Prikazivanje članaka po tagu Brisel

* U organizaciji Evropskog sindikalnog instituta (ETUI), sa sedištem u Briselu, 9. i 10. marta održan je edukativni seminar za sindikate u zemljama koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Seminar je održan u hibridnoj formi i u njegovom radu su učestvovale reprezentativne sindikalne centrale iz Turske, Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore. Cilj seminara bio je upoznavanje predstavnika sindikata sa mehanizmima rada Evropskih radničkih saveta. U ime UGS NEZAVISNOST, u radu seminara su učestvovali predstavnici svih granskih sindikata koji deluju u okviru porodice “Nezavisnost”, eksperti za oblast radnog prava i predstavnici Međunarodnog odeljenja i Centra za obrazovanje i istraživanja

Učesnicima su predstavljeni sistemi zastupanja radnika u Evropskoj uniji, kao i osnovni okvir unutar kojeg deluju Evropski radnički saveti. Osim sa istorijatom i osnovnim razlikama između predstavljanja radnika kroz savete i sindikate, učesnici su upoznati sa glavnim odredbama Direktive 2009/38 i mogućnostima za njeno transponovanje u nacionalno zakonodavstvo. U okviru svake zemlje učesnice seminara, razgovaralo se o načinu izbora predstavnika radnika i njegovog odnosa sa Evropskim radničkim savetom.

Analizom studije slučaja, otvoren je prostor za simulaciju sastanka Evropskog radničkog saveta, iz koje su učesnici mogli da zaključe kako u praksi izgleda proces informisanja i konsultovanja između uprave i zaposlenih u multinacionalnoj kompaniji, u slučaju restrukturiranja. Na kraju seminara su učesnici obučeni da koriste bazu podataka Evropskog sindikalnog instituta u analizi postojećih Evropskih radničkih saveta i sporazuma na osnovu kojih deluju.

Seminaru su prisustvovali i članovi UGS NEZAVISNOST” koji već predstavljaju radnike kao članovi ili posmatrači Evropskih radničkih saveta svojih kompanija i koji su, sa ostalim kolegama, uživo podelili svoja iskustva. S obzriom da su saveti tema s kojom se Republika Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, na svom evropskom putu neizbežno susreće, od izuzetnog je značaja za predstavnike sindikata da blagovremeno steknu znanja o tome kako sindikat može da upotrebi mehanizam Evropskog radničkog saveta, kao alat za dodatno zastupanje interesa zaposlenih.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Sindikat

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Brisel, 20. oktobar 2021. godine - Evropska unija objavila je juče svoje godišnje izveštaje u kojima ocenjuje napredak država Zapadnog Balkana na putu ka pridruživanju uniji. U kontekstu klimatskih promena, zajednička poruka za sve zemlje naglašava ograničen napredak i potrebu da se pojačaju napori ka ostvarenju ciljeva Pariškog sporazuma. Izveštaji pozivaju zemlje Zapadnog Balkana da usvoje tačne datume za postepen prelaz sa uglja na obnoviljive izvore energije; uspostave realne tržišne cene uglja; usklade nacionalne politike sa Sporazumom o energetskoj zajednici za jugoistočnu Evropu; i da rade na koheziji sa EU zakonodavnim okvirom kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine. U suprotnom regija će biti suočena sa teškim ekonomskim posledicama kasnog ukidanja fosilnih goriva, kao i trgovinskim preprekama poput Mehanizma obeštećenja za povećanu emisiju ugljen-dioksida (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism).

