* U Centru Zdravka Društva za borbu protiv raka u Somboru, 11. i 12. maja organizovan dvodnevni seminar iz oblasti psihoonkologije uz podršku Internacionalnog kluba žena 

- Slika koja govori više od reči -

Tema je bila psihoonkologija – edukacija stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu podršku obolelima od raka. Učesnici seminara bili su psiholozi koji rade u velikim onkološkim centrima, u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, Kliničkom centru u Podgorici, psiholozi i socijalni radnik koji rade u Opštim bolnicima u Zrenjaninu i Somboru, kao i psiholozi koji su angaživani u udruženjima onkoloških pacijenata u Somboru i Leskovcu. 

Edukaciju je vodila doc. dr sci Tamara Klikovac, klinički psiholog i porodični psihoterapeut. O duhovnosti u bolesti procesu isceljenja je govorio Prezviter Branislav Šijačić.

Rezime ovog uspešnog skupa je niz predloga:

  • Uvažavati stres kao šesti vitalni znak (prema National Comprehensive Cancer Network vodiču /NCC/ SAD od 2010. Koristiti distres skalu u svakodnevnom radu kao alat za procenu jačine stresa (Vitalni znaci su temperatura, puls, disanje, arterisjki pritisak, bol, stres).
  • Preporuka za razvijanje mreže psihologa koji su obučeni u radu sa onkološkim pacijentima kroz sve segmente zdravstvene zaštite (tercijerna, sekundarna, primarna). Tako će biti omogućena bolja psihološka podrška onkološkim pacijentima u mestu prebivališta tokom i po završetku lečenja. Potrebno i međunarodno umrežavanje psihologa koji se bave psihoonkologijom.
  • Potreba za povećanjem broja psihologa u onkološkim centrima i onkološkim odeljenjima u našoj zemlji a u skladu sa svetskim, izgradnja tima u čijem sastavu je psiholog, psihijatar, socijalnih radnika u onkološkim centrima, a na manjim odeljenjima sa manjim brojem kreveta jedan psiholog/socijalni radnik.
  • Podržana je inicijativa pokretanja  i organizovanja posebne specijalizacije iz oblasti psihoonkologije koja nedostaje  u našoj zemlji.
  • Predložena edukacija psihologa iz primarne zdrvstvene zaštite (domovi zdravlja) koji se bave različitim poslovima prema opisu posla psihologa u domovima zdravlja, a najmanje psihoonkologijom, dok je onkološkim pacijentima potrebna stručna pomoć. Posebno je neophodan obučeni psiholog u sklopu službi kućne nege koje su nosioci palijativne nege i lečenja.
  • Potrebno je i u našem zdravstevnom sistemu standardizovati saopštavanje dijagnoze maligne bolesti (KO/KADA/GDE/KAKO SAOPŠTAVA DIJAGNOZU i ko pruža neposrednu prvu psihološku podršku).
  • Potrebno je unaprediti saradnju između zdravstvenih institucija i udruženja pacijenata.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* Javno komunalno preduzeće PROSTOR Sombor, u okviru svoje orijentacije aktivnog učešća u projektima prekogranične saradnje, nastavlja da razvija, kao što smo već izveštavali, nakon prvog javnog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru „Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020”, aktivnosti na ovom planu od itekakve višestruke važnosti za somborsku regiju i mnogo šire. Programi prekogranične saradnje, podsetimo, predstavljaju svojevrstan instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država, s ciljem unapređenja potencijala i jačanje rada preduzeća, njihovog osavremenjivanja i efikasnijeg poslovanja, usaglašavajući se sa EU standardima

Nakon raspisivanja prvog poziva „Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020”, predstavnici JKP PROSTOR Sombor kao vodećeg nosioca projekta sa strane Srbije sastali su se do sada dva puta a u četvrtak, 17. maja 2018. i treći put, sa predstavnicima glavnog partnera iz susedne države, članice Evropske unije, Hrvatske, firme „UKOP“ d.o.o. Osijek. Između ova dva preduzeća - međudržavnih partnera, već postoji dobra saradnja nastupa na sličnim programima. I na današnjem sastanku (17. maj), u kabinetu direktora JKP Prostor Sombor Gorana Nonkovića, definisani su dalji pravci zajedničkog nastupa, delovanja i apliciranja na navedene programe i utvrđeni novi značajni detalji a takođe su potpisana relevantna dokumenta sva četiri potpisnika, uz dva noseća: Gorana Nonkovića, direktora JKP Prostor Sombor i Hrvoja Ostričkog, direktora firme Ukop d.o.o. iz Osijeka, i pridruženih članica projekta sa obe strane, Jasne Petrović, direktorice preduzeća Kneževi parkovi d.o.o. iz Kneževih Vinograda (Hrvatska) i Vesne Prćić, direktorke JKP Pogrebno, Subotica (Srbija).

