Prikazivanje članaka po tagu žene

* Privredna komora Srbije-Regionalna privredna komora Zapadnobačkog upravnog okruga u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Frankfurtskom školom za finansije i menadžment, u Somboru 23. aprila,organizovala obuku namenjenu unapređenju poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava uz primenu dijagnostičkog alata Business lens

Ovaj skup je bio namenjen ženama u biznisu, vlasnicama, direktoricama i predstavnicama menadžmenta privrednih društava. Organizatori skupa sa iskusnim konsultantima: Bojana Vukosavlјević (EBRD), Dajana Džindo - Ftankfurtska škola za finansije i menadžment, Gojko Vučinić, ekspert za bankarstvo, predstavili su dijagnostički alat Business Lens koji je kreiran sa cilјem da pomogne u cilju da se stekne bolјi uvid u poslovanje i finansije. Obuci su prisustvovale dame iz sektora bankarstva, polјoprivrede i uslžnih delatnosti, imale su mogućnost da osim novih saznanja iz oblasti menadžmenta prošire svoju mrežu kontakata i podele sopstvena znanja i iskustva.

Jovana Vujković

Objavljeno u Ekonomija

* Otvoren Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici Dr Radivoj Simonović u Somboru

ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI

Žene i devojke su od sada bolje zaštićene od rodno zasnovanog, a naročito seksualnog nasilja.

Od 1. avgusta 2017. godine u Somborskoj bolnici je počeo sa radom Centar za žrtve seksualnog nasilja, deo projekta Zaustavi Zaštiti Pomozi, kao snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini!

O čemu je zapravo reč?

O projektu kojem je prepoznao važnost i podržao ga počev 2016. godine Pokrajinski sekreterijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde, a podržan je i sredstvima povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama/ Un Trust Fond. U periodu od 2016. godine osnovano je sedam Centara u AP Vojvodini i to u Subotici, Somboru, Kikindi, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Vršcu. OSNOVNI ZADATAK CENTARA JE PRUŽANJE POMOĆI I PODRŠKE U OSNAŽIVANJU ŽENA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA! 

U Centru za žrtve seksualnog nasilja svim žena od 15. godine dostupne su medicinske usluge, psiho-socijalne i savetodavno-terapijska podrška, kao i pravno savetovanje!

CENTRI SU SMEŠTENI PRI BOLNICAMA I USLUGE CENTRA SU BESPLATNE I DOSTUPNE 24 ČASA DNEVNO, SEDAM DANA U NEDELJI! SVE USLUGE SE PRUŽAJU UZ SAGLASNOST ŽENE ILI DEVOJKE! POTREBE ŽENA I DEVOJAKA SU U FOKUSU! Savetnica pruža usluge od samog trenutka prijave seksualnog nasilja!

KO SU SAVETNICE I KOJA JE NJIHOVA ULOGA?

Savetnice su psihololozi obučene i edukovane posebno za rad na ovom spefičnom obliku nasilja. One pripremaju žrtvu za medicinski pregled, pružajući kontinuiranu podršku i zaštitu njenih interesa tokom čitavog procesa. Savetnica sprovodi u Centru za žrtve sekusalnog nasilja savetovanje i podršku od trenutka prvog susreta sa žrtvom!

Konsultacije su organizovane kao serije razgovora koje imaju za cilj osnaživanje žene, psiho-edukaciju o nasilju, informacije o traumi i njenim posledicama, kontinuiranu podršku ženi, praćenje, povezivanje sa drugim institucijama… Žrtvi mora da se da do znanja da nije sama i da ima slobodu da odlučuje!!! Ženi i devojci se u sigurnom prostoru omogućava povezivanje sa sobom pre traumatskog iskustva, prema rečima psihologa Slađane Džunić.

Savetnica ženi pruža adekvatne savete i objašnjenja celokupne procedure, zakonske obaveze institucija, pokretanje krivičnog postupka, ali i značaj medicinskog pregleda, tok daljih procedura. Svi podaci su poverljivi i žena samostalno odlučuje o tome šta će učiniti i kada je spremna da nešto učini. Ukoliko želi, savetovanje se nastavlja i organizuje kontinuirano u prostorijama Centra pri Opštoj bolnici ,,Dr Radivoj Simnović’’.

Šta je sve seksualno nasilje?

Seksualno nasilje podrazumeva svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode u svrhu ili uz ishod povrede dostojanstva osobe, posebno kada se stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće, odnosno uvredljivo ponašanje. Prema Instanbulskoj konvenciji pod silovanjem se podrazumeva seksualni čin bez pristanka žrtve, nezavisno od primene sile i pretnje.

