarada u periodu januar-jul 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i za 7,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2020. godine nominalno je veća za 9,2%, a realno za 7,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,1%, odnosno za 7,0% realno.

Medijalna neto zarada za jul 2020. godine iznosila je 45 736 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Detaljniji podaci:

1. Prosečne zarade, jul 2020. - RSD

(Zarade)* prva i druga brojka u nizu; (Zarade bez poreza i doprinosa)** treća i četvrtka brojka u nizu

(VII 2020 I–VII 2020)*  (VII 2020 I–VII 2020)**

Republika Srbija - ukupno (83 016, 82 003)* (60 029, 59 339)**
Zarade zaposlenih u radnom odnosu (83 427, 82 390)* (60 343, 59 636)**
Zarade zaposlenih van radnog odnosa (54 647, 54 394)* (38 301, 38 123)**
Zarade zaposlenih u pravnim licima (88 450, 87 139)* (64 062, 63 164)**
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih (45 925, 45 189)* (32 499, 31 924)**
Zarade u javnom sektoru (94 897, 93 850)* (68 144, 67 422)**
Zarade van javnog sektora (77 846, 76 738)* (56 498 55 747)**

2. Indeksi zarada

Zarade / Zarade bez poreza i doprinosa

VII 2020 VII 2020 VII 2020 I–VII 2020 VII 2020 VII 2020 VII 2020 I–VII 2020
VI 2020 ∅ 2019 VII 2019 I–VII 2019 VI 2020 ∅ 2019 VII 2019 I–VII 2019

Nominalni indeksi 100,5 109,5 109,2 109,5 100,5 109,3 109,1 109,3
Realni indeksi 100,3 107,2 107,1 107,9 100,3 107,1 107,0 107,7

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent - FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

- zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

- naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Pročitano 928 puta

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svako ko želi, može da postane saradnik Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast koja vam je bliska, pošaljite vest, informaciju, fotografije, istražite.

Postanite dopisnik, iz svog mesta gde trenutno ili trajno boravite, svoje države. 

Dobrodošli saradnici u marketingu, menadžmentu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefoni: +381-65-8-675-445

+381 25 510-1641

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…