(Detalj sa sastanka u kabinetu direktora JKP PROSTOR Sombor Gorana Nonkovića, četvrtak, 17. maj 2018)

O značaju projekta, vrednog milion 400.000 evra, a čiji je rok 5. jul, o tome šta on znači za Sombor i širu zajednicu, napredovanje u smislu što su i na današnjem somborskom sastanku i potpisivanju partnerskih ugovora, gosti iz Hrvatske i Severnobačkog okruga - Srbije izrazili samim tim pošotvanje prema somborskom JKP Prostor kao glavnog partnera iz Srbije a na čijem je čelu, direktor domaćina, Goran Nonković je istakao:

- Pre svega ja bih želeo da se zahvalim Osijeku, Subotici i Kneževim Vinogradima na i dosadšanjoj uspešnoj saradnji, ta saradnja datira dobre tri godine, sa osiječkim „Ukopom“, i u principu manje-više a sigurno, na svaki javni poziv učestvujemo zajedno u projektima međudržavne saradnje - evropskim IPA projektima, odnosno prekogranične saradnje;  Subotica i Kneževi Vinogradi su praktično pridruženi članovi u oblasti u kojima smo svakako bliski po svojoj pretežnoj delatnosti.

(Goran Nonković, direktor JKP Prostor Sombor prilikom potpisivanja značajnih Interreg IPA dokumenata)

Nonković je takođe podvukao da će groblja postati značajne turističke atrakcije, objašnjavajući dalje: - Ovaj deo koji sada faktički radimo na javni poziv je turizam i ekologija, vezano za naš najveći i najobimniji deo aktivnosti, groblja, odnosno turističke destinacije koje se odnose na znamenite ličnosti a usput i podižemo i usluge groblja zajedno sa svim onim suštinskim elementima na najviši mogući nivo. Zajedno učestvujemo u svim tim projektima, razmenjujemo međusobna iskustva i učestvujemo u svakom delu koji može da poboljša faktički ovu delatnost ili da je digne na najviši nivo.

Ovaj deo što radimo u stručnom segmentu u smislu učestovanja u projektu prekogranične saradnje, smatram za najviši nivo na način čak da se i želim da nadam, da ćemo upravo u tom segmentu proći bar u jednom od ova dva projekta. Taj deo radimo i studiozno i ozbiljno i temeljno. Ovo nam je već treći sastanak samo po ovom pitanju u kojemu faktički hoćemo da učestvujemo i da se pokažemo i dokažemo sa izuzetno visokim rezultatima.

(Direktor glavnog aktera Interreg IPA CBC projekta sa hrvatske strane - firme Ukop doo iz Osijeka, Hrvoje Ostrički i Slobodan Stevančev, JKP Prostor Sombor)

Izjave ostalih aktera kao i foto zapise sa somborskog sastanka u JKP PROSTOR kao i druge pojedinosti, pratićete u narednom članku na stranici Novog Radio Sombora posvećenoj Javnom komunalnom preduzeću PROSTOR Sombor, čiji smo medijski pratilac.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* U četvrtak, 17. maja, između 11 i 13 časova, u dvorištu Gradskog muzeja Sombor, biće predstavljen program Muzej u mom domu, u okviru manifestacije Muzeji za 10!

Program uključuje zanimljive, raspoložene, elokventne građane koji imaju odgovarajuće predmete, dokumente, fotografije ili bilo šta od svedočanstvene vrednosti za prošlost svoje porodice i/ili grada, a što komunicira autentičnošću, poklapanjem dokumenta i sećanja i argumentovanim tumačenjem.

Edukovanje i animacija baštinika u svakodnevnom životu je od ključne važnosti u današnjem dobu nedovoljnosti institucionalne brige o kulturnom i prirodnom nasleđu. Kulturna baština ne tiče se samo ustanova ili nadležnog ministarstva već svakog od nas.

Dobrodošli na razgovor o NAŠOJ baštini - pozivaju u Gradskom muzeju Sombor!

