* „Evropa u mom gradu“ je naziv konferencije koju sutra (četvrtak), 20. septembra, u Somboru organizuje nemačka Fondacija „Konrad Adenauer“ uz podršku grada Sombora i Udruženja Nemaca „Gerhard“, Sombor

Konferencija je zakazana u velikoj sali u zgradi lokalne samouprave (Trg cara Uroša 1, Sombor), a u uvodnom obraćanju, od 10 časova, učesnicima će se obratiti Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i Norbert Bekman, direktor Fondacije „Konrad Adenauer“.

U okviru konferencije vodiće se dve panel rasprave, tema prve je Evropska unija i politika nacionalnih manjina, a tema drugog panela su manjine i migranti.

Konferencija omogućava razmenu iskustava gostiju, predstavnika političke scene i civilnog društva iz Nemačke sa lokalnim akterima i doprinosi produbljivanju saradnje Srbije sa Nemačkom.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću /

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Centar Ministarstva odbrane Sombor, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i na kurs za rezervne oficire mogu se prijaviti državljani Republike Srbije, starosti od 19 do 30 godina, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Prijavu kandidat dostavlja centru Ministarstva odbrane Sombor, u Ulici Sonje Marinković 2, Sombor.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću 

Prati: Novi Radio Sombor

"Žena je izuzetno biće. Unutar nje je sposobnost da kreira, odgaja i menja. Žene su istinski graditelji društva."
 
~ . ~
 
U okviru  projekta koji je realizovala Sigurna kuća Sombor u partnerstvu sa BIO IDEOM, a koji je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, obavljena je studijska poseta Sarajevu, gde su rukovodilac Sigurne kuće, Tamara Savović i predsednica UG BIO IDEA, Sanida Klarić, imale sastanke sa predstavnicama ženske nevladine organizacije NAHLA, kako bi se uspostavila međuregionalna saradnja sa organizacijama koje imaju slične ciljeve, unapredila praksa i razmenila iskustva. NAHLA, Centar za istraživanje i edukaciju, ima u svojoj agendi nekoliko stubova, od kojih su najvažnija dva, žene u preduzetništvu i ekonomsko osnaživanje, formalno i neformalno obrazovanje, podučavanje, obuke, mentorstvo, liderstvo i slično.
 
Sigurna kuća, kao ustanova koju finansira grad Sombor, predstavlja inovativan model rada, jer osim svoje osnovne funkcije smeštaja, uspostavila je saradnju i sa civilnim sektorom kako bi intenzivno radila na podizanju svesti i aktivizma, jačanju partnerstva u zajednici i pravljenju promena u društvu. To je bila jedna od tema sastanka, kao i prevazilaženje stereotipa i predrasuda prema ženama, koje su prisutne u svim zemljama u regionu. Druga tema o kojoj se razgovaralo je ekonomsko osnaživanje žena i radionice koje realizujemo u partnerstvu sa BIO IDEOM u zaštićenom području Gornjeg Podunavlja. 
 
 
Ono što je zanimalo predstavnice NAHLE, jeste na koji način funkcioniše Sigurna kuća, kakve radionice organizuje, kako okuplja žene, na koji način ih osnažuje. Zajednički imenitelj Sigurne kuće, BIO IDEE i NAHLE  je očuvanje porodice, kao osnovnog atoma društva, kroz snažnu i osvešćenu ženu. S obzirom na to da se predstavnicama iz NAHLE dopao model po kojem radi Sigurna kuća, Tamara Savović i Sanida Klarić, pozvane su da njihovim korisnicama kroz radionice i prezentacije održe obuke. Termin radionica biće preciziran tokom narednih online sastanaka.
 
Tokom drugog dana studijske posete, obavljen je sastanak i poseta NVO MOZAIK, koji se bavi socijalnim preduzetništvom, ekonomskim osnaživanjem žena i mladih i rešavanjem društvenih problema kroz finansijsku i mentorsku podršku. U ime MOZAIKA sastanak su vodili Vladimir Marić, direktor poslovnog inkubatora i Dženan Šarić, mentor za društvene biznise. Tokom razgovora, došlo je do razmene iskustava i otvaranjem tema za uspostavljanje saradnje iz oblasti preduzetništva. Ovo je bio prvi i inicijalni sastanak na kojem je organizacija predstavila mehanizam svog rada, sektore i ljudske resurse.
 