Zadaci pred nama su veoma izazovni s obzirom na rastuće zagađenje vazduha širom regiona, slabo sporovođenje klimatskih, ekoloških i energetskih planova, velika ulaganja u gasnu infrastrukturu kao i nove projekte na ugalj. Upravo zbog toga proces pristupanja zahteva snažno vodstvo EU, uključujući potavljanje jasnog vremenskog okvira, kako bi zadržali momentum i motivaciju za reforme, posebno u poglavljima 15 (energija) i 27 (zaštita prirode i klima) EU zakonodavnog okvira. To znači, između ostalog, postavljanje pravnog okvira za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promene, te usvajanje dugoročnih strategija sa realnim akcionim planovima. Osim toga, region mora da usvoji nacionalne platforme putem kojih će pratiti, izveštavati i proveravati emisije gasova staklene bašte.

- Preporuke date u EU izvještajima za proširenje će svakako pomoći zemljama Zapadnog Balkana da usvoje pravni okvir unije. Međutim, potrebno je da poruke budu jasnije uz tačno zadat vremenski okvir i definisane buduće korake. Ovaj proces ne sme da izgubi zamaha, jer u suprotnom ćemo obezvrediti dosadašnji trud i napredak koji je postignut vezano za klimatske i ekološke politike. Svakako, zemlje Zapadnog Balkana treba da nastave da sarađuju i da pojačaju napore kako bi brže i efikasnije usvojile EU zakonpdavni okvir kaže Viktor Berishaj iz Evropske Mreže za klimatsku akciju (CAN Europe).

Ublažavanje razornih posledica klimatskih promena je najhitnije pitanje našeg doba. Većina država članica EU najavila je postupno ukidanje uglja do 2030. godine i decidno ide u pravcu energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i održivosti. Klimatske promene već značajno utiču na region zapadnog Balkana zbog čega je veoma važno uložiti sve napore kako bi se smanjila predviđena šteta. Provođenje evropskih politika može biti samo od koristi za ovaj region, u kome svedočimo pogoršanje ekonomske i društvene situacije, eskalaciju energetskog siromaštva i zagađenja vazduha, što je uzrok skoro 12.000 smrtnih slučajeva širom regiona kao i susednim zemljama članicama unije.

------------------------

Evropska Mreža za klimatsku akciju (CAN Europe) je vodeća evropska koalicija nevladinih organizacija koja se bori protiv opasnih klimatskih promena. Sa više od 170 organizacija-članica aktivnih u 38 evropskih zemalja, koje predstavljaju iznad 1500 nevladinih organizacija i više od 47 miliona građana, CAN Europe promoviše održivu klimu, energetske i razvojne politike širom Evrope.

- English version-

PRESS RELEASE

20 OCTOBER 2021

Reinforced impetus to the EU enlargement process - a crucial element for the climate and energy reforms in the neighbourhood

Brussels, 20 October 2021 - The European Union released yesterday its annual enlargement country reports on the progress of the Western Balkan states on the road towards joining EU members. Focusing on climate change, the joint message for all countries is that progress is limited and more needs to be done in terms of staying in line with Paris Agreement goals. The reports call on the Western Balkans to set coal phase out dates, establish a carbon pricing framework, comply with the Energy Community Treaty, and work on cohesion of the legislative framework in order to reach climate neutrality by 2050. Failing to do so, the region faces dire economic consequences of late fossil fuel phase-out, as well as trade barriers such as the Carbon Border Adjustment Mechanism. 

The tasks at hand are challenging considering region wide rocketing air pollution, lack of implementation of climate, environment and energy plans, heavy investments into gas infrastructure while new coal is still on the horizon. This is precisely why the accession process requires strong EU leadership, including a clear timeline, in order to retain the momentum and motivation for reform, in particular on chapters 15 (energy) and 27 (environment and climate) of the EU legislative framework. This means, inter alia setting a legal framework for climate action and adaptation and adopting long-term strategies with realistic action plans. Moreover, the region must introduce national platforms that will monitor, report and verify greenhouse gas emissions.

While the progress reports show that the EU is providing recommendations which should help countries fully comply with the EU acquis, the messages on enlargement should be clearer and turn into time-defined action. The process should not lose momentum otherwise it risks hampering the progress made so far, including on climate and environmental policies. This of course does not mean that the Western Balkans countries should delay cooperation and obligations to transpose and enforce EU law - says Viktor Berishaj from CAN Europe. 