Reč o građanima-kustosima i njihovom ovogodišnjem doprinosu ovom originalnom programu:

Učestvuju građani-kustosi:

* Jelena Radojević, prevoditeljka s arapskog, fotografkinja. Unuka somborskog fotografa Petra Radojevića. Tabla s ručno napisanom firmom Radojević nalazi se još uvek na glavnoj gradskoj ulici premda čuvene radnje, nažalost, više nema. Radojevićeva fotografska radnja je bila dostojni nastavljač starih somborskih fotoateljea s početka i u prvoj polovini 20. veka. Njegov rad obeležio je prelaz iz vremena važnosti zanatske veštine na masovno umnožavanje, zadržavši brižljiv odnos pre svega prema mušteriji, a potom i samoj fotografiji kao predmetu koji čuva vreme.
Teško je pronaći porodicu u Somboru ili nekog ko je služio vojni rok u ovom gradu a da nema fotografiju koju je izradio Petar Radojević. Uz priču o fotografiji, aparatima, upotrebnim predmetima iz fotografske radnje (preteči popularnog Fotošopa), čućemo anegdote o Petru, čoveku koji je, svojevremeno, na jednom sajmu u Nemačkoj, pošto je video najsavremeniju tehniku za izradu fotografija koja “štedi vreme”, rekao: “Ja imam vremena za svoj posao!” Mnogi mladi ljudi su se odvažili da probaju da urade neke “umetničke” fotografije ohrabreni Petrovim savetima i stprljenju. Majstor je uvek insistirao na crno-belim fotografijama kao umetnički ubedljivijim i zahtevnijim. Malo nas, međutim, je znalo da je ova preporuka, osim nesumnjive vrednosti crno-belih “slika”, bila posledica jedne brižljivo čuvane porodnične tajne. Petar je bio daltonista! Fotografije u boji, to je takođe bila tajna, izrađivao je Petrov rođak.

* Manda Prišing, predsednica Uduženja građana Ravangrad. Aktivistkinja Mirovnog pokreta. Prišing je jedna od najuglednijih predstavnica nevladinog sektora u Somboru, ali i šire. Od projekata važnosti podizanja svesti o multikulturalnosti do podrške mladim umetnicima, Manda Prišing je ostavila veliki trag u tranzicionom periodu upućujući naročito mlade na nesumnjive vrednosti otvorenosti, povrenja i tolerancije. Njen doprinos Muzeju u mom domu nosi naziv Pronađi se! Moj dom se pretvara u Moje selo: Bački Monoštor, sa porodičnih fotografija stanovnika tog sela, jednog velikog, toplog doma. U pitanju su iščezli prizori izgleda sela, mode, običaja Šokaca, Nemaca, Mađara na fotografijama iz 50-tih godina prošlog veka. Pronađi se! nije upućeno samo stvarnim ličnostima na fotografijama ili njihovoj rodbini, već svim zaintersovanim ličnostima za podsećanje na izgubljene svetove, aktivnu međusobnu komunikaciju, prepoznavanje konteksta, detalja, fizionomija kao “svojih”.
Doprinos gospođe Prišing upućuje da u Pronađi se! svako može da se pronađe, samo ako to odista želi.

* Milan Radišić, horovođa crkvenog hora Sveti car Konstantin i carica Jelena pri hramu Svetog velikomučenika Georgija u Somboru, predsednik Upravnog odbora Pevačkog društva u Somboru. Gospodin Radišić je dugi niz godina aktivan u somborskoj sredini kao pregalac na polju organizovanja, proučavanja i popularizacije muzičkog života, naročito horskog pevanja. Gospodin Radišić, skladno svom pozivu, donosi muzičke instrumente iz vlasništva svoje porodice, fotografije i predratni snimak tamburaške bande koji ćemo slušati preko razglasa.
            (Izdvajamo priču o jednoj flauti)
Instrument su njegovi preci 1918. godine otkupili od nemačke porodice Cigler koja je odlazila u Nemačku posle promene geopolitičke situacije nakon Prvog svetskog rata. Uprkos tome da niko od njih nije umeo da svira, privučeni lepotom stare, drvene barokne flaute s flautnom cevi od slonove kosti iz polovine 18. veka, njenim «zračenjem» kome nisu mogli da odole ali i nadom da će njihovi potomci u nekoj srećnijoj budućnosti svirati na tom instumentu kao slobodni, obrazovani i kulturni ljudi, skromna porodica se odlučila na ovu kupovinu koja je imala u sebi dosta simboličkog i zahvalnog za mnoga i različita tumačenja. Lepa flauta svedoči o preseku dve ljudske strepnje i nade: onih koji odlaze i «oslobađaju se» svega «nepotrebnog», i onih koji ostaju, takođe na novom početku, instiktivno povezujući lepotu i umetnost sa osećanjem slobode i lepšom budućnošću. Gospodin Radišić koji je svoj život gotovo u celosti posvetio muzici, nikada nije naučio da svira flautu- Obeležavanje događaja iz 1918. godine, intimnom pričom o flauti, dobija jedan nov ton, približava nas (ne)običnoj ljudskoj priči koja ostaje posle svih ideoloških i drugih velikih narativa: iza zastava, truba, oružja i velikih spomenika. Uostalom, kao i svaka nada – na dnu Pandorine kutije.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Ambasador Finske NJ.E. Perti Ikonen i ekonomski savetnik u Ambasadi Finske Igor Madžarević, boravili su u Somboru u sredu, 16. maja

