ponedeljak, 30 jul 2018 19:49

Padalo drveće u Somboru i Gakovu

* Oluja od petka ostavila traga

Nevreme od poslednjeg julskog petka izazvalo štetu na igralištu na Čvorku u Somboru (fotografije gore i dole)

Jaka kiša sa vetrom, u petak popodne i tokom večernjih sati, uzrokovali su lomove i pad brojnih grana na području Sombora, a najveći vetrolom zabeležen je u Gakovu i kod dečijeg igrališta na „Čvorku“, u Somboru.

U Ulici Kralja Petra I kod kućnog broja 109 u Gakovu, polomljeno je stablo oraha, koje je pri padu na ulične provodnike na banderi, preseklo dovod električne struje, dok su u Somboru kod dečijeg igrališta na „Čvorku“, velike odvaljene grane hrasta pale na put.

Polomljeni orah u Gakovu doveo do prekida struje 

Radnici „Zelenila“ su intervenisali odmah po dojavi, isekli su i uklonili polomljeno drveće tako da, osim prekida struje, nije zabeležena veća šteta.

Otežavajuća okolnost u ovim, letnjim mesecima je to što se, zbog učestalih kiša, krošnje i stabla natope vlagom, otežaju, i zbog toga se lakše lome, naročito ako je stablo vremešno...

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

nedelja, 29 jul 2018 22:47

Otvoreno igralište u Bačkom Bregu

* JKP „Zelenilo“ Sombor nastavlja sa letnjim radovima

Postavljanje sprava (na gornjoj i donje tri fotografije)

Radnici RJ „Mehanizacija i održavanje“, JKP „Zelenilo“ Sombor, su u četvrtak, 26. jula postavili i učvrstili sprave na novom dečijem igralištu u Bačkom Bregu, koje je potom zvanično otvoreno, a događaju je prisustvovao i Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Grada Sombora, kao i predstavnici Gradske uprave i rukovodioci JKP „Zelenilo“ i „Prostor“.

Kako smo informisali, građevinski operativci „Zelenila“ su najpre, u sredu 18. jula, obavili radove na iskopu zemlje i ugradnji betonske podloge, potom je usledilo postavljanje sprava za razonodu, da bi „tačka na i“ bila stavljena tokom poslednjeg julskog četvrtka.

Naravno, novom dečijem igralištu, sa ljuljaškom, klackalicom, toboganom, vrteškom i penjalicom, najviše su se obradovali lokalni mališani, koji su jedva dočekali da majstori „Zelenila“ obave posao, kako bi oni isprobali sprave.

Osim novih sprava postavljen je i pripadajući mobilijar u vidu klupa i kanti za otpad.

I klupa je postavljena

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Galerija:

Sve to valja odmah i isprobati (gornje tri fotografije)

* Kao voda i vazduh, tako je i hleb kako god ga zvali kruh, hljeb, lebac, brot, panaija je namirnica bez koje nema života. U slavu života i dobrih odnosa među ljudima i uz ogromnu pozitivnu energiju, pokazuju žene svoje umeće i šta sve mogu složno i zajedno. Na najbolji način kroz čuvanje starih načina pripremanja proizvoda od žitarica i prikaz narodnih igara, pevanja i nošnji čuva se tradicija i kultura svog porekla i postojanja - rekla je na samom otvaranju, predsednica Okružnog i Gradskog odbora Asocijacije žena Srbije u Somboru, Jelica Polovina

Manifestracija je i ove godine, održana u petak, 26. jula na Trgu Svetog Đorđa u Somboru, potpomognuta od strane lokalne samouprave, po konkursu za udruženja građana.

U ime Gradske uprave grada Sombora, učesnice - predstavnice četrnaest udruženja, asocijacija i društveno-humanitarnih organizacija žena iz sve tri opštine Okruga (Apatin, Kula, Odžaci) i Grada Sombora, pozdravili su pomoćnik gradonačelnice Mirko Bezbradica i gradski većnik Mirko Strigić, koji je simbolično i otvorio uspelu priredbu.