Slowing down and mitigating destructive consequences of climate change is the most urgent issue of our time. Most EU states have announced coal phase-out by 2030, and are moving towards energy efficiency, renewables and sustainability. The WB region is already being substantially affected by the adverse impacts of climate change and needs to rapidly deploy all its efforts to minimise the current and the anticipated damage. Putting into place European Union policies will only be beneficial for this economically and socially deteriorating region, where energy poverty is escalating, and air pollution caused nearly 12000 related deaths both in the region and in the neighbouring EU states. 

----------------------------------

About CAN Europe

Climate Action Network (CAN) Europe is Europe's leading NGO coalition fighting dangerous climate change. With over 170 member organisations active in 38 European countries, representing over 1.500 NGOs and more than 47 million citizens, CAN Europe promotes sustainable climate, energy and development policies throughout Europe.

Medijska pažnja, podrška i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)
Objavljeno u Prva vest

* U Briselu je od 8 - 10. juna održan kongres pacijenata koji je organizovala European Cancer Patient Coalition. Učestvovalo je 156 organizacija, sa 210 učesnika iz 35 zemalja

U toku predavanja

Predavanja su vodili lekari i zdrastveni radnici koji su pacijentima pričali o komunikaciji sa lekarima, o boljem položaju pacijenta tokom lečenja, imuno-onkološkoj terapiji i o kvalitetu života u toku lečenja.

Takođe, učesnici kongresa su imali mogućnost da međusobno podele sopstvena iskustva napredak u lečenju koja se primenjuje u njihovim zemljama.

Učesnice kongresa iz Srbije

Ove godine je u središtu pažnje bila leukemija i melanom. Pacijenti koji su preživeli borbu sa bolešću govorili su o svom putu od početka lečenja do danas.

Atomsfera je bila radna, interesantna i isto tako poučna.

Višnja (Udruženje Lipa) i Vanja, sa Eleonorom koja je bila zadužena za veliki deo ove organizacije sa učesnicima i u vezi sa komunikacijom

 

Osim predavanja, učesnici su imali dovoljno vremena da upoznaju glavni grad Belgije Brisel, uvere se u njegove znamenitosti. Za tri dana ovog kongresa rođena su nova prijateljstva, stečena su znanja, iskustva i nove uspomene.

Hvala European Cancer Patient Coalition na sjajnom organizovanom događaju i sjanom iskustvu - jednodušno kažu učesnici kongresa. 

Plakat Kongresa

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Humanitarno

* U okviru dvogodišnjeg projekta „Nove mogućnosti za kvalitetno zapošljavanje mladih“ koji se, počev od marta ove godine, implementira u Srbiji u saradnji sa danskim partnerima i evropskom mrežom nevladinih organizacija SOLIDAR, delegacija koju su činili predstavnici UGS NEZAVISNOST, ostalih socijalnih partnera i Inicijative za demokratski razvoj, posetila je Brisel, u periodu od 13. do 15. novembra 

Tokom ove posete, delegacija iz Republike Srbije je, sa svojim partnerima iz Kraljevine Danske, obišla Evropski Parlament i Evropski Ekonomsko-socijalni savet. U Evropskom Parlamentu su članovi Delegacije razgovarali sa predstavnicom Odbora socijalista i demokrata u EP o nacrtu dokumenta „Progresivna evropska socijalna politika: vraćanje fokusa na ljude“ koji je ovaj odbor sačinio u vidu predloga za unapređenje socijalne pravde na nivou Evropske unije. U evropskom EESC, sa radom ovog tela Delegaciju je upoznala predstavnica Veća radnika.

Osim posete evropskim institucijama, članovi Delegacije su imali priliku da razmene iskustva i sa predstavnicima obe međunarodne sindikalne konfederacije (ETUC i ITUC), konfederacijom poslodavaca na evropskom nivou (Business Europe), kao i predstavnicima Social Services Europe.