Domaćini, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i prim. dr Zoran Parčetić, sa saradnicima predstavili su grad Sombor, a gradonačelnica je istakla da je posebno raduje, što će osim saradnje u oblasti kulture biti razgovora i o privrednoj saradnji.

- Saradnja u oblasti kulture je već uspostavljena, očekujemo i uspostavljanje privredne saradnje i očekujemo rezultate od ovog susreta u Somboru - istakla je Golubović.

NJ.E. Ikonen je rekao, da s obzirom na činjenicu da tekstilna industrija postoji u Somboru ima prostora za saradnju u ovoj oblasti, kao i u oblasti proizvodnje obuće.

Ambasador Finske je rekao da u Srbiji posluje 10 finskih kompanija, među kojima i kompanija „Lindstrom“ iz oblasti proizvodnje tekstila.

Nakon zvaničnih razgovora u lokalnoj samoupravi, prema programu posete NJ.E. Ikonena, u Regionalnoj privrednoj komori Sombor održan je sastanak sa privrednicima Zapadnobačkog upravnog okruga, gde je privrednicima predstavljena Finska.

Prema programu posete ambasador Ikonen je u Galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ otvorio izložbu „Inovativni dizajn Finske“. S obzirom na činjenicu da je dizajn ključni strateški element finskih kompanija, na izložbi su na foto panelima dočarani inovativnost i autentičnost finskog dizajna koji nesumnjivo doprinosi uspešnosti finskih kompanija.

Ambasador je posetio i Gimnaziju „Veljko Petrović“ i učenicima održao predavanje o Finskoj i obogatio školsku biblioteku poklonivši nekoliko knjiga finskih književnika.

***

- Finska – najsrećnija zemlja -

Finska ima 5,5 miliona stanovnika, prošle godine proslavila je 100 godina postojanja, od 1955. godine je članica Ujedinjenih nacija, a od 1996. godine Evropske unije.

Prema istraživanju UN, Finska je nedavno ocenjena kao najsrećnija zemlja, mereno osećajem kako građani doživljavaju svoju državu. Građani su ocenjivali rodnu ravnopravnost, bezbednost, korupciju i drugo. Osnovni razlog ovakvih ocena Finaca jeste obrazovni sistem i priroda. Učitelj je, prema rečima NJ.E. Ikonena, najcenjenija profesija u Finskoj i teško je upisati Učiteljski fakultet.

- Dobri učitelji uče decu, koja postaju dobri ljudi - istakao je Ikonen.

Osim što je najsrećnija zemlja, Finska je prva po pismenosti, po stabilnosti institucija, među prve tri zemlje je po najmanjoj korupciji.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* U glavnom gradu Bugarske Sofiji je druge majske srede održana je Međunarodna sindikalna konferencija pod nazivom „Glas integracija Zapadnog Balkana“. Kolege iz bugarskog sindikata KNSB ugostile su, uz finansijsku podršku Fondacije Fridrih Ebert, reprezentativne sindikalne organizacije iz regiona Zapadnog Balkana, kao i predstavnike Evropske konfederacije sindikata

Cilj konferencije bio je usvajanje Deklaracije o novoj radno-socijalnoj dimenziji procesa evropskih integracija Zapadnog Balkana. Regionalni sindikalni savet SOLIDARNOST, koji okuplja sindikalne centrale iz zemalja bivše Jugoslavije uradio je predlog ovog dokumenta koji su podržale i ostale kolege iz regiona. Deklaraciju će u sredu, 17. maja na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata Luka Vinsentini, predati premijeru Bugarske kao zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom.