KO SVE MOŽE DA SE JAVI U CENTAR?

Centar pruža usluge ženama i devojkama sa navršenih 15 i više godina koje su izložene ili su u procesu izlaska iz situacije seksualnog nasilja, ali i ženama koje su nekada preživele seksualno nasilje i imaju potrebu za psihološkom, pravnom i drugom vrstvom podrške i pomoći.

Ženama i devojkama je u Centru se obezbeđuje:

  • Psihosocijalna pomoć i podrška u prevazilaženju posledica nasilja - medicinsko zbrinjavanje nastalih povreda – Pripreme za forenzički pregled – sudsko medicinski (forenzički pregled) – pomoć u informisanju o pravima – Pomoć ženama u procesu prijave seksualnog nasilja – rad sa članovima porodice žrtava seksualnog nasilja, ali kao najvažnije Centar obezbeđuje uključivanje nadležnih službi iz drugih sektora, koji rade na rešenju slučaja. To su policija, javno tužilaštvo i u pojedinim slučajevima Centar za socijalni rad. Centar takođe omogućava pomoć i podršku u situacijama hitnog zbrinjavanja i njene fizičke bezbednosti.

Osnovni smisao i prednost Centra jeste unapređenje institucionalne zaštite žrtava! Jedinstvenost ovakvog pristupa jeste da žrtva na jednom mestu dobija zdravstvenu, psihosocijalnu, pravnu podršku i omogućava proces izlaska iz situacije nasilja! Dakle na jednom mestu dobija zdravstvenu, socijalnu, pravosudnu, policijsku i civilnu pomoć, podršku i zbrinjavanje čime se sprečava dodatna viktimizacija žrtve! Prijavite nasilje!

Dipl. psiholog Slađana Džunić 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Rodna ravnopravnost

* Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u skladu sa svojim programom rada za 2018.godinu i u skladu sa nalogom Ministarstva da pruža eksternu supervizijsku podršku centrima za socijalni rad, u radu na slučajevima nasilja u porodici, u saradnji sa Sigurnom kućom grada Sombora, organizuje i realizuje okrugli sto sa temom: „Programi i usluge podrške žrtvama porodičnog nasilja“ a koji će biti održan u sredu, 14. marta sa početkom u 10 časova u prostorijama sale Poljoprivredne stručne službe, Agroinstitut, Staparski put br 35 , Sombor

Okrugli sto će okupiti predstavnike centara za socijalni rad zapadnobačkog i severnobačkog okruga, predstavnike Sigurne kuće za žrtve nasilja u porodici u Somboru, predstavnike Centra za zaštitu žena žrtava seksualnog nasilja u Somboru, predstavnike udruženja građana iz okruga, a koja se bave pružanjem usluga i programa podrške žrtvama porodičnog nasilja i druge.

Teme o kojima će se diskutovati na okruglom stolu su:

Kako se pruža podrška žrtvama nasilja u porodici u vašoj lokalnoj sredini? Šta podrazumeva? Da li opština finansira neke dodatne oblike podrške žrtvama nasilja, smeštaj, zapošljavanje, materijalna pomoć..? Da li pri csr se organizuju neke grupe podrške ili samopomoći, radionice, savetodavni rad ili terapija, uloga savetovališta...? Sa kim u lokalnoj zajednici najčešće sarađujete u obezbeđivanju podrške žrtvi porodičnog nasilja? i slično. U dodatku donosimo originalni poziv i satnicu.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

................................................................

OКРУГЛИ СТО 

„ ПРОГРАМИ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЖРТВАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ“

Сомбор 14.03.2018 године

Учесници:

  • Руководиоци Интерног тима за заштиту од насиља у породици центара за социјални рад Западнобачког и Севернобачког округа,
  • Представници НВО организација које се баве подршком жртвама насиља у општини или датом округу,
  • Предстаници Сигурне женске куће на територији округа
  • Представници Центра за заштиту жена жртава сексуалног насиља у Сомбору
  • И други по препоруци ЦСР

 Сатница:

10.00 – 10.30    Увод и представљање учесника

10.30 – 10.50    Приказ неких од кључних података о насиљу у породици у АПВ – Маја Думнић, Покрајински завод за социјалну заштиту

10.50 – 11.05   Представљање рада и програма подршке жртвама насиља, - Тамара Савoвић, руководилац Сигурнe кућe за жртве породичног насиља  Сомбор.

11.05 – 11.15    „Социјално предузетништво „  - Санида Кларић , Удружење грађана „Био идеа за одрживи развој„

11.15 – 11.30 „СОС телефон и друге услуге подршке жртвама породичног насиља“ – Јадранка Радојчић, представник НВО „Женска алтернатива“ Сомбор.