Značajan doprinos svakako, osim udruženja žena dali su i Somboled Sombor, kroz sve godine trajanja, Sportski centar Soko, Javno komunalno preduzeće Prostor Sombor i pekare Nenad, Bakin hleb i Pekara kod Bele lađe Sombr, Tepkos Zrno i Rano jutro iz Čonoplje.

Više od petstotina ljudi u srcu Sombora aplauzima su pratile nastupe Kulturno umetničkog društva Duga Kolut, Krila Bukovice Riđica i GKUD Ravangrad - veteranske sekcije pevačkih grupa Varošanke i Varošani, Sombor.A ono što je najveći red da učinimo, jeste i da pobrojimo udruženja žena: Asocijacija žena RS član Organizacije za međubalkansku saradnju žena i UNESKO Centra za žene i mir u balkanskim zemljama sa sedištem u Solunu, kao organizator, UŽ Brežanke Bački Breg, Duga, Kolut, Sekcija žena OKUD "Ivo Lola Ribar", Sonta, Kolo srpskih sestara, Sombor, UŽ Ruža Crvena, Apatin, UG Vredne ruke apatinske, Apatin, UŽ Panonske dobre vile, Prigrevica, UŽ Staparke, Stapar, Asocijacija žena, odbor u Čonoplji, UŽ Zlatne niti, Deronje, UŽ Majčino srce Lalić. 

Najlepše aranžirani sto Asocijacija žena - odbor u Čonoplji i presednica Marija Koruga

I na kraju, žiri je imao najteži zadatak da odabere najlepše aranžirani sto. Posle dosta "muka", diploma je otišla u ruke Mariji Koruga, predsednica čonočljanskog udruženja, a nagradu je uručila predsednica žirija, Jasmina Damjanović.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Fotografije: Dragan Holcer

Galerija:

Prelepa slika "Krila Bukovice" iz Riđice

Jelica Polovina, predsednica domaćina, Asocijacije žena Srbije - Okružnog i Gradskog odbora zahvaljuje se svim učesnicama i brojnim građanima kao i lokalnoj samoupravi

- Raduje nas ovako veliki odziv - rekao je prilikom otvaranja manifestacije Mirko Bezbradica, pomoćnik gradonačelnice Grada Sombora Dušanke Golubović

Priredbu je otvorio Mirko Strigić, član Gradskog veća Grada Sombora

 

Budućnost naša - ostaje ovde, zajednička je poruka

* У Руским Керестуре 16. юния 2018. року закончени проєкт "Green school" - „Желєна школа” коцурского здруженя КУМ „Акция”, котри финансовал Реґионални еколоґийни центер за защиту животного штредку и Розвойна аґенция, а контракт подписани у Привредней комори Сербиї хтора координує на вязи зоз Здруженьом КУМ „Акция”и Австрию. Проєкт бул составени зоз двох часцох: преподаваньох, котри отримани у Польопривредней школи Бачка Тополя, Польопривредней школи Футоґ и Ґимназиї Руски Керестур, та у Коцуре у Основней школо „Братство єдинство”. Друга часц проєкту – садзенє пауловниї и лїковитих рошлїнох – лаванди, менти и лимуновей трави окончене на просторе тих местох чийо школи були уключени до акциї

Як нам гварел Стеван Самочета, предсидатель коцурского здруженя младих КУМ „Акция” то проєкт котри бул написани 2017. року у новембру:

 - Сама идея проєкту була же би ше едуковали дзеци и основних и стреднїх школох о еколоґиї, а ту були облапени 4 преподаваня у штирох општинох: Вербас, Кула, Нови Сад и Бачка Тополя. Рушели зме зоз проєктом початком януара того року, а перше зме обишли школи у Бачкей Тополї, вец зме прешли на Нови Сад, були зме у Коцуре и у маю зме закончели преподаваня у Руским Керестуре у Основней школи и ґимназиї „Петро Кузмяк”. Ту зме мали штири преподаваня на рижни теми до хотрих були уключени еколоґия - отримуюци розвой, то єст як ше може розвиц бизнис зоз пауловниї, о едукациї дзецох як после законченя штреднєй школи можу сами започац свою роботу. З тима преподаванями були облапени штреднї школи. Окрем тих преподаваньох, достали зме коло 1500 пауловниї и одредзене число лїковитих рошлїнох. Шицки вони були розподзелєни на тоти штири општини, котри зме нащивели початком юния. У Керестуре зме перше на розчисценей депониї при керестурским теметове посадзели пауловниї, а тераз зме пришли же бизме принєсли лїковити рошлїни и зоз тим би ше наш проєкт и закончел. У каждим месце котре ше уключело до акциї було посадзене шицко спомнуте. Задовольни зме же шицко прешло як треба и як заплановане по проєкту.

