Prikazivanje članaka po tagu oblasti

* Transparentnost Srbija i ove godine sprovela je istraživanje „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji - LTI“. Kroz istraživanje Indeksa lokalne transparentnosti - LTI 2020, Grad Sombor je trećeplasirana od 145 lokalnih samouprava u Srbiji, sa osvojenih 80 od mogućih 100 poena

Grad Sombor je ne samo značajno popravio poziciju, već je ostvario i zavidan rast indeksa u odnosu na 2019. godinu - sa 52 na 80, za čak 28 poena, što je jedan od najvećih pomaka koje su ostvarili gradovi i opštine.

Ocena transparentnosti formirana je bodovanjem jedne opšte i osam posebnih kategorija (skupština i gradsko veće, budžet, opština i građani, slobodan pristup informacijama, javne nabavke, informator o radu, javna preduzeća i ustanove, javne rasprave). Za budžet i informator o radu ostvaren je maksimalan broj poena, a visoku javnost rada imaju i Skupština i Gradsko veće (15 od 18 poena), dok je za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od mogućih šest dobijeno pet bodova, a za javne rasprave i konkurse od mogućih sedam dobijeno šest bodova.

Tim povodom, gradonačelnica Dušanka Golubović bila je jedan od panelista na video-konferenciji koju su organizovali Transparentnost Srbija i USAID.

- Grad Sombor je unapredio rezultat na skali transparentnosti, ne zbog samih rezultata, već zbog značaja načela transparentnosti, kao i osnaživanja poverenja javnosti da je lokalna uprava otvorena, vidljiva i odgovorna svojim građanima. Rezultati pokazuju da, kada postoji volja i dobra namera, za relativno kratko vreme i bez mnogo dodatnih resursa se mogu značajno unaprediti različiti aspekti rada lokalne uprave. Ovogodišnjem dobrom rezultatu doprinelo je uvođenje participativnog budžeta i omogućavanje svim građanima, uključujući i srednjoškolce, da učestvuju u pripremi budžeta. Aktivno se radilo na povećanju transparentnosti u svim oblastima, a ne samo u onima u kojima zakon propisuje obavezu objavljivanja - rekla je gradonačelnica Dušanka Golubović, ističući da će grad Sombor nastaviti sa projektima za ostvarenje veće transparentnosti rada.

Ovim uspehom grad Sombor je još jednom potvrdio da je lokalna samouprava - koja se uzima kao primer dobre prakse u brojnim oblastima dobrog upravljanja.

Grad Sombor se zahvaljuje USAID-Projektu za odgovornu vlast, Transparentnosti Srbija i njihovim saradnicima na podršci u dosadašnjim aktivnostima koje su uz izuzetnu posvećenost grada Sombora imale za cilj unapređenje transparentnosti grada Sombora, što je nesumnjivo dovelo do ostvarenog rezultata u ovoj godini.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* U novembru 2018. izdate su 1.672 građevinske dozvole. Ako se posmatra period od početka godine, u prvih jedanaest meseci izdato je ukupno 18.016 dozvola, što je za 6,3% više u odnosu na isti period prethodne godine. U tom periodu, predviđena vrednost radova je povećana za 3,6%

Od ukupnog broja izdatih dozvola, u novembru 2018. izdato je 77,7% dozvola za zgrade i 22,3% za ostale građevine. Ako je reč samo o zgradama, 65,6% odnosi se na stambene i 34,4% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (71,3%).

Prema dozvolama izdatim u novembru 2018. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2.076 stanova s prosečnom površinom 71,0 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama 7,0% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom 149,7 m², a 90,7% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 64,5 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u novembru 2018. iznosi 83,5% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 41,7% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (10,4%), Braničevska oblast (7,8%), Južnobanatska oblast (7,3%) i Zlatiborska oblast (6,5%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,2% do 3,4%.

Metodološka objašnjenja

Podaci o izdatim građevinskim dozvolama preuzimaju se iz Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP), koju, prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14, član 8), vodi Agencija za privredne registre (APR). Podatke o stanovima koji nisu raspoloživi u bazi CEOP popunjavaju ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, nadležni organi autonomne pokrajine, grada i opštine, koji, prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14, član 133), izdaju građevinsku dozvolu za izgradnju građevinskog objekta.

U okviru ovog istraživanja, pojmom „građevinska dozvola“ objedinjuju se građevinska dozvola za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji. Izdate građevinske dozvole i odobrenja za izvođenje radova na osnovu usaglašenog zahteva obuhvaćeni su samo ako je izgradnja prvi put odobrena.

Obuhvaćene su dozvole za sve vrste građevina opisanih u Klasifikaciji vrsta građevina, tj. za zgrade i ostale građevine i prikazane su po teritorijama u kojima teku planirani radovi u zemlji.
Podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju buduće kretanje građevinske delatnosti i omogućavaju sagledavanje strukture investicija, kako na državnom, tako i na nivou lokalne samouprave.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Detaljna metodološka objašnjenja ovog istraživanja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:

http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0

Izvor: Republički zavod za statistiku

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…