Višejezično

Преглашенє Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре / Proglašenje nove Eparhije sv. Mikolaja u Ruskom Krsturu

 

Дньово новосци – Novosti dana

  • На швето св. Миколая, у Ватикану у новинох „Осерваторе романа” обявене же Апостолски еґзархат котри исновал у Србиї прероснул до  Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре. За першого епархиялного владиику Святїйши Отец преглашел дотерашнього еґзарха владику кир Георгия Джуджара. Епархия нєпостредно подложна апостолскому пристолу, то єст Святїйшому Оцови – папови Францискови

Тота вистка була пречитана на Архиєрейскей служби, на тото керестурцом окреме значне и вельке швето, бо керестурска парохия ноши мено праве того Святого. Вистку пречитал потерашнї Еґзарх кир Георгий  – тераз Епархиялни владика. Вистка о преглашеню епархиї сцигла кир Георгийови у писме од апостолского  нуцня у Сербиї Лучияна Сурияния.

Владика Георгий Джуджар ше народзел у Дюрдьове 1954. року, закончел богословски студиї на папским универзитету у Риме дзе и дохторовал. Єрейске рукоположенє приял 1980. року и окончовал рижни длужносци по 2003. рок кед є преглашени за першого Апостолского еґзарха, длужносц котру окончовал док є нє преглашени за епархиялного владику.

Най здоганєме, Апостолски еґзархат за вирних восточного обряду у Сербиї и Чарней Гори бул основани 28. авґуста 2003, року и теди ше видвоєл зоз Крижевскей епархиї котра по 2001. рок обєдиньовала грекокатолїкох дакедишнєй Югославиї. Апостолски еґзарахат дочасова институция и може буц загашена кед нє рошнє и напредує, а епископия оостава занавше. Административна управа новей Епархиї остава у Новим Садзе, як и потерашнього апостолского еґзархату.

Оленка Живкович / фото „Рутенпрес”

~ . ~

  • Na praznik sv. Mikolaja, u vatikanskim novinama „Oservatore romana” objavljeno je kako je Apostolski Egzarhat koji je postojao u Srbiji prerastao u Eparhiju sv. Mikolaja u Ruskom Krstruru. Za prvog eparhijalnog vladiku Sveti Otac je imenovao dosadašnjeg egzarha vladiku kir Georgija Džudžara. Eparhija je neposredno podložna apostolskom prestolu, to jest Svetom Ocu papi Francisku

Ova je vest pročitana na Arhijerejskoj službi na ovaj nama veoma značajan i veliki praznik pošto krsturska parohija nosi njegovo ime, a pročitao ju je egzarh kir Georgije – sada eparhijalni vladika. Vest o proglašenju eparhije stigla je kir Georgiju u pismu od apostolskog nuncija u Srbiji Ličijana Surijanija.

Vladika Georgij Džudžar je rođen u Đurđevu 1954. godine, završio je bogoslovske studije na papskom univerzitetu u Rimu gde je i doktorirao. Jerejsko rukopoloženje je primio 1980. godine i izvršavao razne dužnosti 2003. godine kada je proglašen za prvog Apostoslkog egzarha, dužnost koju je izvršavao dok nije proglašen za eparhijalnog vladiku.

Da podsetimo, Apostolski egzarhat za vernike istočnog obreda u Srbiji i Crnoj Gori je osnovan 28. avgusta 2003. godine, i tada se izdvojio iz Križevačke eparhije koja je 2001. godine objedinjavala grkokatolike tadašnje Jugoslavije. Apostolski egzarhat je privremena institucija i može da bude ugašena ako ne raste i ne napreduje, a episkopija ostaje zauvek. Administrativna uprava nove Eparhije ostaje u Novom Sadu, kao i dosadšnjeg apostolskog egzarhata.

Olenka Živković / foto „Rutenpres”

Projekat „Novosti dana: Svi jezici jedno blago – multikulturalni Novi Radio Sombor“ sufinansira se iz budžeta grada Sombora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Hrvatski sabor 23. listopada 1847. uveo hrvatski jezik u uporabu
Praznik hrvatske zajednice

Kategorije

Izbornik