* U petak, 1. februara u Somboru, na Trgu Svetog Trojstva, u vremenu od 8 do 16 časova, biće održana najava i promotivni nastup humanitarno-turističke organizacije "Kobasicijada" iz sela Turija koju, već više od 20 godina tradicijom podržava naš grad - kažu somborski domaćini, zaposleni u Turističkoj organizaciji Grada Sombora

Inače, centralnu manifestaciju pod nazivom "Turijska Kobasicijada 2019", po 35. put organizuje istoimena organizacija, od 22. do 24. februara 2019. godine u Turiji.

Pre toga, prva promocija proticaće dakle 1. februara u Somboru, potom 8. februara u Subotici i nedelju dana potom i u Novom Sadu.

Kako je ovo neprofitabilna i humanitarno-turistička manifestacija, "Turijska Kobasicijada" daruje i 30 metara svojih proizvoda somborskim organizacijama.

Turistička organizacija Grada Sombora je u funkciji podrške za uspeh ove manifestacije.

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

* Ovogodišnje ''Somborsko leto'' će biti održano od 21 do 23. juna i obuhvatiće Ulicu starih zanata i Somborski kotlić. Osim ovih manifestacija na Trgu svetog Đorđa će biti priređeni koncerti Zbogom Brus Li (četvrtak) i Elvis J. Kurtović (petak)

Majstori u kuvanju ribljeg paprikaša i sada će biti na delu,"Kotliću", pa u tom Somboru da sve bude po volji svima

Izložbeno-prodajna manifestacija „Ulica Starih zanata'', deseta po redu će biti održana od 21. do 23. juna u ulici Kralja Petra I (Glavna ulica). Manifestacija će okupiti izrađivače rukotvorina i proizvoda starih zanata iz svih krajeva naše zemlje. Prodaja kotizacija za manifestaciju je počela danas, u utorak, 29. maja.

"Somborski kotlić" će biti održan pretposlednje junske subote, 23. juna na Trgu Svetog Trojstva. Tradicionalna manifestacija okupi više od 1.000 učesnika i 5.000 posetilaca. U zabavno-muzičkom programu nastupaće Tamburaški orkestar ''Kulturica'' i bend ''Garavi sokak''.

Popularni Garavi sokak i ovom prilikom će se potruditi da razveseli brojne učesnike Somborskog kotlića

Prodaja kotizacija za Somborski kotlić počinje 1. juna, u prostorijama TOG Sombor, Gradska kuća, Trg Svetog Đorđa 1 (prostor nekadašnje radnje Boreli).

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

* Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je dva aktuelna konkursa već s početka nove kalendarske i radne godine:

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2018. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.
Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139671

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma. Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvoj prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs. Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Izvor: Turistička organizacija grada Sombora / S. S. 

* Gradsko veće je na  97. sednici, održanoj drugog ovogodišnjeg ponedeljka, utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu za finansiranje TOGS-a, potrebno je 18.909.000,00 dinara, od kojih sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano 3.055.000,00 dinara

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja  sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama koje pripadaju navedenom slivu, odnosno sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru, ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Usklađeni su: Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta, Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa Trezora grada Sombora.

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Odbornici Skupštine grada Sombora na 18. sednici, održanoj u utorak, 14. novembra, doneli su Odluku o osnivanju Turističke organizacije grada Sombora. Prema obrazloženju Save Dojića, člana Gradskog veća za oblast finansija i privrede, donošenje nove odluke bilo je potrebno zbog usaglašavanja sa Zakonom o turizmu

Novom Odlukom u skladu sa zakonom definisana je delatnost  TOGS-a, propisani su i drugačiji uslovi prilikom imenovanja direktora, na novi način definisani su sastav i nadležnosti Upravnog odbora, kao i nove nadležnosti Nadzornog odbora ove ustanove.

Odbornici su doneli i Odluku o trećim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora, prema kojoj je deo ulice Staparski put od Prvomajskog bulevara do ulice Milete Protića svrstan u drugu položajnu zonu, te dali saglasnost na statute javnih preduzeća: JKP „Prostor“, JKP „Vodovod“ u Bezdanu i JKP „Vodokanal“.