Любица Няради, предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур и педаґоґиня Школи „Петро Кузмяк” тиж ше уключела до того проєкту.

- Здруженє младих зоз Коцура понукло сотруднїцтво на тим проєкту  и керестурскей школи, попри других школох хтори ше уключели до ньго. Спорозуменє о сотруднїцтве було подписане медзи Здруженьом и директорку школи Хелену Пашо Павлович, та и тота часц акциї тераз реализована. Єдна часц акциї була садзенє пауловнийох, дзе Здруженє спортских рибарох „Коляк” посадзело 200 младнїки древох на розчисценей депониї у долїни при теметове, а нєшка зме на адреси Туристичного здруженя Руски Керестур посадзели лїковити рошлїни хтори нам принєсли, так же акция закончена. Дзеци, штредньошколци и зоз основней школи, ше одволали у красним чишлє, гоч тераз то проблем бо лєтни школски розпуст, велї на одпочивку, та сом анґажовала и учительку Наталию Зазулякову же би нам помогла. Думала сом же буду вецей рошлїни засадзени, же буду у черепчкох, та будземе мац вецей роботи, но принєсли лєм єдну файту и нє було вельо коренчки лимуновей трави, та зме шицко закончели такой и наздавам ше же ше шицко и приме. Дакеди можеме привесц ту дзеци основношколского возросту котри маю виборни предмет „Чуваре природи”, можеме ту орґанизовац даяке преподаванє о лїковитих рошлїнох, та тоту цо зме посадзели можеме и указац, а можеме приповедац и о квецу котре ту рошнє. То ше подогваряме зоз професорами биолоґиї и увидзиме же цо реализуєме. Иншак, професорка биолоґиї Катона Тереза, праве нєшка подписала спорозуменє о проєкту фондациї „Ясен”, прешол єй проєкт, та ше наздавам же ше ту попреплєтаю даяки нїтки и будземе мац можлївосци за едукацию дзецох и ту и у школи. Туристичне здружене и школа сотрудзую там дзе ше нам коцочки поскладаю, дзе нам заєднїцки интрес, та вше робиме вєдно и то на хасен наших дзецох и намагаме ше же бизме пренашли цо вецей форми таки цо їм прилаплїви, дзе лєгчейше уча и дзе мож практично цошка покончиц.

Наталия Зазуляк, учителька котра у школи од 1-4 класу преподава як виборни предмет „Чуваре природи” тиж вжала учасц у тей акциї.

- Тераз зме ше позберали, нє лєм дзеци зоз мойого оддзелєня алє шицки хтори могли, хтори були дома, дзеци хтори у сушедстве, и вони радей дзеки пришли посадзиц лїковиту рошлїну котру нам подаровали – лимун траву або мелису. На годзинох предмета „Чуваре природи ” як перше учиме основни правила еколоґи то єст чуваня природи, а медзи иншим и пестованє рошлїнох. Дзеци уча хтори условия потребни же би єдна рошлїнка виросла. Мали зме на годзинох таки акциї же вони сами посадзели лелию и то до жеми хотру сами направели то єст компостирали, дзе зме цали єден рок правели компост. Вецка до тей компостней глїни, до черепчкох посадзели лелиї и вец ше о тей лелиї мали задаток старац. На тот способ вони уча як рошлїна рошнє, и цо єй шицко потребне же би прежила. То ище єден практични способ на яки можу дацо дознац и о лїковитих рошлїнох. Дзеци того возросту з хторима я робим, значи дзеци од першей по штварту класу основней школи барз любя таку файту активносцох. Вони любя практично робиц, так же тоти теориї цо постоя же нєшкайши дзеци нє буду робиц, же су нє заинтересовани за природу, а цо з власного искуства видзим - думам же то нє правда. Дзеци и природа вше були повязани, а то доказую и нєшкайши ґенерациї.