Dogovoren je nastavak saradnje u narednom periodu.
 
Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* На схадзки Управного одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово”, по Явней поволанки за вибор директора розписаней 27. юлия, од штирох приявених кандидатох, найвецей гласи достал др Борис Варґа

Управни одбор зашедал у полним составе (дзевец особи), за др Варґу гласали седем особи. Потерашнєй директорки НВУ „Руске слово” Мартици Тамаш, други по шоре мандат тирва по 19. септембер, а тоту одвичательну функцию др Варґа пребера 20. септембра. Мандат директорови тирва штири роки.

По Закону о явним информованю и медийох, хтори ступел на моц 2016. року, вибор директора окончує Управни одбор, а нє Национални совит националней меншини чий єй снователь.

Борис Варґа народзени у Руским Керестуре 1975-ого року, а жиє и роби у Новим Садзе.  Дохтор є политичних наукох, новинар, публициста и нєзависни аналитичар. Маґистровал медзинародне новинарство у Львове (Україна) и дохторовал на сучасних политичних системох на Факултету политичних наукох у Беоґраду.

Оленка Живкович/ фото „Рутенпрес”

~ . ~

* Na sastanku Upravnog odbora Novinsko izdavačke ustanove „Rusko slovo“, po Javnom pozivu za izbor direktora raspisanom 27. jula, od četiri prijavljena kadidata, najviše glasova je dobio dr Boris Varga

Upravni odbor je zasedao u punom sastavu (9 članova), a za dr Vargu je glasalo sedam. Dosadašnjoj direktorici NVU „Rusko slovo“ Martici Tamaš drugi po redu mandat trajao je do 19. septembra, a ovu odgovornu funkciju dr Varga preuzima 20. septembra. Mandat direktora traje četiri godine.

Po Zakonu o javnom informisanju i medijima koji je stupio na snagu 2016. godine, izbor direktora obavlja Upravni odbor, a ne Nacionalni savet nacionalne manjine čiji je osnivač.

Boris Varga je rođen u Ruskom Krsturu 1975. godine, a živi i radi u Novom Sadu. Doktor je političkih nauka, novnar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinasrstvo u Lavovu u Ukrajini, a doktorirao je na savremenim političkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Olenka Živković/ foto „Rutenpres“

* Popularna tradicionalna manifestacija biće održana u subotu, 22. septembra

(deo promotivnog letka ovogodišnjeg Lemeškog kulen festa)

Početak je u 10 časova, pa sve do, kako domaćini u Svetozaru Miletiću poručuju, do ponoći

Pripremljena su sledeća dešavanja:

Lemeški kulen — prezentacija i prodaja

Tradicionalni suhomesnati proizvodi iz zemlje i inostranstva

Tradicionalni proizvodi domaće kuhinje

Takmičenje proizvođača kulena

Kulturno–zabavni program

Nagradne igre za posetioce

Tamburaši

.....

* Koncert Zvonka Bogdana *

.....

(Informacije: Stipan 064 / 13 25 062 , Ištvan 063 / 77 29 454)

~ . ~

Kulenijadu će prethodnog dana najaviti sledeći program:

Petak, 21. septembar od 16 do 22 časa

„Mali poljoprivrednik — mali preduzetnik”

Priprema i prodaja jednostavne domaće hrane u izvedbi malih Lemešana

Muzičko–zabavni program

.....

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Републична виберанкова комисия (РВК) у Беоґраду, за тераз преглашела штири лїстини за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини

На виберанковей лїстини „Руснаци вєдно”, хтору поднєсла ґрупа виберачох „За Руснацох”, єст 19 кандидатох и за ню стоя 176 полноважни вияви виберачох.

Друга по шоре, лїстина за виберанки – „Буц и остац РУСНАК-ОЛЕНА ПАПУҐА”, хтору поднєсло Здруженє „Руска лиґа”. На тей лїстини 7-еро кандидати, и за ню стоя 90 полноважни вияви виберачох.

Треца по шоре лїстина за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини – „За Руснацох – Желько Ковач”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „За Руски Керестур”, а на тей лїстини 12-еро кандидати, и за ню стоя 106 полноважни вияви виберачох.

Штварта по шоре лїстина – „Руска будучносц”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „За младих Руснацох”. На нєй 12-еро кандидати, и за ню стої 101 полноважна виява виберачох.