Deklaracija polazi od činjenice da sindikati kao bitan društveni faktor na nacionalnom nivou moraju da budu istinski uključeni u celokupan proces evropskih integracija, istovremeno jačajući svoje kapacitete. Pozivaju se nadležne evropske institucije da u daljem procesu EU integracija podsećaju vlade država u regionu da se tokom sprovođenja pravnih tekovina EU u oblasti radnih i socijalnih prava zemalja ne donose odluke koje će značiti samo puko prenošenje minimalnih standarda propisanih preporukama, već i da, gde je god to moguće, u saradnji sa socijalnim partnerima budu uspostavljeni i primenjeni viši standardi poštovanja prava iz oblasti rada i socijalne politike.

Čedanka Andrić, izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost

U daljem nastavku procesa evropskih integracija neophodno je obezbediti dostupnost svih dokumenata koji se odnose na pregovore o pristupanju, i to pre svega, analitičkih izveštaja, prevoda pravnih tekovina EU, kao i praksu da se kriterijumi za otvaranje i zatvaranje poglavlja objavljuju na stranicama Delegacija EU u zemljama regiona. Prilikom usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonima EU, neophodno je analizirati i sve moguće socijalne posledice izmena zakona, naročito na ugrožene kategorije stanovništva, na prava radnika, sisteme socijalne zaštite, socijalni dijalog i industrijske odnose.

Socijalni partneri na Zapadnom Balkanu treba aktivno da učestvuju u definisanju znanja neophodnih za obavljanje novih poslova, boljem planiranju i povezivanju politika u oblasti obrazovanja, obuke i zapošljavanja, a koji su odgovor na digitalizaciju i Industriju 4.0 u regionu. U procesu pristupanja EU nove tehnologije i inovacije treba du budu podržane snažnim ekonomskim i finansijskim politikama i pravednim poreskim sistemima koji finansiraju socijalnu sigurnost.

Deklaracija takođe apeluje da se reforme pravosuđa fokusiraju i na ubrzanje rešavanja radnih sporova i gde je god to moguće, formiraju posebna sudska veća nadležna za radno-pravnu materiju.

UGS NEZAVISNOST su na konferenciji predstavljali predsednik, Zoran Stojiljković i izvršna sekretarka, Čedanka Andrić

* Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora najavilo je sprovođenje aktivnosti koje se odnose na očuvanje i prohodnost atarskih puteva, čiji je cilj da se „svakom  građaninu omogući jednako pravo korišćenja i očuvanja poljskih puteva“

U obaveštenju Odeljenja za poljoprivredu se navodi da su uzurpacije, odnosno odoravanja nekategorisanih atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora, učestala, te mole zakupce državnog poljoprivrednog zemljišta kao i vlasnike katastarskih parcela koje se međe sa atarskim putevima da prestanu sa daljom uzurpacijom poljskih puteva.

U obaveštenju se navodi da će Odeljenje postupiti u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete i podneti prekršajnu prijavu protiv lica koje uzurpira poljski put.

Obaveštenje Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine dostupno je ovde.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Drugog majskog vikenda je održano državno prvenstvo za kadete u Rumi. Učestvovao je Somborac Marko Mujkić, član Kik boks kluba „Kobra“

Predstavilo se više od stotinu takmičara iz čitave Srbije. Takmičenje je bilo i više nego jako, jednodušni su u oceni protagonisti. Naš Somborac Marko Mujkić je postao vicešampion Srbije. Marko je u finalu izgubio od iskusnog takmičara.

Meč je bio visokog inteziteta sa puno razmena udaraca. Odlučila su samo dva poena u korist Markovog protivnika. Trener Aleksandar Kovač je zadovoljan kako se Marko borio i kaže da je pred Markom uspešna karijera.

Marko odmah nastavlja sa treninzima i priprema se za nove uspehe!