Так єдна красна акция закончена на хасен шицким, а окреме на радосц дзецом котри у нєй участвовали.

Оленка Живкович / Фото КУМ „Акция” и О.Ж

~ . ~

* U Ruskom Krsturu 16. juna završen je projekat „Green school” - „Zelena škola“ kucurskog Udruženja KUM „Akcija“, koji je finansirao Regionalni ekološki centar za zaštitu životne sredine i Razvojna agenicja, a ugovor je potpisan u Privrednoj komori Srbije koja kooridnira na vezi sa Udruženjem KUM “Akcija” i Austrije. Projekat se sastojao iz dva dela: prepodavanja, koja su održana u Poljoprivrednoj školi Bačka Topola, Poljoprivrednoj školi Futog, Gimnaziji „Petro Kuzmjak u Ruskom Krsturu, te u Kucuri u Osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo. Drugi deo projekta – sadnja paulovnije i lekovitog bilja – lavande, mente i limun trave urađeno je na prostoru mesta čije su škole bile uključene u akciji

Kako nam je rekao Stevan Samočeta, predsednik kucurskog udruženja mladih KUM „Akcija“ ovaj projekat je bio napisan 2017. godine u novembru.

- Sama ideja projekta je bila da se edukuju deca iz osnovnih i srednjih škola o ekologiji, te su bila organizovana četiri predavanja u četiri opštine: Vrbas, Kula, Novi Sad i Bačka Topola. Krenuli smo sa projektom početkom januara ove godine, gde smo prvo obišli škole u Bačkoj Topoli, potom smo otišli u Novi Sad te u Kucuru, a predavanja smo zavrišili u Ruskom Krsturu u Osnovnoj školi i gimnaziji „Petro Kuzmjak“. Tu smo održali četiri predavanja na razne teme gde je bila uključena ekologija – održivi razvoj, odnosno način na koji se može razviti biznis uzgojem paulovnije, edukacija dece kako posle završene srednje škole mogu sami da započnu sopstveni posao. Ovim predavanjima su bile obuhvaćene srednje škole. Osim predavnaja, dobili smo oko 1500 komada sadnica paulovnije i određeni broj lekovitih biljaka. Sve sadnice su bile raspoređene na četiri opštine koje smo posetili početkom juna. U Krsturu smo prvo na očišćenoj deponiji kod groblja zasadili paulovniju, a sada smo doneli lekovite biljke i tako je naš projekat završen, time što je u svakom mestu koje se uključilo u akciju bilo posađeno sve što smo naveli. Zadovoljni smo što je sve prošlo kako treba i kako je planirano projektom - podvlači Samočeta.

Ljubica Njaradi, predsednica Turističkog udruženja Ruski Krstur i pedagog Škole „Petro Kuzmjak“ takođe se uključila u taj projekat:

- Udruženje mladih iz Kucure ponudilo je saradnju na ovom projektu i krusturskoj školi, sem drugih škola koje su bile uključene. Sporazum o saradnji je potpisan između Udruženja i direktorice škole Helene Pašo Pavlović, tako da je i ovaj deo akcije sada realizovan. Jedan deo akcije je bila sadnja sadnica paulovnije, gde je Udruženje sportskih ribolovaca „Koljak“ iz Krstura posadilo 200 mladica paulovnije na očišćenoj deponiji kod mesnog groblja, a danas smo na adresi Turističkog udruženja Ruski Krstur zasadili lekovito bilje koje su nam doneli, tako da je akcija time završena. Deca, srednojoškolci i osnovnoškoci su se odazvali u priličnom broju, iako je sada probelm to što je školski raspust i mnogi su na odmoru, te sam angažovala i učiteljicu Nataliju Zazuljak da nam pomogne. Mislila sam da će biti više biljaka koje treba zasaditi, da će biti više posla, međutim, doneli su nam samo limunovu travu i nije bilo puno rasada, te smo sve završili odmah i nadam se da će sve da se primi i nastavi da raste. Biće prilika da dovedemo ovde decu osnovnoškolskog uzrasta koji imaju predmet „Čuvari prirode“; možemo ovde organizovati i neko predavanje o lekovitom bilju, tako da ovo što smo ovom prilikom zasadili možemo i da pokažemo, a šansa je da razgovaramo i o cveću koje ovde imamo. Sve ćemo se još dogovoriti sa profesorima biologije i videćemo šta ćemo raealizovati. Inače, profesorica bilogije Katona Tereza je upravo danas potpisala sporazum o projektu fondacije „Jasen“, njen projekat je prošao, tako da se nadam da će se tu ispreplesti neke niti i da ćemo imati edukaciju dece i ovde i u školi. Turističko udruženje i škola sarađuju tamo gde nam se kockice poklope, gde nam je zajednički interes, tako da uvek radimo zajedno i to u korist naše dece i trudimo se da pronađemo što više formi koje su im prihvatljive, gde lakše uče i gde se može praktično nešto uraditi.