Виберанки буду отримани 4. новембра, а термин за придаванє лїстинох 19. октобер.

Оленка Живкович

~ . ~

* Republička izborna komisija (RIK) u Beogradu je, za sada proglasila četiri liste za izbore za članove Nacionanog saveta rusinske nacionalne manjine.

Na izbornoj listi „Руснаци вєдно” („Rusini zajedno“), koju je podnela grupa birača „Za Rusine“, ima 19 kandidata i iza njih stoji 176 punovažnih izjava birača.

Druga po redu je lista za izbore – „Буц и остац РУСНАК-ОЛЕНА ПАПУҐА” („Biti i ostati RUSIN – OLENA PAPUGA“), koju je podnelo Udruženje „Rusinska liga“. Na toj listi ima 7 kandidata, a iza njih stoji 90 punovažnih izjava birača.

Treća po redu je lista za izbore za članove Nacionalnog sveta rusinske nacionalne manjine – „За Руснацох – Желько Ковач” („ Za Rusine – Željko Kovač“) , koju je podnela Grupa birača „Za Ruski Krstur“ i na toj listi je 12 kandidata, a iza njih stoji 106 punovažnih izjava kandidata.

Četvrta po redu je lista – „ Руска будучносц” („Rusinska budućnost“), koju je podnela Grupa birača „Za mlade Rusine“. Na njoj je 12 kadidata, a iza njih stoji 101 punovažna izjava birača.

Izbori će biti održani 4. novembra, a termin za pridavanje listi je 19. oktobar.

Olenka Živković

* Fondacija Ana i Vlade Divac poziva na svečano otvaranje senzornog parka u okviru Škole za osnovno obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić”, 20. septembra u 12 časova, u ulici Radoja Domanovića 58 u Somboru

Senzorni park je urađen u okviru konkursa „Da rastemo srećni“ koji je raspisala Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa NCR fondacijom i jedna je od šest izabranih škola koje su renovirane uz pomoć sredstava, u ukupnoj vrednosti od 4.200.000 dinara.

Na događaju će govoriti: Dušanka Golubović, gradonačelnica grada Sombora, Stefan Lazarević, generalni direktor NCR Srbija i EMEA direktor za spoljne poslove, Ana Koeshall, direktorka Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Sonja Durut, direktorka škole „Vuk Karadžić”.

Na kraju jednosatnog programa medijima će biti omogućeno uzimanje izjava od strane govornika.

Nakon svečanog otvaranja, učenici škole izvešće priredbu za sve posetioce.

Fondacija Ana i Vlade Divac sa partnerima već 11 godina radi na obezbeđivanju uslova za kvalitetno odrastanje i obrazovanje. Do sada je obnovljeno više od 70 vrtića i škola koje pohađa više od 20.000 dece.

~ . ~

O FONDACIJI „Ana i Vlade Divac“

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ osnovana je 2007. godine, kako bi pomogla građanima, posebno izbeglim i raseljenim licima, u rešavanju njihovih životnih i egzistencijalnih problema. Misija Fondacije je obezbeđivanje kvalitetnog života ranjivih grupa i njihovo integrisanje u lokalnu i širu zajednicu jačanjem ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije u društvu.

Fondacija je posvećena pružanju humanitarne pomoći, ekonomskom osnaživanju i podsticanju zapošljavanja, razvoju demokratije i podršci lokalnim zajednicama, te razvoju filantropije u društvu. Zahvaljujući podršci preko 650.000 pojedinaca, 680 kompanija i 82 organizacije, Fondacija je u toku svog desetogodišnjeg rada prikupila više od 15 miliona dolara i obezbedila pomoć za preko 640.000 ljudi. Detalji o Fondaciji i projektima dostupni su na divac.com.

~ . ~

O NCR fondaciji

NCR fondacija je osnovana 1953. godine sa ciljem da podrži projekte lokalnih zajednica u kojima NCR korporacija posluje, a koji su u skladu sa misijom fondacije. Kako je NCR korporacija postala lider u primeni omni-channel rešenja koja omogućavaju korisnicima da lako i brzo obavljaju svakodnevne transakcije, NCR fondacija je formirala svoju strategiju donacija, čiji je osnovni cilj da pruži podršku ljudima da pomognu sami sebi. NCR fondacija odobrava strateške donacije neprofitnim partnerima čija su zalaganja u skladu sa filozofijom korporacije, uključujući i globalne donacije preko međunarodnih neprofitnih agencija sa sedištem u SAD. NCR fondacija je usredsređena na programe za podršku obrazovanju, opštem zdravlju i osobama sa smetnjama u razvoju.