Usvojena je i Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodokanal“, Sombor i utvrđen tekst javnog konkursa.

Odbornici su većinom glasova doneli rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora Centra za socijalni rad u Somboru Branislava Hadži Bojanića i za v.d. direktora u istoj ustanovi, na period od šest meseci, imenovali Ljubomira Filakovića, dipl. pravnika.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Prva vest

* Turistička Organizacija Grada Sombora i ove godine organizuje tradicionalni IX Međunarodni festival vina i hrane „Ravangrad Wine Fest“.  Festival će biti održan u subotu, 2.decembra 2017. godine u Gradskoj hali „Mostonga“, Apatinski put 90, u Somboru (u prostoru od oko 2000  m2). Radno vreme Festivala biće: od 12h – 21h

Izlagačima će biti obezbeđeno mesto u katalogu izlagača, medijska promocija, izložbeni stolovi dimenzija 2,20 м х 0,67 m, sa klupom ili tezge dimenzija 1,5 m x 0,70 m, parking prostor, kao i sva ostala podrazumevana podrška u organizaciji.

Predviđena je mogućnost da ugostitelji koji promovišu svoj ugostiteljski objekat, umesto celodnovnog izlagačkog prostora realizuju jednočasovnu ili dvočasovnu promociju na štandu za nekomercijalne promocije.

Nakon završetka festivala, biće organizovano druženje izlagača, organizatora i gostiju uz prigodnu zakusku i muziku.

Festival vina i hrane u Somboru, jedinstvena je manifestacija na području Zapadnobačkog okruga, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posetilaca. Festival, takođe, obogaćuje turističku ponudu grada i regije. Na IX Međunarodnom festivalu vina i hrane „Ravangrad Wine Fest“, kažu organizatori, očekujemo oko 100 izlagača: vina, rakije, hrane, ugostiteljskih objekata, turističkih organizacija... iz Srbije i zemalja okruženja.

Uz ulaznicu od 300 dinara, svaki posetilac će dobiti vinsku čašu i katalog izlagača.

Tokom trajanja festivala, posetioci će moći da uživaju osim u kvalitetnim vinima i ukusnoj hrani, tako i u pratećem programu koji će uključivati kulturno umetnički – muzički deo, stručna predavanja, promocije i prezentacije renomiranih vinskih kuća.

S obzirom da se ovakav vid manifestacije po deveti put organizuje u Somboru i da se očekuje velika zainteresovanost i posećenost, kako Somboraca, tako i gostiju iz okruženja, Festival je dobra prilika za PROMOCIJU VAŠEG BRENDA!

Medijsku kampanju će pokriti lokalne TV, radio stanice i štampani mediji, pojedini regionalni i nacionalni radio i tv emiteri, promocija preko Turističke Organizacije Srbije, Turističke Organizacije Vojvodine, kao i izveštaj sa Manifestacije putem dopisnika dnevnih novina. Prvi put Festival će imati i dvostruko medijsko pokrivanje od strane jednog (i jedinog) sombroskog internacionalnog medija: Novog Radio Sombora, putem internet radijskog programa i portala. Osnovni podaci učesnika nalaziće se u Katalogu Festivala.

Nadamo se da će svi dosadašnji učesnici obogatiti i ovaj, IX  „Ravangrad Wine Fest“ u Somboru, a da će oni koji po prvi put budu učestvovali, u narednim godinama postati redovni učesnici Festivala - podvlače domaćini.

Kotizacija za zakup izlagačkog prostora na Festivalu iznosi 5.000,00 din, PROMOTIVNA CENA KOJA UKLJUČUJE KOTIZACIJU I NOĆENJE SA DORUČKOM U PRENOĆIŠTU ‘’BELI DVOR’’ 6.500,00 din u 1/1 sobi, a svaka naredna osoba plaća 1.300,00 din za noćenje sa doručkom u 1/2, 1/3 sobi.

U očekivanju uspešne saradnje, srdačno Vas pozdravljamo i dobrodošli!

/Jedan od promotivnih zapisa sa prošlogodišnje manifestacije/:

https://www.youtube.com/watch?v=CjZD4nbz9A8&feature=youtu.be

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor / Izvor: TOG Sombor                                                                                                              

Strana 1 od 3

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…