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Marko sa svojim trenerom Aleksandrom Kovačem

* Izborna skupština Pokreta Snaga Srbije - Braća Karić u Somboru biće održana poslednjeg majskog utorka, 29. maja u velikoj sali Gradske kuće, sa početkom u 18 časova. Najavljen je dolazak osnivača i čelnika Centrale Pokreta

(Bogoljub Karić, osnivač i predsednik Pokreta Snaga Srbije - BK)

Tako je odlučeno na poslednjem, u nizu pripremnih sastanaka aktivista ovog Pokreta koji na društveno-političkoj sceni u Srbiji u savremeno doba ostavlja snažan utisak. Kao nova snaga, kako i u samom Pokretu u nazivu stoji, pre svega u preduzimljivosti svakodnevnog brzog i efikasnog, produktivnog tempa njegovog osnivača i predsednika Bogoljuba Karića, te njegovih najbližih saradnika, čija se mreža širi, u somborskom krugu istomišljenika vlada optimizam, pozitivna energija i duh timskog rada verujući da će i samom gradu Somboru doprineti već koliko sutra dalji boljitak.

- To i jeste jedan od naših osnovnih ciljeva, da isključivo afirmisanjem pozitivnih vrednosti kao što od svog samog nastanka Pokret Snaga Srbije u svom radu i delovanju naglašava, da doprinosimo daljem razvoju privrednih potencijala u gradu Somboru, obrazovno-vaspitnih institucija, napredovanju mladih generacija, podizanju svesti građana o zajedništvu, vraćanju kvalitetne medijske scene u našem gradu, nastavku još boljih sportskih rezultata i uključivanju žitelja naše opštine u najraznovrsnije manire u okviru zdravih stilova života - podvlači Vlatko Belovuković, kandidat za predsednika Gradskog odbora PSS-BK u Somboru. - Temeljno smo se tokom minulih meseci pripremali za Izbornu skupštinu Pokreta u Somboru, ostalo je da u finišu odradimo one često veoma važne detalje i realizujemo pojedine originalne, verujemo pozitivno i prijatno iznenađujuće momente koje ćete videti na Izbornoj skupštini. Zato pozivam građane Sombora i naše opštine, prijatelje, komšije, rođake, da nam se pridružem u utorak, 29. maja sa početkom u 19 časova, u svečanoj sali na spratu Gradske kuće, Trg svetog trojstva. 

(Dugogodišnji istaknuti društveno-sportski radnik, sportista i trener, jednog od najuspešnijih somborskih sportskih klubova, Džudo - sambo kluba Bačka i jedan od čelnika Saveza Srbije ovih sportova)

Za kandidate za članove GO PSS-BK u Somboru, na prethodnom sastanku, 10. maja, predloženi su: Marko Stipankov, koji je imao do sada ulogu vođenja svih zapisnika na uvodnim i pripremnim sastancima, Angelina Zatezalo, Juliana Jerković, Žana Milanko, Slobodan Naumov, Zoran Ilić, Željko Rebrača, Dejan Horvat, Života Vasiljević i Jovica Škibola.

No, kako je potvrdio Stipankov, GO biće ubrzo proširen za još pet članova, kao i pojačan poverenicima iz naseljenih mesta grada Sombora.

(Nosilac najviše zvanja u džudou, majstorskog crnog pojasa 6. dan, Marko Stipankov: svoje iskustvo prenosi u rad Pokreta okupljajući kao i dosadašnji najaktivniji članovi somborskog Pokreta SS-BK u osnivanju, istaknute pojedince u različitim sferama društvenog, privrednog, sportskog života)

Savo Zatezalo je kandidat za predsednika Nadzornog odbora, a za sastav Izvršnog odbora kandidovani su Angelina Zatezalo, za predsednicu, koja je predložila u petočlani Izvršni odbor još Mariju Brdarić, Srđana Ačanskog, Milisava Minića i Veljka Cupaća. 

Kandidat za predsednicu organizacije žena Pokreta u Somboru predlaže se Andrea Stipankov Marot, dok je Sonja Grgurić kandidatkinja za predsednika omladinske organizacije. 

(Višestruki prvak države u najtrofejnijom srpskom borilačkom sportu rvanju, Savo Zatezalo, kandidat za predsednika NO PSS-BK Sombor, penjao se na najviši podijum i kao nekolikostruki veteranski šampion sveta)

Već su pozvani brojni gosti, predstavnici društveno-političkih organizacija, stranaka, partija, udruženja i asocijacija od republičkog, pokrajinskog, do lokalnog nivoa, kao i predstavnici medija.