~ . ~

O NCR korporaciji

NCR korporacija, lider u primeni omni-channel rešenja, omogućava korisnicima da lako i brzo obavljaju svakodnevne transakcije. Uz pomoć sopstvenog softvera, hardvera i širokog spektra usluga, NCR omogućava oko 700 miliona transakcija dnevno u oblasti finansija, maloprodaje, uslužnih delatnosti, putovanja, telekomunikacija i tehnologija. NCR korporacija sa sedištem u Atlanti (Džordžija, SAD) ima oko 30 000 zaposlenih i posluje u 180 zemalja. Ostale važne informacije o NCR korporaciji možete pronaći na sajtu, na kome se redovno ažuriraju finansijski i drugi važni podaci o NCR-u.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* U ponedeljak, 24. septembra, biće održano svečano otvaranje izložbe polaznika likovne sekcije Udruženja građana „Bunjevačko kolo“ u maloj sali Kulturnog centra „Laza Kostić“, Venac Radomira Putnika 2

Na izložbi će posetioci moći da vide likovne radove mališana koji su nastali tokom ove godine i na V Dečjoj koloniji – „Cipovka“, koja je održana na salašu „Agro Ravangrad“.

Početak otvaranja je u 19 časova. 

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

~ . ~

* U Somboru je u nedelju, 16. septembra uveče završen prvi filmski festival Dunavsko-panonske regije “Porodica naroda / Family of Nations”, u organizaciji Kulturnog centra „Laza Kostić” Sombor. Svečano zatvaranje festivala i dodelu nagrada vodili su mladi glumci Slaven Došlo i Vanja Nenadić

Žiri Glavne Selekcije, u sastavu Radoslav Zelenović, Gorčin Stojanović i Lazar Rajić Roockwood, odlučio je da GRAND PRIX Zlatni celtis za najbolji film dodeli hrvatskom filmu "Comic Sans", u režiji Nevia Marasovića. Najbolji glumac festivala je Emir Hadžihafozbegović (film “Žaba”), dok je najbolja glumica Zsófia Szamosi (film “Jedan dan”).

Nagradu za najbolju mladu glumicu festivala dobila je Kristina Stevović za ulogu u filmu “Granice kiše”. Pubici se poklonio Emir Hadžihafizbegović, dok su se ostali nagrađeni obratili putem video linka.

Žiri Selekcije studentskog filma, u sastavu Maja Šuša, Slaven Došlo i Peter Goretić, odlučio je da nagradu za najbolji studentski film dodeli filmu “13+”, koji je režirao Nikica Ždunić, Akademija dramske umjetnosti Zagreb.

Posebnu pohvalu dobio je film “Majkino zlato”, režija Irfan Avdić, Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo.

Festival je svečano zatvorio Nemanja Sarač, član gradskog veća za kulturu i obrazovanje i član direkcije festivala.

Nakon ceremonije zatvaranja i dodele nagrada, ponovo je prikazan pobednički film Comic Sans. Festival je trajao od 11. septembra i za to vreme je prikazano više od dvadeset filmova.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Marijan Mrle iz Koluta poklonio je Hrvatskom kulturnom društvu "Vladimir Nazor" u Stanišiću prošlog tjedna dvije slike iz svoje privatne kolekcije

Radi se o diptihu "Ponekad izgleda ponovljen pejzaž" Ivana Gundića Ćise rađene 1993. tehnikom ulje na platnu. Manja slika je dimenzija 60x80 cm, a veća 120x 135 cm.

Prilikom uručivanja slika, dipl. politolog Marijan Mrle je poželio Društvu stvaranje kolekcije slika akademskog slikara Ivana Gundića Ćise Dalmate. Predsjednik društva prof. Ivan Karan se zahvalio na daru i predloženoj ideji, te rekao da "naše društvo ima kolekciju odabranih djela akademskih i amaterskih umjetnika sa devet likovnih kolonija koje nose njegovo ime, a da su ove dvije slike početak stvaranja kolekcije Ćisinih slika."

Darovatelj Marijan Mrle

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Strana 9 od 148

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…