Natalija Zazuljak, učiteljica koja u školi od 1-4. razreda osnovne škole predaje izborni predmet „Čuvari prirode“ je bila i jedan od učesnika u ovoj akciji.

- Srećni smo što se skupili, i to ne samo deca iz mog razreda već svi koji su mogli, koji su bili kod kuće te deca iz komšiluka i svi su rade volje došli zasaditi lekovitu biljku koju su nam poklonili – limun travu, odnosno melisu. Na časovima predmeta „Čuvari prirode“ kao prvo učimo osnovna pravila ekologije to jest očuvanje prirode, a između ostalog i negovanje to jest rast biljaka. Deca uče koji su uslovi potrebni kako bi jedna biljka porasla. Imali smo na časovima takve akcije gde su oni sami posadili lukovicu gladiole i imali su zadatak da se brinu o njoj. Na taj način oni uče kako biljka raste, i šte joj je potrebno da bi preživela. To je još jedan praktičan način na koji mogu saznati nešto novo i o lekovitom bilju. Deca ovog uzrasta sa kojim radim, znači deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, veoma vole takav oblik aktivnosti. Oni vole praktičan rad, tako da teorija za današnju decu nije interesantna za taj oblik rada, a da nisu zainteresovana za prirodu, što sam mogla videti iz vlastitog isukustva – nije istinito. Deca i priroda su uvek bili povezani, a to dokazuju i današnje generacije.

Tako je jedna lepa akcija završena u korist svih, a posebno na radost deci koja su u njoj učestvovala.

Olenka Živković /Foto KUM „Akcija“ i O. Ž.  

* Projekat "Razvoj turizma zasnovan na lokalnim kulturnim i prirodnim resursima" zajedno realizuju Mesna zajednica Svetozar Miletić i Opština Bačbokod iz Republike Mađarske, u okviru programa IPA HUSRB, koji finansira Evropska Unija

Ovo je drugi projekat koji zajedno realizujemo sa našim bratskim selom, iz istog programa - kažu u Svetozaru Miletiću.

Sam naslov govori čime će se projekat baviti, a period trajanja projekta je 18 meseci. Aktivnosti će naizmenično proticati u Svetozar Miletiću i Bačbokodu uz uključivanje udruženja koja neguju kulturne običaje i gastro tradiciju.

Ukupna vrednost projekta je 193.349,41 eura. Od toga Mesna zajednica Svetozar Miletić koristi 100.208 eura, a Opština Bačbokod 93.141,41 eura. Učešće od 15 %, tj 15.031,2 eura za Mesnu zajednicu Svetozar Miletić obezbedio je Grad Sombor, kao i sredstva predfinansiranja od 40.000 eura, koja će nakon uspešne realizicije biti vraćena Gradu.

U okviru projekta u Mesnoj zajednici biće urađena studija izvodljivosti o mogućnostima iskorištavanja termalnih voda na lokalitetu nekadašnje Lemeške banje. Isplanirane su tri manifestacije koje prezentuju kulurno nasleđe i gastro običaje. Prva manifestacija, Lemeška dužijanca je održana 14. i 15 jula. Zatim, sledi Lemeški kulen fest, biće 22. septembra a Međunarodni susret naselja plemenitog porekla poslednjeg vikenda jula 2019. godine.