Razgovori su poslužili za detaljnu razmenu iskustava, te su članovi Delegacije iz Srbije iskoristili priliku da svoje kolege iz Evrope upoznaju sa problemima sa kojima su suočene partnerske organizacije u našoj zemlji, što je rezultiralo produktivnom debatom.

Izvor: https://nezavisnost.org/ S. S.

Objavljeno u Sindikat
Tagovano

* Delegacija Evropske unije u Srbiji finansirala je Studijsku posetu institucijama Evropske unije u Briselu, za bibliotekare koji rade u okviru EUTEKA mreže. Među dvanaestoro izabranih bibliotekara bila je i Gorana Koporan, rukovodilac odeljenja za periodiku sa čitaonicom Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki"  u Somboru

Cilj ove posete bio je unapređenje znanja o načinu funkcionisanja Evropske unije i njenih institucija, kao i upoznavanje načina rada biblioteka u Evropi i povezivanje sa kolegama iz ovih biblioteka. Ovim programom, izabrani bibliotekari posetili su Evropski paralament, Evropsku komisiju, Savet ministarstva Evropske unije, a od najvećeg značaja za bibliotekare bila je poseta briselskim istraživačkim centrima i bibliotekama među kojima su i Biblioteka i istraživački centar Evropske komisije, Generalni direktorat za  usluge parlamentarnog istraživanja, Biblioteka Saveta Evropske unije i Biblioteka Solvay.
 
U okviru programa realizovana je i poseta Programu 2020 javnih biblioteka, a odlazak u Gradsku biblioteku Muntpunt, najveću od devetnaest briselskih javnih biblioteka je ostavio traga o kojem će bibliotekari dugo pričati.

Učestvovanjem u ovakvom studijskom putovanju somborska biblioteka dobila je priliku i podsticaj da osmisli i realizuje aktivnosti koje će približiti Evropu i evropske institucije građanima Srbije.
 
Izvor: Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki" / S. S. 
 
 
 
 
 
sreda, 08 mart 2017 07:22

Somborski bibliotekar putuje u Brisel

* Predstavnice Gradske biblioteke "Karlo Biijelicki" Inja Firanj i Gorana Koporan prisustvovale poslednjeg martovskog četvrtka svečanoj ceremoniji povodom donacije 50 akademskih izdanja o politikama evropske unije Biblioteci Matice srpske

Prisutnima su se obratili dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske. Donacija akademskih izdanja Biblioteci Matice srpske realizuje se kroz projekat EUTEKA - EU u vašoj biblioteci, čiji je deo i somborska biblioteka.

Euteka je mreža biblioteka koje imaju lokalne informativne punktove na kojima pružaju informisanje o Evropskoj uniji. Krajem prošlog meseca završen je konkurs za studijsku posetu institucijama Evropske unije u Briselu, namenjen bibliotekarima EUTEKE, a jedan bibliotekar somborske biblioteke, izabran je u prvu grupu bibliotekara koji će dobiti ovu priliku. Na konkurs su se prijavila 32 bibliotekara iz čitave zemlje, a njih dvanaestoro će posetiti Brisel u cilju unapređenja znanja o načinu funkcionisanja Evropske unije i načina rada biblioteka u Evropi.

Cilj ove posete je unapređenje znanja o načinu funkcionisanja Evropske unije i njenih institucija kao i upoznavanje načina rada biblioteka u Evropi i povezivanje sa kolegama iz ovih biblioteka. Nove informacije kao i novi kontakti mogu biti važan podsticaj bibliotekarima da u svojim matičnim bibliotekama osmisle i realizuju aktivnosti koje će, na kvalitetan način, približiti Evropu i Evropske institucije građanima Srbije.

Izvor: GB "K. Bijelicki" / S. S.

 

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…