- Važan nam je onaj naš običan, jednostavan, narodski čovek, sa svim svojim potrebama, problemima, ali i željama, mogućnostima i dobrim namerama, kojem jeste potreban posao ali koji i želi da radi, ističu u somborskoj buduće skoroj ustrojenoj organizaciji Pokreta Snaga Srbije-BK.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Projekti pet udruženja građana zadovoljili su kriterijum negovanja nacionalnog identiteta nacionalnih zajednica u 2018. godini i finansiraće se iz budžeta grada Sombora. To su: projekat „Unapređenje  afirmacije mađarske nacionalne manjine u Zapadnobačkoj regiji“, asocijacije „Podunavlje“ – Doroslovo kojoj je za projekat  dodeljeno 270.000,00 dinara

Sredstva su dodeljena i UG „Bunjevačko kolo“ – Sombor za projekat „Dani kulture, tradicije Srba i Bunjevaca u Somboru“ i to 220.000,00 dinara, HKUD „Vladimir Nazor“ – Sombor, 180.000,00 dinara za izdavanje lista „Miroljub“, a za projekat „Ri(je)č i slika“ – UG „Urbani Šokci“, dodeljeno je 150.000,00 dinara.

Iznos od 80.000,00 dinara dodeljen je Bunjevačkom media centru za projekat „Mladi Bunjevci u Somboru“.

Odbačeni su projekti HKPD „Silvije Kranjčević“ – Bački Breg i Društva srpsko-ruskog prijateljstva, a odbijeni projekti HKD „Vladimir Nazor“ – Stanišić, KUDH „Bodrog“ - Bački Monoštor i UG „Natura“ – Bački Breg.

Udruženja građana koja su dobila manji iznos sredstava od traženog, imaju obavezu da odmah dostave specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno da dostave obaveštenje ukoliko odustaju od sredstava koja su dodeljena.

Rešenje o dodeli sredstava dostupno je ovde, a obaveštenje o dostavljanju nove specifikacije troškova ovde.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću skupštine grada Sombor

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Hirurg u Opštoj bolnici "Doktor Radivoj Simonović" u Somboru, načelnik Odeljenja za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja, šef Odseka za urgentnu neurotraumu, lekar specijalista opšte hirurgije Odeljenja za hirurgiju, dr Darko Kosanović, prisustvovao je jednoj od brojnih, redovnih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Sombor u utorak, 15. maja, kojoj su se ozdazvali učenici Srednje poljoprivredno prehrambene škole. Tom prilikom dr Kosanović je dao i izjavu za medije o značaju ovakvih akcija u savremeno doba 

- Dobrovoljno davalaštvo krvi je jedna od najhumanijih ljudskih aktivnosti, praktično davanjem krvi, vi nekom dajete život - podvukao je dr Darko Kosanović. - Zakonima Republike Srbije, pozdakonskim aktima, Crvenom krstu poverene su aktivnosti na motivisanju i promovisanju dobrovoljnog davalaštva koje se sprovodi u saradnji sa službama za transfuziju krvi bolničkih ustanova.

Ono je toliko značajno, dobrovoljno davalaštvo krvi, jer praktično nije moguće zamisliti funkcionisanje određenih bolničkih službi bez dovoljnih zaliha krvi, bez dovoljnih jedinica krvi, kao što su hirurške grane, ginekologija i ostale bolničke službe - naglasio je dr Kosanović.

(Vredne volonterke somborskog Crvenog krsta na svakodnevnim zadacima, pa i onim posebno važnim prilikom susreta sa dobrovoljnim davaocima krvi u Somboru)

Nastavljajući, dr Kosanović je uputio i sledeći poziv: - Ovom prilikom bih se zahvalio svima koji prvi put daju krv, kao i onima koji već višestruko daju krv, zahvalio bih im se i pozvao bih da i dalje to čine, a u prvom redu bih se obratio mlađim ljudima da slede primer starijih, onih koji su to već činili.

Pozivam populaciju mladih da se uključe u dobrovoljno davalaštvo krvi jer niko od nas ne zna kada će mu u životu zatrebati. Dakle, dati krv, znači nekom dati život. To je istovremeno moja poruka za buduće davaoce.

(dr Darko Kosanović, predsednik Saveta za zdravlje Skupštine grada Sombora i Biljana Klipa, potpredsednica ovog Saveta, sekretarka Gradske organizacije Crvenog krsta Sombor)

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Učenici somborske Srednje poljoprivredno prehrambene škole redovno se sa svojim profesorima, odazivaju dobrovoljnom davanju krvi)

Strana 4 od 112

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…