Za potrebe Kulen festa biće izrađeni drveni štandovi, a u cilju turističkog predstavljanja sela će biti urađen savremeni turistički sajt kao i paneli sa istorijom sela Svetozar Miletić u gradskoj zajednici Grada Sombora.

Aleksandar Vidaković

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Foto dodatak:

Na samom počektu realizacije projekta u prostorijama Mesne zajednice Svetozar Miletic, 14. jula, održana je konferencija za novinare povodom otvaranja i predstavljanja projekta prekogranične saradnje Srbija Mađarska.. Konferenciju su držali predsednik Saveta Mesne zajednice Svetozar Miletic, Dejan Đurković i predsednik lokalne samouprave Bačbokod iz Mađarske

* Kulturno leto u Somboru obeležava osim ostalog, nova smotra somborskog slikarstva - „Somborski salon 2018“, kao i „Art Okupacija“, drugo izdanje festivala studenata umetničkih akademija iz zemlje i regiona

Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor pripremila je programe koji i ovoga leta obogaćuju kulturnu ponudu Grada.

Među brojnim pripremljenim programima, posebno izdvajamo izložbe u Galeriji KC „Laza Kostić“ i novo izdanje festivala „Art Okupacija“.

Podsetimo, u Galeriji KC, otvorena je izložba slika umetnika Ljubiše Đurića, pod nazivom „Radjanje“. Slike različitih dimenzija rađene kombinovanom tehnikom na platnu, prezentuju crno-beli odnos elemenata i sugerišu na postojanje desetina varijanti crne i bele boje. Postavka je aktuelna do sutra, 28. jula.

Otvaranje samostalne izložbe Danijele Tasić Cvetković, prošlogodišnje pobednice „Somborskog salona“, zakazano je za 31. jul.

Tradicionalni „Somborski salon“, na kome će biti prezentovano likovno stvaralaštvo somborskih umetnika, biće otvoren 21. avgusta i trajaće do 8. septembra. O uslovima konkursa, više na oficijelnom sajtu i facebook stranici Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor.

Krajem avgusta biće održan i II festival studenata umetničkih akademija iz zemlje i regiona, „Art Okupacija“, koji je prošlog leta oduševio građane i pobrao pozitivne kritike. Zahvaljujući prošlogodišnjem uspehu, broj učesnika festivala je uvećan, a samim tim i broj programa koji će biti prezentovani. Somborska publika će biti u prilici da uživa u dramskim, muzičkim, filmskim i likovnim programima na više lokacija u Gradu. Osim centralnih programa, biće organizovani i prateći programi – predavanja, radionice i svirke.

Kulturni centar „Laza Kostić“ sa zadovoljstvom poziva sve sugrađane da posete svo ove najavljene  kulturne manifestacije.

David Firanj

četvrtak, 26 jul 2018 20:59

Novo dečije igralište namesto starog

* JKP „Zelenilo“ Sombor gradi i u Bačkom Monoštoru  

Radnici RJ „Mehanizacija i održavanje“, JKP „Zelenilo“ Sombor, otpočeli su juče izgradnju novog dečijeg igrališta u Bačkom Monoštoru, u parku kraj mesnog fudbalskog stadiona, („Eko centar“), na mestu gde se nalazilo staro igralište.    

Građevinski operativci „Zelenila“ su najpre, demontirali i uklonili sprave na postojećem, devastiranom igralištu, zatim su obavili radove na iskopu zemlje i ugrađivanju betonske podloge, nakon toga je usledilo postavljanje novih sprava za razonodu.

Na igralištu su postavljeni: ljuljaška, klackalica, tobogan, vrteška i penjalica, a biće otvoreno za nekoliko dana, kada stvrdne betonska podloga.

