Prikazivanje članaka po tagu WWF

četvrtak, 04 avgust 2022 17:56

WWF: Protect the deep sea

* Though it’s right here with us on Earth, the deep sea seems out of this world. Covering around half our planet’s surface, it’s a largely unknown, uncharted world. But despite its many mysteries, we know this: it hosts spectacular wildlife, may hold medical breakthroughs, and plays an essential role in regulating our climate

We also know this: if deep seabed mining is allowed, the damage would be felt for generations to come. Why? Deep seabed mining involves scraping the ocean floor up to 4 kilometres below the surface for metals and minerals – mainly to produce the batteries that power our gadgets and the current generation of e-vehicles. 

If it goes ahead, it could unleash a wave of terrible consequences for our ocean and the people who depend on it. It could – but this is one disaster we can stop before it starts:

Watch now

 Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)

 Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Tagovano

* Have you had a good month? July’s coming to a close, and we can’t quite believe it! But we’re happy to share some good news to end the month with – including a historical moment for people’s rights to a healthy environment and a success story for tiger numbers in Nepal. These two stories are a testament to what we can accomplish when we come together for a shared goal: to build a world where people and nature thrive. We hope this inspires you for the month ahead. Because together we can keep creating powerful change for the benefit of protecting our magnificent planet and all those who call it home

Image credit:© Jürgen Freund / WWF

 

GOOD NEWS FOR TIGERS

It's official! Nepal has gone beyond meeting the Global commitment to double Tiger numbers in the wild by going from 121 to 355 – an increase of more than 190% since 2009:

Learn more

HEALTHY ENVIRONMENT DECLARED HUMAN RIGHT

This week, states at the UN General Assembly made history by adopting the resolution to universally recognize the right to a healthy environment for all. This is a stepping stone to lasting peace and prosperity - and a future in which people live in harmony with nature:

Read more

WILDLIFE PHOTOS OF THE WEEK

From fascinating deep sea creatures to polar bears, we’ve got some stunning pictures of wildlife for you to see this week. Let these photos give you a glimpse into nature and remind you what it is that makes our planet so special:

Discover more

COMMUNITY EMBRACING NATURE

Did you know that almost a third of our planet is covered in forest? But every year we lose 10 million hectares. Forests not only play a critical role in mitigating climate change, they also purify water and provide jobs for millions of people – including coffee growers:

Watch now

STOP PLASTIC POLLUTION

Every year, millions of tonnes of plastic end up in our rivers, lakes and oceans, causing dangerous damage to these important environments and all those who depend on them. It’s crucial that – together – we take action to protect our blue planet:

See more

 
 

WWF BELIEVES IN PEOPLE AND NATURE THRIVING TOGETHER | VISIT PANDA.ORG TODAY

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Tagovano
četvrtak, 28 jul 2022 21:14

WWF: A thirst for change

* If all the water on earth was in a bucket, only a single drop would be drinkable. Shocking, right? That’s because of all the water on Earth, just 2.5% is fresh water - most of which is locked up in ice or deep underground. Rivers and lakes hold only a tiny fraction. But it’s this that so much life on Earth depends on

For the billions of us that need it for farming, industrial and drinking water requirements. And for around 1 in 10 known animals – from dragonflies to ducks to dolphins, and around half of all fish species.

But today, this vital resource is under immense strain. Our rivers, lakes and wetlands are being put under threat as thirsty crops suck up water, industrial pollution and sewage leaks into rivers, natural habitats are built over, and dams and infrastructure fragment our river systems.

So where do we go from here? Our life-sustaining freshwater environments can be healthy again – but only if we all work together:

Take action

 

WWF BELIEVES IN PEOPLE AND NATURE THRIVING TOGETHER | VISIT PANDA.ORG TODAY

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Tagovano

* Nova IUCN-ova procena označava gotovo dve trećine vrsta jesetri kao kritično ugrožene, što ih čini najugroženijom grupom vrsta na svetu

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) objavila je danas prvu sveobuhvatnu procenu rizika od izumiranja vrsta na svetskom nivou u poslednjih trinaest godina. Njome potvrđuju da je svih 26 preostalih vrsta jesetri i veslokljunki ugroženo. Na IUCN-ovoj Crvenoj listi ugroženih vrsta skoro dve trećine vrsta jesetri i veslokljunki sada je označeno kao kritično ugroženo, dok je službeno proglašeno regionalno izumiranje jesetarske vrste sima u Dunavu, kineske veslokljunke i nestanak divlje jesetarske vrste tipične za reku Jangce.

