Odštampajte ovu stranicu
Prijava naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za prošlu i ovu godinu dostupna elektronskim putem

* Na portalu Lokalne poreske administracije - LPA (lpa.gov.rs) omogućeno je elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1, za 2019. i 2020. godinu

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave za 2020. godinu.

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavi - Obrazac 1:

- potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),
- unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),
- u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost,
- prijave za prethodnu godinu, podnose se za period od 7. do 31. decembra.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Pročitano 852 puta
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…