11.30 – 12.00  Пауза

12.00 – 12.15   Центар за заштиту жена жртава сексуалног насиља Сомбор – Весна Зец,  координатор програма.

12.15– 13.10  Представљање  рада присутних центара за социјални рад ( нагласак ставити на представљање програма и услуга подршке жртвама насиља : како се пружа подршка, шта подразумева, да ли општина посебно финансира неке додатне облике подршке жртвама насиља, смештај, запошљавање, материјална помоћ, да ли при цср се организују неке групе подршке или самопомоћи, радионице, саветодавни рад или терапија, улога саветовалишта? Са ким у локалној заједници најчешће сарађујете у обезбеђивању подршке жртви породичног насиља)

13.10 – 14.00  Дискусија 

14.00 – 14-30 Закључци и евалуација

Objavljeno u Rodna ravnopravnost

* Sombor će od 9. do 15. januara  biti domaćin učesnicama 7. Kupa nacija u boksu za žene. Na Kupu će se takmičiti više od 220 devojaka iz 28 zemalja, a članovi Organizacionog odbora ovog bokserskog turnira, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora i Antonija Nađ Kosanović, član Gradskog odbora grada Sombora za oblast sporta, dece i omladine, pozivaju građane da posete Gradsku halu „Mostonga“ i uživaju u ovom sportskom spektaklu

- Ovo je manifestacija međunarodnog karaktera koja će dosta značiti gradu koji je poznat kao grad kulture i sporta. Nadamo se da će se naši gosti lepo provesti u Somboru i da će imati priliku i da se upoznaju sa znamenitostima Sombora, te da će se i posle takmičenja vraćati u naš grad - istakla je Antonija Nađ Kosanović i dopunila da je ulaz na turnir slobodan.

Jovica Panić, direktor turnira i predsednik komisije za ženski boks u Srbiji, zahvalio se lokalnoj samoupravi na podršci u organizaciji turnira.

- Značaj turnira je veliki, jer je uvršten u kalendar svetskih događaja koji se održavaju u Evropi i svetu. Najjači je ženski bokserski turnir u Evropi, a u svetu je među tri najjača turnira. U Sombor će doći takmičarke sa tri kontinenta, Evrope, Azije i Afrike; dolaze najjače reprezentacije, a to su Indija, Kazahstan i Kina. Ovo je turnir koji zavređuje pažnju i svetskih bokserskih institucija, jedini je koji nosi epitet A klase, a to su oni koji imaju više od 150 takmičara, iz 20 zemalja sveta - istako je Panić i naveo da je Bokserski klub „Sombor“ u vrhu vojvođanskog boksa i pohvalio rad trenera kluba Stojana Kneževića.

Prilikom najave turnira, selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije Marko Tubić je rekao da reprezentacija ima 16 devojaka u tri starosne kategorije.

Predstavljene su i Bojana Dragičević, koja je u konkurenciji juniorki na prošlogodišnjem kupu osvojila zlatnu medalju i Jelena Zekić, koja je u kategoriji mladih devojaka osvojila srebrnu medalju.

Svečano otvaranje 7. Kupa nacija zakazano je za 10. januar, u Gradskoj hali „Mostonga“ u 17:30 časova.

Eliminacione  borbe  su 10. i 11. januara, od 15.:00 časova, četvrtfinalni mečevi 12. januara, takođe od 15:00 časova, polufinala 13. januara u istom terminu, a finale je na programu 14. januara od 13.00 časova u velikoj sali GH „Mostonga“.

Organizator 7. Kupa nacija je Bokserski klub „Sombor“, a tehničku podršku u organizaciji bokserskog turnira pružiće Sportski savez grada Sombora.

Izvor: Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću / S. S.

Objavljeno u Sport

* Materice se slave drugu nedelju pred pravoslavni Božić. Ovo je najveći hrišćanski praznik majki i žena. Toga dana deca porane i unapred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad zavežu svoju majku, za noge, na isti način, kao što su njih majke vezivale na Detince. Majka se pravi da ne zna zašto je vezana. Deca joj čestitaju praznik, a majka onda deli deci poklone, i na taj način se dreši. Na isti način se vežu i sve udate žene, koje se dreše poklonima deci: kolačima, ili nekim drugim slatkišima

Praznik Materica se u novije vreme svečano proslavlja i u našim hramovima, naročito po gradovima. Pobožne žene u dogovoru sa sveštenikom pripreme prigodnu akademiju sa programom, u kome učestvuju deca sa prikladnim recitacijama i pevanjem, a onda deca vezuju prisutne starije žene. One im se dreše poklonima i pripremljenim paketićima, knjigama, krstićima itd. Negde se organizuje poseta bolnici, naročito dečjim odeljenjima, gde se deci nose pokloni, što daje ovom prazniku pun hrišćanski smisao.