 - Vrste koje su nadživele dinosauruse sada izumiru zbog nas ljudi, koji u poređenju sa njima postojimo samo trenutak u vremenu. To govori nešto o čovečanstvu. I dalje imamo izbor -  možemo da radimo na očuvanju slobodnih i zdravih reka koje hrane i održavaju zajednice širom sveta ili da nastavimo da se držimo dosadašnjih loših praksi koje nam ostavljaju puste reke - poručila je Iva Svilar iz WWF Adrije.

Krivolov jesetre radi nezakonite trgovine kavijarom i njihovim mesom iz divljeg ulova jedan je od vodećih uzroka njihove ugroženosti. Prošle godine je svetska organizacija za zaštitu prirode WWF otkrila da se trećina kavijara i mesnih proizvoda u Donjem Podunavlju prodaje ilegalno. Dodatne pretnje jesetrama su brane hidroelektrana koje blokiraju njihove migracijske rute, neodrživa eksploatacija peska i šljunka koja uništava mrestilišta i degradira njihova staništa.

IUCN-ova procena ističe hitnu potrebu za ambicioznim globalnim okvirom za prirodu koji vlade treba da dogovore na UN Konferenciji o biodiverzitetu - COP15 koja će biti održan u Montrealu, kasnije ove godine. Novi okvir mora da prioritizuje slatkovodne vrste i ekosisteme, koji su se do sada uvek zanemarivali iako su najugroženiji.

- Neuspešno očuvanje jesetarskih vrsta pokazatelj je neuspeha vlada širom sveta da upravljaju rekama na održiv način i ispune svoje obveze kako bi zaustavile globalni gubitak prirode i očuvale jedinstvene vrste kao što su jesetre. Šokantni, ali nažalost ne i iznenađujući, podaci dobijeni ovom procenom znače da jesetre zadržavaju svoju neželjenu titulu najugroženije grupe vrsta u svetu - rekao je Arne Ludvig, predsednik IUCN-ove grupe stručnjaka za jesetre.

Evropske vlade su dogovorile ambiciozne politike kojima bi zaštitile jesetarske vrste kao deo Pan-evropskog akcionog plana za jesetre. Uprkos tome, njihov status nastavlja da se pogoršava širom kontinenta. Sedam od ukupno osam evropskih vrsta jesetri je već klasifikovano kao kritično ugrožene, a sada je i kečiga, najmanja slatkovodna vrsta reklasifikovana iz osetljive u ugroženu vrstu.

 - Nestanak sima iz Dunava pokazuje da je neophodno efikasnije sprovođenje Pan-evropskog plana za jesetre, uključujući i mere koje osiguravaju uzvodne i nizvodne migracijeporučuje Svilar. - Ako vlade i institucije širom Evrope ne preduzmu mere za obnovu rečne povezanosti i obnovu staništa jesetri u važnim rekama, to će značiti izumiranje velikog broja vrsta jesetri.

Uprkos zabrinjavajućim rezultatima ove procene, ona ukazuje i na neke pozitivne trendove. Nakon 30 godina poribljavanja, jadranska jesetra, vrsta za koju se smatralo da je izumrla u divljini, pronađena je Italiji. Takođe, dugoročni napori u Severnoj Americi pomogli su da se stabilizuju i povećaju neke lokalne populacije jesetri, uključujući belu jesetru u reci Frejzer.

IUCN, WWF i WSCS (Svetsko društvo za zaštitu jesetri) sarađuju sa relevantnim partnerima na zaštiti jesetarskih vrsta kroz naučno istraživanje, podizanje svesti kao i direktnim uključivanjem u projekte očuvanja kako bi se premostio jaz između nauke i prakse upravljanja vrstama i područjima.

Zanimljive činjenice o jesetrama

 

  • Jesetre su među najvećim slatkovodnim ribama na Zemlji: najveća je u prošlosti dostizala do 7 metara dužine i težila do 1,5 tona.
  • Jesetre mogu da žive duže od 100 godina, a potrebno im je do 15 godina da sazru.
  • Jesetre postoje od vremena dinosaurusa i od tada se gotovo uopšte nisu menjale.
  • Jestre mogu da migriraju do 3 000 kilometara radi mrešćenja.

 

Život za dunavske jesetre je projekat fokusiran na očuvanje najznačajnijih riba Dunava - jesetre. Razlozi za smanjenje populacija jesetri su složeni, ali je najvažniji - prekomerno izlovljavanje - povezan s nedostatkom informacija i svesti o ugroženosti ove grupe riba. Uprkos strogoj pravnoj zaštiti, krivolov i nezakonita trgovina mesom i kavijarom divljih jesetri i dalje ugrožavaju posljednje preživele primerke ovih drevnih riba. Glavni cilj projekta odnosio se na zaustavljanje i smanjivanje gubitka divljih jesetri u Evropi i širom sveta kroz izgradnju kapaciteta i unapređenje sprovođenja zakona, društveno-ekonomske mere koje podržavaju očuvanje jesetri i podizanje svesti javnosti.