Kako smo već informisali, iz „Mehanizacije i održavanja“ najavljuju i obnovu igrališta u Kolutu i Rančevu, salaškom naselju kod Sombora.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* O događaju o kojem se i dalje jednako priča: Svi su jednodušni, 1. Strongman kup Srbije u Somboru, u subotu, 21. jula gospodnje 2018, ostavio je snažan trag a mi kao što smo i obećali, objavljujemo i drugi deo originalnih autorskih fotografija našeg fotoreportera i majstora umetničke fotografije Dragana Holcera, za Novi Radio Sombor i pre svega naše strongman šampione, Damira Kopilovića, Aleksandra Mačkovića, Miloša Berata i Renata Repića

~ . ~

Galerija:

* Udruženje građana „Bunjevačko kolo“ iz Sombora je organizovalo dvodnevnu manifestaciju „Bunjevačka Dužionica 2018.“

Za trajnu uspomenu na Dužionicu Bunjevačkog kola: Ispred zdanja somborske Županije

U subotu, 21. jula na Trgu Svetog Đorđa, UG „Bunjevačko kolo“ je započelo proslavu Završne žetelačke svečanosti, priredivši koncert za svoje sugrađane.

Na samom početku programa, koji je osmislila Aleksandra Medurić Kalčan, potpredsednica udruženja, pročitala je svoju pesmu „Ravnica“.

Pred mnogobrojnom publikom predstavljene su centralne ličnosti manifestacije, bandaš, Aleksandar Jonjić Kalčan i bandašica, Milica Mastilović.

Ovogodišnji bandaš i bandašica - Milica Mastilović i Aleksandar Jonjić Kalčan

Prošlogodišnji bandaš i bandašica su ovogodišnjima predali znamenja njihovog počasnog statusa: venac oko šešira i cvetne ukrase za kosu, prsten, narukvicu, minđuše, ukrase za nošnju, a što su sve priredile članice slamarske sekcije udruženja.

U kulturno umetničkom programu učestvovali su: Gradski hor Somborskog pevačkog društva, Narodni orkestar „Spomenari“, predizvođači i veterani GKUD „Ravangrad“ i pevačka grupa „Varošanke“.

Na samom kraju svi su pozvani da dođu u nedelju na mesto okupljanja Trg Republike, ispred muzeja.

U nedelju, 22. jula, u jutarnjim časovima, okupili su se fijakeri sa fijakeristima, konjanici, i svi učesnici na platou ispred Gradskog muzeja.

Organizovana kolona konjanika, fijakera i nošnji uputila se u crkvu Presvetog Trojstva na svetu misu zahvalnicu koja je počela u 10 časova.

Gradonačelnici Dušanki Golubović nošen je u povorci kruv od žita novog

Posle završetka mise zahvalnice odigrano je Bandašicino kolo na Trgu Svetog Trojstva, a potom se uputili u Županiju da gradonačelnici predaju hleb od novog žita. Bandašica je, prilikom predaje hleba, gradonačenici Dušanki Golubović rekla:

„Opet je zemlja žitom rodila....

Opet je čovik, voljom od stene, rukama žuljavim tvrdu zemlju krotio, život joj ulio, plod uzgojio, za sriću se molio.

Ovo je naše žito, ljubavlju stvoreno, prkosom negovano, kamenom samleveno!

Ovo je naš kruv, rukama umešen, toplinom duše naše ka nebu uzdignut, vatrom sa ognjišta našeg ispečen.

Rič Vam dajemo, da ćemo narodu ovom uvik kruv darivati i nikad, dok je nas, gladi neće biti.“

~ . ~

Po završetku prijema kod gradonačelnice, odigrano je zajedničko kolo, ispred zgrade Županije koje su poveli bandaši i bandašice oba slavljenička društva, UG „Bunjevačko kolo“ i HKUD „Vladimir Nazor“, nakon čega je proslava nastavljena u restoranu Crystal lux.

Predsednik UG „Bunjevačko kolo“, Dejan Parčetić je pozdravio mnogobrojne goste od kojih su bili prisutni gradonačelnica, Dušanka Golubović, predsednik Skupštine grada, pim dr Zoran Parčetić, narodni poslanik u republičkom parlamentu, prim dr Vlado Babić, narodni poslanik, Radovan Jančić, zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, pomoćnik gradonačelnice, Ivan Šimunov, predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, dr Suzana Kujundžić Ostojić, podpredsednik NSBNM, Nikola Babić, počasni predsednik Bunjevačke matice, Ivan Sedlak, predsednik BKC „Subotica“, Miroslav Vojnić Hajduk, Slobodan Miličević iz Beograda, gosti Bunjevci iz Republike Mađarske, predstavnici Srpske čitaonice „Laza Kostić“, Mađarske građanske kasine, HUN „Gerhard“, GKUD „Ravangrad“ i Kola srpskih sestara.