Članice Kola srpskih sestara iz Sombora i ove godine su dale najupečatljiviji primer tom najvećem prazniku u hrišćana, posvećenom majkama i ženama. U nedelju pre podne, 24. decembra, nakon liturgije. Aktivistkinje ove društveno-humanitarne organizacije obezbedile oko stotinu pedeset paketića, kojima su obradovale najmlađe; od beba do onih nešto starijih somborskih žitelja, generacija koje dolaze. Zahvaljujući pre svega podršci Gradske uprave Grada Sombora, brojnim donatorima, ali i naravno sopstvenim prilozima, somborske članice Kola imaju razlog za ponos, utemeljen u osmesima i radošću dece.

No podeli lepo aranžiranih paketića, u Hramu Svetog Georgija u srcu grada, prethodio je baš taj najsimboličniji čin: osnovac, odličan đak petog razreda Konstantin Jerković, vezivao je kanapom, kako u Kolu kažu, baka Miroslavu, tek što je, po običaju, sela na stolicu. Tako to biva, vekovno. A tako i sada. Toplina je zavladala najvećom somborskom pravoslavnom crkvom, toplina u kojoj su ljubav, vera i nada, u skladu svetog trojstva večitog, dale zajedničku poruku na jedan od najlepših praznika, Materice - da svima najpre zdravlje bude i ostane ono pravo, istinsko bogatstvo.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor (Dejan Horvat, Siniša Stričević)

Galerija:

 

Objavljeno u Humanitarno

* Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se danas, 25. novembra. * Ujedinjene nacije podsećaju se da je potrebno zajedničko delovanje kako bi žene i devojčice u čitavom svetu mogle da žive bez uznemiravanja i svakog drugog oblika nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenjuje da je donošenjem novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ostvaren značajan napredak u efikasnom odgovoru države na pojavu nasilja i ističe značaj kvalitetne saradnje nadležnih državnih organa u suzbijanju nasilja. 

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović podvlači da je od početka primenjivanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici početkom juna, pa do 15. novembra, policija izrekla 10.504 hitne mere zabrane kontakta i prilaska žrtvi nasilja, odnosno udaljavanja nasilnika iz stana. 

Stefanović je u petak, 24. novembra na konferenciji za novinare u Beogradu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama istakao da je u porodičnom i partnerskom nasilju u 2017. godini ubijeno 26 žena u Srbiji i dodao da je to "značajno smanjenje u odnosu na 35 žena ubijenih u 2016. godini", ali da je i dalje "užasan i neprihvatljivo veliki broj". 

Kampanja Evropske konfederacije sindikata, EKS-a,  "Bezbedna kod kuće, bezbedna na poslu" poziva socijalne partnere na promovisanje politika i procedura na radnom mestu kako bi se iskorenilo uznemiravanje i nasilje nad ženama. 

Navodi se i da su žene, osim nasilja i svih oblika uznemiravanja i mobinga, izložene i nejednakosti na radnom mestu, pa često imaju manja primanja u odnosu na muškarce. 

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš naglašava da je "vreme za zajedničku akciju kako bi žene i devojčice u celom svetu mogle da žive bez uznemiravanja, štetnih praksi i svakog drugog oblika nasilja". 

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od trećine žena širom sveta je doživelo fizičko (i)ili seksualno nasilje, 750 miliona žena je stupilo u brak pre napunjenih 18 godina, a više od 250 miliona njih je podvrgnuto sakaćenju ženskih genitalija. 

- Danas je široko prihvaćen stav da nasilje nad ženama, uključujući uznemiravanje i štetne prakse, predstavlja značajnu prepreku ostvarivanju ljudskih prava i neposredno dovodi u pitanje uključivanje i učešće žena u održavanju mira - piše u saopštenju generalnog sekretara UN povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Odlukom UN iz 1999. godine, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembra, u znak sećanja na dan kada je diktator Dominikanske republike Rafael Truhiljo naredio ubistva sestara Mirabal, političkih aktivistkinja u toj zemlji.

Izvor: Beta / S. S.

Objavljeno u Rodna ravnopravnost
Strana 6 od 8

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
Sombor 25000
e-mail: office@noviradiosombor.com
Tel: +381-25-442-442
Mob: +381-65-8-675-445
http://noviradiosombor.com

Linkovi

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Javite se na e-mail: office@noviradiosombor.com
Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…