WWF-ova globalna inicijativa za jesetre želi da spasi preostale vrste jesetri. WWF sarađuje sa vlastima u borbi protiv krivolova i na zaustavljanju crnog tržišta kavijarom. Sarađuje sa lokalnim ribarskim zajednicama duž Dunava u Bugarskoj, pomaže u stvaranju alternativnih sredstava za život onima kojima je to potrebno i pušta jesetre uzgojene u zatočeništvu kako bi bila povećana njihova brojnost. Sarađuje sa vladama na zaštiti ključnih staništa - uključujući nedavno zaštićena područja u Gruziji i na Dunavu u Bugarskoj. Takođe, WWF zagovara sprovođenje već postojećih planova očuvanja.

 O WWF-u:

WWF je jedna od najvećih nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom, putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.

Više informacija na: www.wwfadria.org/sr

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Tagovano
četvrtak, 14 jul 2022 22:51

WWF: What’s eating our planet?

WWF: What’s eating our planet?

 

We all need to eat, but the way we do it today is the main cause of biodiversity loss – the treasured variety of life on Earth. It is also a major contributor to the climate crisis – responsible for around one-third of all global greenhouse emissions. 

The facts are pretty shocking, and the warning signs are clear. We’re seeing more extreme temperatures and erratic rainfall, increasing water scarcity, collapsed fish stocks, exhausted and eroded soils, and alarming declines in insects like bees that pollinate life-sustaining crops. There’s no doubt that our current food systems are eating our planet. 

The good news is that there are huge opportunities to feed the world in a way that works with nature, not against it. If we do things differently, we can stop forests turning into fields, keep rivers flowing, restore soil fertility, reverse the loss of life on Earth and reduce greenhouse gas emissions – all the while ensuring there’s enough healthy and nutritious food for every person, now and in the future. 

Here’s how we can make that happen:

Watch now

 
 

AGE OF CHANGE

 

How much food do you waste in your kitchen? Chef John is taking steps to capture food waste data, bringing an age of change to his kitchen through a tool that helps his teams analyse and adapt their leftovers:

See more

 
   
   
 

WWF BELIEVES IN PEOPLE AND NATURE THRIVING TOGETHER | VISIT PANDA.ORG TODAY

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Tagovano

* Good news from nature: your weekly round-up

Lovely to see you – we hope you’re having a fantastic week so far. Thanks for tuning in to our weekly round-up, which features exciting stories from around the world we’re sure will inspire you today. This week we’re highlighting two ways in which nature is bouncing back – spotlighting mangrove forests and the precious Spix’s little blue macaw – as well as must-read stories on the state of our planet – from renewable energy to nature loss. From all your friends at WWF: have a great end to the week!

Image credit:© André Bärtschi / WWF

 

LARGEST FRESHWATER FISH EVER RECORDED

Did you know? Nearly a third of all freshwater fish species are threatened with extinction. And big freshwater fish are especially endangered. But a massive Mekong stingray just broke records, offering hope for freshwater giants:

Learn more

MANGROVE FORESTS MAKING A RECOVERY

Mangrove forests sustain fisheries, communities and economies around the world and feed millions of people. But they're one of the most threatened tropical ecosystems. That’s why it’s so important that some forests are starting to recover:

Read more

TOGETHER LET’S STOP NATURE LOSS

We just can’t continue to take the natural world for granted. Countries must commit to taking action now to secure a world with more nature in it tomorrow than it has today – for people everywhere. Let’s make it happen:

Discover more

THE LATEST: RENEWABLE ENERGY

Ending the planet's dependence on fossil fuels is critical to curbing the climate crisis, but we’ve got to step up our global efforts to tap into renewable energy. The good news? Planet-friendly energy sources are expected to rise in 2022:

Read more

SPIX’S LITTLE BLUE MACAWS BOUNCE BACK

Can you believe it? The Spix’s little blue macaw is flying free in its natural habitat again after being extinct in the wild for 22 years, thanks to collaborative efforts from scientists, Indigenous peoples, biologists and more:

Learn more

   
 

WWF BELIEVES IN PEOPLE AND NATURE THRIVING TOGETHER | VISIT PANDA.ORG TODAY

WWF INTERNATIONAL RUE MAUVERNEY 28  GLAND SWITZERLAND

You received this email because you are subscribed to eNews from WWF International.

Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.Sc.

Objavljeno u Prva vest
Tagovano
Strana 1 od 4

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…