Ovu tradicionalnu manifestaciju su podržali Ministarstvo kulture i informisanja i Gradska uprava grada Sombora.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Čarolija za dušu i oko Bunjevačkog kola u srcu grada Sombora

* Grad Sombor je domaćin Balkanskog prvenstva u odbojci za pionirke (U16). Prvenstvo će biti održano u Gradskoj hali Mostonga, od 25-29. jula. Utakmice su na rasporedu od 15:30 časova, a reprezentacija Srbije igra svako veče od 20 časova. Ulaz na prvenstvo je besplatan, i ovom prilikom, tehnički domaćin, Sportski savez grada Sombora, poziva sve sugrađane na ovaj lep događaj sportske odbojkaške mladosti, najboljih nada Balkana

Pobednik Balkanskog prvenstva 2018. izboriće direktan plasman na II EP 2019. Željko Šćepanović, prvi trener pionirki reprezentacije Srbije, saopštio je sastav tima koji će igrati u Somboru.
Na spisku su:
Tehničari: Mina Stojanović (Beograd) i Nina Mandović (Spartak, Subotica)
Korektor: Jovana Zelenović (Panonija, Bačka Palanka)
Libero: Simona Mateski (Beograd)
Blokeri: Ana Jaramazović (Spartak, Subotica), Iva Šućurović (Klek, MD Zrenjanin), Vanja Ivanović (Zaslon, Šabac) i Hena Kurtagić (Novi Pazar)
Primači: Stefana Pakić (Crvena Zvezda), Ksenija Tomić (Partizan, Beograd), Bojana Popović (Topličanin, Prokuplje) i Ana Zubić (AS Batajnica)

Ženska pionirska reprezentacija Srbije odigraće prvi meč na Balkanskom prvenstvu u Somboru protiv Grčke, u sredu, 25. jula. U 2. kolu, u četvrtak, 26. jula, Srbija će igrati protiv Bugarske, a u 3. kolu, u petak, 27. jula, protiv Crne Gore. Srbija će u 4. kolu, u subotu, 28. jula igrati protiv Rumunije, a u poslednjem, 5. kolu, u nedelju, 29. jula protiv Turske. Sve mečeve u Somboru pionirke Srbije će odigrati od 20:00 časova.

Na prvenstvu će igrati igračice rođene 2004. i mlađe.

PIONIRKE – BALKANSKO PRVENSTVO 2018. – SOMBOR (DVORANA MOSTONGA, 1400 MESTA), SRBIJA (25 – 29. JUL):

1. KOLO – SREDA, 25.07.2018.
Srbija – Grčka 20:00č
Bugarska – Crna Gora 15:30č
Turska – Rumunija 17:45č

2. KOLO – ČETVRTAK, 26.07.2018.
Srbija – Bugarska 20:00č
Rumunija – Crna Gora 15:30č
Turska – Grčka 17:45č

3. KOLO – PETAK, 27.07.2018.
Srbija – Crna Gora 20:00č
Grčka – Rumunija 15:30č
Turska – Bugarska 17:45č

4. KOLO – SUBOTA, 28.07.2018.
Srbija – Rumunija 20:00č
Grčka – Bugarska 15.30č
Turska – Crna Gora 17:45č

5. KOLO – NEDELjA, 29.07.2018.
Srbija – Turska 20:00č
Crna Gora – Grčka 15:30č
Bugarska – Rumunija 17:45č

Pobednik Balkanskog prvenstva 2018. izboriće direktan plasman na II EP 2019.
Na šest do sada odigranih Balkanskih prvenstava, pionirke Srbije su osvojile 6 medalja, 5 srebrnih i 1 bronzanu.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Strana 4 od 132

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…